Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

uczetnicy uroczystoœci