Umierać za Gdańsk!

Umierać za Gdańsk!PATRICELLI, Marco : Umierać za Gdańsk! / Tłumaczyła Anna Kosiarska. Warszawa : Bellona 2013. – 471 s. ; 20 cm. Tyt. oryg.: Morire per Danzica. ISBN 978-83-11-12712-8

Prezentowana polskiemu czytelnikowi najnowsza książka Marca Patricellego Umierać za Gdańsk doskonale wpisuje się w toczącą się obecnie w Polsce dyskusję na temat polskiej polityki zagranicznej lat trzydziestych i wyborów ministra Józefa Becka, dokonanych w przededniu wybuchu II wojny światowej.

Autor przedstawia w niej wiele zarzutów po adresem sojuszników Polski. M.in. wskazuje na nieznajdujące pokrycia w czynach złudne obietnice składane Polsce w
przededniu września 1939 roku, niewywiązywanie się ze zobowiązań sojuszniczych, na pełną hipokryzji wobec Polski politykę Brytyjczyków, podyktowaną sojuszem z ZSRR, na wyciszanie skandalu wywołanego sowieckim mordem w Katyniu, a wreszcie na poświęcenie sprawy polskiej w Jałcie.

W efekcie tego wojna, która rozpoczęła się w obronie integralności i suwerenności Polski, kończy się dla niej bez uzyskania ani jednej, ani drugiej. A Polacy jak podkreśla autor, byli jedynym narodem, który walczył od samego początku aż do końca tej wojny, i do tego cały czas obozie zwycięzców, natomiast polskie Państwo Podziemne nie znajdowało równego sobie, pod względem organizacji i skali zbrojnego oporu, wśród żadnego z ruchów oporu okupowanej prze Niemców Europy. (Z posłowia książki)