Rocznice i obchody

200-lecie powstania Hymnu Polskiego w Reggio Emilia (1797-1997) : Rys historyczny / Dorota Berbeć. Odezwa Dąbrowskiego wzywająca do wstępowania do Legionów (2), 200-lecie Mazurka Dąbrowskiego na pierwszym planie :. Mickiewicz w Rzymie (część I) / Andrzej Litwornia. Kalendarz wydarzeń / Redakcja (8), Osiemdziesiąta rocznica niepodległości Polski (9), Dwusetna rocznica urodzin Adama Mickiewicza : Mickiewicz w Rzymie (część II) / Andrzej Litwornia (9), Kalendarz wydarzeń [Obchody mickiewiczowskie we Włoszech] / opracowała Renata Regulska (9), Rocznica Chopinowska (10), Biografia Chopina /Opracowała Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (10), Chopin / Piotr Lachert (10), W setną rocznicę urodzin Katarzyny Kobro / Hanna Podgórska (10), 60 lat Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego / ks. Tadeusz Dobrowolski, SJ (10), !0 lat temu, 4 czerwca: Rozmowa z prof. Andrzejem Stelmachowskim, byłym marszałkiem Senatu RP, Prezesem Wspólnoty Polskiej / rozmawiała Anna Jurasz. Kalendarium / opr. Redakcja (11), Rok Słowackiego : Juliusz Słowacki we Włoszech / opracowała Agnieszka Cichoń (11), 60 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. 60 rocznica napaści sowieckiej na Polskę / na podstawie informacji Ambasady RP (12), 70-lecie Katedry Języka i Literatury Polskiej w Rzymie / opracowała Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (13), Sto lat dla Ogniska [Pięćdziesięciolecie Ogniska Polskiego w Turynie] (13), Obchody 80-tej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem; Obchody roku milenijnego Gniezno 2000; Obchody 60-tej rocznicy zbrodni katyńskiej (14), La vita avventurosa di Bona Sforza, Regina di Polonia e Duchessa di Bari in una mostra al Castello Svevo di Bari / Rossella Cirillo Miglio (14), Obchody Millenium Zjazdu Synodu Gnieźnieńskiego : deklaracja na rzecz jedności Europy (15-16), Kilka dat z historii Polski : Generał Anders – 30 rocznica śmierci ; Katyń – 60 rocznica zbrodni ; Otwarcie cmentarza polskiego w Miednoje / Mieczysław Rasiej ; 65 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (15-16), 20-lecie istnienia Corda Cordi (15-16), 20-lecie Solidarności / Jacek Pałasiński (17), Stulecie bronowickiego wesela (17), „Rok Reymontowski” we Florencji z okazji 75 rocznicy śmierci pisarza (18), 10 rocznica śmierci Tadeusza Kantora (18), 57 rocznica historycznego zwycięstwa na Monte Casino (19), Setna rocznica urodzin Mariana Hemara / Kurt Rosenberg (19), Z okazji 180 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida odsłonięcie tablicy pamiątkowej w rzymskim kościele (20-21), 80 lat temu urodził się Tadeusz Gajcy (22), Dobrem w pamięci zapisani. W setną rocznicę urodzin Zofii Bułhak-Jelskiej / Ks. Hieronim Fokciński SI (23), Setna rocznica śmierci Henryka Siemiradzkiego / Tadeusz Madała (24 Ognisko Polskie w Turynie = Comunità Polacca di Torino : pięćdziesiąt lat historii = cinquant’anni di storia / pod red. = a cura di: Mieczysław Rasiej. Torino 2002 (25), 75 lat Biblioteki Polskiej w Rzymie (25), Pałace włoskie we Włoszech (z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk / Rozmowa ze Stanisławem Mossakowskim (25), Obchody 59. rocznicy bitwy o Monte Cassino (27), Celebrazione per il V Centenario della laurea di Niccolò Copernico a Ferrara / Barbara Głuska-Trezzani (28), Obchody roku Kopernikańskiego w Mediolanie (29), Włoskie lata Mikołaja Kopernika / 500-lecie otrzymania tytułu doktora na Uniwersytecie w Ferrarze / Krzysztof Żaboklicki (29), Osiemdziesiąta piąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona w Mediolanie (29), 60 rocznica bitwy o Monte Cassino – Lettera a un soldato polacco / Rita Luźny (30), Uroczystości na Monte Cassino – 60 rocznica bitwy; 60 rocznica wyzwolenia miasta Piedimonte San Germano; / Teksty Krzysztofa Strzałki (31), Obchody 60-lecia wyzwolenia Ankony przez 2 Korpus Polski / Teksty Wojciecha Narębskiego i Krzysztofa Strzałki (32), Obchody 65 rocznicy bitwy nad Bzurą w Sochaczewie / opracowała Beata Brózda (32), Trzydziestolecie działalności Corda Cordi (Biura duszpasterskiego) w Rzymie / Hieronim Fokciński SI (33), 60 rocznica Powstania Warszawskiego: Foto, film e musica dell’Insurrezione; La Storia : Warszawa 1944: 63 giorni dell’Insurrezione / na podstawie katalogu wystawy w opracowaniu Krystyny Jaworskiej (33), Antonio Corazzi (1792-1877), „Progetto Corazzi”, Ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej „Głównemu Budowniczemu” Warszawy / Jolanta Tałaj Raggioli (33), Auschwitz-Birkenau 60 lat / fragment wystąpienia Władysława Bartoszewskiego wygłoszonego (PAP 27.01.2005) (34), 61 rocznica Bitwy o Monte CassinoObowiązek bycia Polakiem (Rozmowa z Markiem Gołkowskim, dyrektorem Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Rzymie) / rozmawiała Anna Jurasz (35), Polacy w II wojnie światowej. Zwycięstwo, ale czyje? Obchody 60. rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej nad III Rzeszą / Jacek Moskwa (35), Risoluzione del Parlamento europeo sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra Mondiale conclusasi l’8 maggio 1945 (35), 60 rocznica wyzwolenia Bolonii / Barbara Głuska-Trezzani (35), Szkoły Drugiego Korpusu / Prof. Wojciech Narębski pisze dla Biuletynu o obchodach w Materze i Alessano. Commemorazioni ad Alessano : Il ritorno nel Salento degli ex combattenti del 2 Corpo Polacco (36), Solidarność e la memoria storica polacca / Paolo Morawski (36), Wrzesień 1939 : z lancą przeciw niewiedzy / Anna Kwiatkowska (40), La carica contro l’ignoranza / Anna Kwiatkowska (trad. Beata Brózda) (40), Poznań 1956 : la prima ribellione / Ijola Hornziel Martinelli (40), Il Piemonte per l’indipendenza della Polonia / Ulrico Leiss de Leimburg (40), La storia : Natale a Starobielsk / Józef Czapski. La cartografia : Geostoria delle proteste polacche (1946-1989) / Mariusz Sodkiewicz. Celebrazione della festa nazionale polacca a Torino e Chivasso / Ulrico Leiss de Leimburg (41) Pułkownik Ryszard Kukliński, polski “żołnierz wyklęty” / Agnieszka Bladowska (42), O Kuklińskim powiedzieli / A. B. (42), Per una giornata di tutte le memorie europee / Paolo Morawski (42), Padova : Quarto centenario della consacrazione dell’altare della Natio Polona nella Basilica del Santo (1607-2007) / Mirosław Lenart (44), Film “Katyń” w salach włoskich / Opr. A. J. Lekcje historii w kinie / Dorota Sylla,Fulvio Gambotto. Pierwszy film dokumentarny o Katyniu… / A. J. Polski dokument – stan na wczoraj i dziś / notowała Anna Jurasz (50)