ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Instytucje

  Stacja Naukowa PAN
  Vicolo Doria, 2 – 00187 Roma
  Tel. 06.679.21.70 – Fax 06.679.40.87
  www.accademiapolacca.it

  Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
  Via Piemonte 117– 00187 Roma
  Tel/Fax 06.48.14.263

  Instytut Polski
  Via Vittorio Colonna, 1 – 00193 Roma
  Tel. 06.360.007.23—Fax 06.360.007.21
  www.istitutopolacco.it

  Kościoł św. Stanisława w Rzymie
  Via delle Botteghe Oscure, 15 / 00186 Roma
  Tel. 06.67.95.347 / Fax 06.67.90.169
  email: sw.stanislawroma@tiscali.it
  www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

  Papieski Instytut Studiow Kościelnych
  Piazza B. Cairoli, 117 – 00186 Roma
  Tel. 06.68.80.37.50

  Polski Papieski Instytut Kościelny
  Via Pietro Cavallini, 38 – 00193 Roma
  Tel.: 06.362 177 25
  e-mail: pontipol@opoka.org

  Papieskie Kolegium Polskie
  Piazza Remuria, 2 00192 Roma
  Tel. 06.570 861 00 – fax: 06.574 49 67
  e-mai.: webmaster@colpol.opoka.org
  www.kolegium.opoka.org

  Dom Polski Jana Pawłla II
  Via Cassia, 1200 / 00189 Roma
  Tel. 06/30.36.51.81 / Fax 06.30.31.04.46

  Fundacja Jana Pawła II
  Via di Porta Angelica, 63 – 00193 ROMA
  tel./fax: 06 686 18 44
  e-mail: info@FJP2.com
  www.fjp2.com

  Biuro LOT-u
  Via Martiri della Libertà, 2 RHO – 20017 MILANO
  tel. 848 859 300; 848 821 388; 02. 454 75 152 – fax: 02. 454 75 153
  e-mail: milagencylot.pl
  www.lot.com

  Ośrodek Informacji Turystycznej
  Via G.B. Martini, 6 – 00186 Roma
  http://www.polonia.travel/it

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie

  Via Costantino Maes 23, 00162 Roma
  tel. /fax: 06. 686 46 19
  e-mail: rzym@orpeg.pl ; szkolarzym@gmail.com
  www.rzym.orpeg.pl

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga –Grudzińskiego w Rzymie – Filia z siedzibą w Ostii
  Via Mar dei Caraibi, 32 – 00121 Ostia Lido
  tel.: 340 692 61 22
  e-mail: szkolarzym@gmail.com
  www.szkolapolskawrzymie.org.

  Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie

  (adres do korespondencji) Via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Rzym; tel.  06 6795347
  Via Marcantonio Colonna, 52 – 00192 ROMA
  tel.: 380 79 67 559 – tel./fax: 06. 977 46 340
  e-mail: parafiaroma@gmail.com