Kościół, naród, człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku

Kościół, naród, człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wiekuŻARYN, Jan : Kościół, naród, człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Wydawnictwo Neriton, 2012. – 685 s. ; 25 cm. ISBN 978-83-7629-430-8

większych i mniejszych artykułów, naukowych i popularnych, w tym niepublikowanych, których głównym bohaterem jest Polska XX wieku.
Powstały w ostatnich latach aktywności naukowej autora.
Szkice dotyczą dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, obozu narodowego, stosunków polsko-żydowskich oraz sylwetek wybitnych postaci ostatniego stulecia, w tym ofiar tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.
Tytuł książki – nie przez przypadek – nawiązuje do pracy Romana Dmowskiego Kościół, naród i państwo, wydanej po raz pierwszy w 1927 r.
Główną tezą tak Dmowskiego, jak i Autora jest stwierdzenie, iż chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, stanowi fundament naszej narodowej tożsamości, naszego sposobu – pozawerbalnego – komunikowania się ze sobą, w sferze publicznej i prywatnej; tak długo będziemy Polakami, jak długo wrażliwość wynikająca z wiary
i tradycji katolickiej będzie nie tylko w nas, ale także w życiu wspólnotowym: rodzinnym, samorządowym i państwowym.

(Z okładki książki)