Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we WłoszechStowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech powstało w 2007 roku. Nawiązuje do tradycji ojców działających w Związku Polskich Kombatantów zamieszkałych we Włoszech po II wojnie światowej. Na szczęście żyje jeszcze garstka sędziwych kombatantów, ale z biegiem czasu ich organizacja wykruszyła się i ich zdrowie nie pozwala na kontynuację aktywnej działalności.

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – Maurizio Nowak, wiceprezesi – Stefan Gwiazda i Wojciech Pankiewicz, sekretarz – Maria Rosa Zurawski, skarbnik – Robert Lyscarz

Działalność
combattenti1Nasz statut nawiązuje do statutu Związku Kombatantów, oczywiście z uwzględnieniem zasad prawa włoskiego. Chcieliśmy przede wszystkim utrzymać prawo przynależności do Stowarzyszenia, z prawem do głosowania, tylko małżonkom polskich żołnierzy, dzieciom i wnukom. W rzeczywistości jest to przeszkoda w powiększaniu liczby członków, ale dzięki temu zachowana zostaje pierwotna tożsamość i uwarunkowanie historyczne, tak bardzo przestrzegane przez naszych ojców. Liczni przyjaciele, którzy podzielają idee naszego Stowarzyszenia i chcieliby przystąpić do nas, moją możliwość zostania członkami wspierającymi, bez prawa do głosowania.

combattenti2Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy liczne przedsięwzięcia, przy współpracy z innymi polsko-włoskimi organizacjami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi, m.in.:

  • Stałą wystawę na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino w 2009 z okazji wizyty na uroczystościach śp. prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego.
  • Przygotowaliśmy płytę DVD zawierającą cenne dokumenty, artykuły, ilustracje, wypowiedzi związane z historią 2. Korpusu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. Dzięki współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi RP płyta została dwukrotnie powielona i rozpowszechniona w całych Włoszech.
  • Okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa włoskiego na nasze Stowarzyszenie był film Andrzeja Wajdy Katyń wyświetlany w wielu kinach całego Półwyspu Apenińskiego. Wraz z filmem była prezentowana historia 2. Korpusu Armii Polskiej w wielu szkołach średnich, stowarzyszeniach, organizacjach, itp. które by y tym zainteresowane.
  • Ostatnim wielkim sukcesem Stowarzyszenia był I Ogólnowłoski Zjazd Rodzin Polskich Kombatantów (13-14 X 2012), na który przybyli: córka generała Andersa – Anna Maria Anders-Costa z Bostonu, Ambasador RP w Rzymie, Konsul RP w Mediolanie oraz przedstawiciele związków polonijnych we Włoszech, administracja oraz liczni mieszkańcy gminy Santa Sofia w Emilia Romagna, wyzwolonej przez żołnierzy polskich 18 października 1944 roku.

combattenti3Założyciele

Adres: Via G. Amaducci, 2
47121 Forli
c/o Dott.Maurizio Nowak

Tel kom.: 320 9011672
E-mail: info@afcpi.it