http://hardware2u.com.au/?kasas=online-dating-er-schreibt-nicht-mehr&67f=58 ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Petizione contro la declassificazione

http://blossomjar.com/pacinity/2027

http://peopletrans.com.au/bioddf/vuowe/4533 Cari Amici, siamo da capo. Nuovo sindaco di Cassino, ha  inserito all’ordine del giorno per il 6.11.2017 la richiesta della declassificazione della strada che conduce ai monumenti polacchi a Albaneta, da strada pubblica a strada privata che vuol dire che il locatario avrà diritto di vietare l’accesso o di chiedere pagamento. […]

more»

Info

Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii

acaipStowarzyszenie powstało 25 marca 1995. Działa w Neapolu i w regionie Kampanii (Via Giuseppe Ammendola 8, 80047 San Giuseppe Vesuviano, NA)

Prezesi A.C.A.I.P: w latach poprzednich: Jolanta Traczyk-Soviero, Paweł Szczukiewicz, obecnie Jolanta Traczyk-Soviero.

source Cele Stowarzyszenia

 • Budowanie więzi miedzy osobami polskiego pochodzenia;
 • przyczynianie się do rozwoju dorobku narodów Europy   poprzez     promocję działalności kulturalnej, ekonomicznej, handlowej, przemysłowej i rzemieślniczej, artystycznej i turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów włosko-polskich;
 • stwarzanie warunków sprzyjających dostępowi do poradnictwa prawnego i opieki medycznej obywatelom polskim przebywającym we Włoszech.

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie organizuje m.in.:

 • promocje, konferencje, koncerty i wystawy artystyczne;
 • prowadzi działalność na rzecz upowszechniania prasy i wydawnictw o charakterze gospodarczym i kulturalnym;
 • prowadzi bibliotekę i ośrodek dokumentacji;
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowym;
 • wspiera badania nad aspektami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi wymiany informacji pomiędzy w/w krajami oraz prowadzi wszelkie działania, które mogą się wydać użyteczne dla osiągnięcia wskazanych celów.

Stowarzyszenie nie ma celów zarobkowych i jest apolityczne.

http://uplaf.org/2016?act=dispMemberLoginForm Najważniejsze osiągnięcia

 • Założenie polskiego kościoła w San Giuseppe Vesuviano (lata 90-te);
 • zajęcie III-ego miejsca w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę RP w Rzymie pod hasłem Polska – partner doskonały (2001);
 • uczestnictwo w projekcie włoskiego Ministerstwa Szkolnictwa – na rzecz integracji, reprezentowanie Polski we włoskiej telewizji RAI 3 – program Alle Falde del Kilimangiaro;
 • zorganizowanie Dni Polskich w Neapolu (Promocja Izby Handlowej w Neapolu – czerwiec 2004);
 • reprezentowanie Polski w Neapolu Festa dell’Europa, w której uczestniczył prezydent Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano;
 • reprezentowanie Polski podczas Dni Morza – Neapol 2006 (zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Marechiaro);
 • organizacja licznych wystaw promocji i koncertów;
 • współpraca z włoskimi związkami zawodowymi (CISL) oraz służenie wszelką pomocą naszym rodakom w codziennym życiu na emigracji.

Jolanta Traczyk-Soviero

enter site Adres:
Via Giuseppe Amendola, 8
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
see url Tel.: 081 52 91 765,

opzionebinarie Kom.: 340 35 47 327
watch E-mail: acaip@hotmail.it