Władze Związku ubiegłych kadencji

Prezesi Związku:

Kadencja 1996 – 1997

Sekretarz Generalny: ks. Marian Burniak

Przewodniczący Rady: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprzewodniczący: Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej), Maria Gratkowska Scarlini (Florencja)

Skarbnik: Teresa Dąbrowa (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

Sekretarz: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Krystyna Jabłońska Antonangelli (Związek Polaków Sawa)

2. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

3. Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

4. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

5. Justyna Stępińska (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

6. Danuta Trzaskowska Grimnadi (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie im. Mikołaja Kopernika (Bolonia)

Komisja Rewizyjna: Jadwiga Wyrębowska Lombardo (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo), Henryka Wesołowska (Udine), Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

Kadencja 1997 – 1999

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprezesi: Grzegorz Kaczyński (Katania), Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

Sekretarz: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Skarbnik: Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Grzegorz Arendarczyk (Związek Polaków w Mediolanie)

2. Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Senigalia)

3. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

4. Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

5. Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

6. Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

7. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

8. Grażyna Krakowska (Ognisko Polskie w Turynie)

9. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

10. Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

11. Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

12. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Barbara Wojciechowska Bianco (Lecce), Jacek Strzelecki (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Włoszech), Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

Komisja Pojednawcza: Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie), Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech), Andrzej Hanzelewicz (Aquila), Dorota Sylla Crucitti (Reggio Calabria)

Kadencja 1999 -2001

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprezesi: Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie), Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii), Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Skarbnik: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Danuta Dostatnia (Związek Polaków w Mediolanie)

2. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

3. Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

4. Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

5. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

6. Ewa Majdak (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

7. Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

8. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

9. Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

10. Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

11. Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

12. Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

13. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie), Kazimiera Wojnicka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Komisja Pojednawcza: Anna Dańko (Wspólnota Polaków w Apulii), Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma), Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie), Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Kadencja 2001-2003

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprezesi: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii), Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie), Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii), Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Sekretarz: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Skarbnik: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

2. Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

3. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

4. Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

5. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

6. Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

7. Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej

8. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

9. Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

10. Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polskich nad Adriatykiem)

11. Henryka Wesołowska (Koło Włosko-Polskie w Osoppo)

12. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie), Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii), Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Komisja Pojednawcza: Adam Maria Gadomski i Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Grażyna Niewęgłowska (Ognisko Polskie w Turynie)

Kadencja 2003-2005

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprezesi: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii), Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie), Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii), Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyssenie Włosko-Polskie w Genui)

Sekretarz: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Skarbnik: Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

2. Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

3. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

4. Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

5. Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko –Polskie w Lombardii)

6. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

7. Michał Jedynak (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

8. Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

9. Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

10. Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

11. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

12. Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

13. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Katarzyna Dobrowolska (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis), Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie), Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Komisja Pojednawcza: Teresa Brzozowska (Związek Polaków w Mediolanie), Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Kadencja 2005 – 2007

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Wiceprezesi: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii), Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie), Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszeni Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Skarbnik: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

2. Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

3. Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

4. Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

5. Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

6. Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

7. Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

8. Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

9. Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

10. Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

11. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

12. Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

13. Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

14. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Aleksandra Kos Castagnetti (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui), Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie), Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Komisja Pojednawcza: Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Kadencja 2007-2009

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezesi: (2007 – 2008) Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

(2008 – 2009) Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Wiceprezesi: Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie), (2007-2008) Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii), Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Skarbnik: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

2. Ks. Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

3. Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

4. Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

5. Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

6. Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

7. Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

8. Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

9. Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

10. Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

11. Olga Szewczyk (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

12. Karolina Staśko (Stowarzyszenie Włosko-Polskie Arco )

13. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Jadwiga Chabros(Związek Polaków w Mediolanie), Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Komisja Pojednawcza: Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie), Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Ognisko Polskie w Turynie)

Kadencja 2009-2011

Prezes Honorowy: ks. Marian Burniak

Prezes: Joanna Heyman Salvadé

Wiceprezesi: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii), Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Dagome), Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Sekretarz: Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Skarbnik: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Pozostali członkowie Zarządu:

1. Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

2. Aleksander Fortini (Associazione Amici dell’Europa)

3. Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

4. Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

5. Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

6. Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

7. Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

8. Wanda Romer (Ognisko Polskie w Turynie)

9. Dorota Sylla Crucitti (Stowarzyszenie Kulturalne Polska – Kalabria)

10. Paweł Adam Szczukiewicz (Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii)

11. Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Komisja Rewizyjna: Jadwiga Chabros i Anna Kluska (Związek Polaków w Mediolanie), Kazimiera Wojnicka (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

Komisja Pojednawcza: Maurizio Nowak (Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech), Gaetano Pappalardo (Associazione Culturale Amici dell’Europa), Urszula Stefańska Andreini (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Członkowie Honorowi:

Jarosław Reszczyński: od 1997 r.

Ewa Prządka: od 2002 r.

ks. Jan Piekarski: od 2004 r.