ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni e Referendum 2023

  Il Presidente della Repubblica di Polonia ha ordinato le elezioni della Camera (Sejm) della Repubblica di Polonia e del Senato della Repubblica di Polonia per il 15 ottobre 2023. Secondo una risoluzione della Camera della Repubblica di Polonia, nella stessa data si terrà un referendum nazionale. Gli elettori residenti fuori dalla Polonia potranno […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Ognisko Polskie w Turynie

  turyn2Ognisko Polskie w Turynie (Comunità Polacca di Torino) jest najstarszą z obecnie działających organizacji polonijnych we Włoszech. Założone zostało w 1949 roku przez kombatantów 2. Korpusu. Ognisko było zawsze świadome swojej roli – emigracji politycznej.
  Na czele Ogniska stał od lat pięćdziesiątych Jan Jaworski, a po jego śmierci w 1991 roku, Mieczysław Rasiej, który był również współtwórcą i do końca życia (zmarł w 2007 r.) prezesem ogólnowłoskiej organizacji federacyjnej ZPwW. Kolejni prezesi Ogniska to: Wanda Romer, a obecnie Barbara Stasiowska.

  torino1-300x264Wraz ze zmianą kontekstu politycznego i znacznym wzrostem liczebnym wspólnoty polskiej Ognisko, formalnie zarejestrowane w 1993 roku, przekształciło się w organizację polonijną. Historia i działalność Ogniska została przedstawiona w 400-stronicowej monografii Ognisko Polskie w Turynie. Pięćdziesiąt lat historii (wyd. w roku 2002),   z której Stowarzyszenie jest dumne.

  Ognisko Polskie jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, liczącym przeszło 100 zarejestrowanych członków i ich rodzin oraz liczne grono sympatyków różnej narodowości. Należy do rejestrów stowarzyszeń no profit Turynu i Prowincji. Jego działalność na polu kultury (statutowa) ma na celu:

  promocję Polski w Piemoncie,
  utrzymanie tożsamości narodowej i zacieśnianie kontaktów między członkami.

  Siedziba Ogniska w Turynie: przy Oratorio S. Felice, Via Giusti 8 (stacja metra Porta Susa).    E-mail: polonia.turyn@libero.it

  Ognisko Polskie w TurynieZ historii działalności Ogniska (wybrane przykłady)

  torino2-210x200Wspólny fundusz pomagał w finansowaniu inicjatyw o charakterze patriotycznym i humanitarnym, wśród których warto wymienić:

  • W pierwszych latach istnienia wspólnoty, obchody Tysiąclecia Polski Chrześcijańskiej. Wtedy ufundowano stypendium na studia polonistyczne na Uniwersytecie w Turynie;
  • zebranie i przeznaczenie dużej sumy na zakup marmurów na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie;
  • członkowie Ogniska uczestniczą w zbiórkach na cele humanitarne, zarówno polskie, jak i włoskie. W ostatnich latach przekazano sumę ok. 10.000 € m.in. na pomoc dzieciom z Kazachstanu, na Dom Dziecka w Stalowej Woli, dzieciom z rodzin górniczych po zamknięciu kopalni w Bytomiu, na rzecz powodzian z Sandomierza oraz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech;
  • zawsze ważna była też pomoc współrodakom, którzy znaleźli się we Włoszech w trudnej sytuacji. W 1981 roku działały z kolei w Turynie bardzo prężne komitety Solidarności z Solidarnością oraz Pomocy Polsce, ściśle związane z Ogniskiem, które wspierały m.in. rodziny internowanych.

  Szacunek dla tradycji

  Nie zapominamy o naszych korzeniach i szczególną troską otaczamy miejsca pamięci. To przecież turyńskim inżynierom, kombatantom, Komitet Odbudowy Pomników powierzył w 1962 roku nadzór nad pracami remontowymi na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii.

  Kolejne przedsięwzięcia to:

  • Odrestaurowanie pamiątkowych tablic w miejscowościach Mandria i Chivasso oraz na cmentarzu Monumentale w Turynie;
  • tablica poświęcona Polskiej Szkole Wojskowej w Cuneo;
  • pomnik w Acquafondata, miejscu pierwszego pochówku żołnierzy poległych pod Monte Cassino, z krzyżem wykonanym z gąsienic rozbitego czołgu, stał się od czasu inauguracji w 1996 roku, celem corocznych wycieczek dla wielu Polaków żyjących we Włoszech;
  • pomnik Żołnierzy Polskich 2. Korpusu na Piazza Polonia w Turynie odsłonięty w 2007 roku.

  Kultura

  Ważniejsze realizacje z dziedziny kultury, adresowane głównie do środowiska włoskiego:

  • wystawa Un’armata in esilio. Esercito polacco per la liberazione d’Italia 1943-1945 eksponowana w gmachu pierwszego parlamentu włoskiego w Turynie w 1995 roku;
  • wystawa Da prigionieri a uomini liberi w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Literatury, którego gościem była Polska;
  • wystawa Il Volto, la Maschera. Il manifesto polacco e il gran teatro del mondo w 2010 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatru Prospettiva;
  • wystawa Per la vostra e la nostra libertà. I polacchi nel Risorgimento italiano eksponowana w 2011 roku z okazji 150. rocznicy Zjednoczenia Włoch.

  Ostatnie dwie wystawy były zapraszane przez wiele instytucji włoskich i organizacji polonijnych, stwarzając konkretną, a nie retoryczną, okazję do dialogu kultury polskiej z włoską.

  W ostatnich latach aktywnie współpracujemy   z:

  • Konsulatem Honorowym RP w Turynie;
  • Katedrą Języka i Literatury Polskiej na miejscowym uniwersytecie;
  • Stowarzyszeniem kulturalnym Polski Kot;
  • Turyńską Wspólnotą Żydowską;
  • Istituto di Studi Storici G. Salvemini.

  Efektem tej współpracy jest wiele koncertów (np. ubiegłoroczny z okazji Święta Niepodległości Polski i Święta Narodowego Austrii w Teatro Vittoria z udziałem przedstawicieli placówek dyplomatycznych Polski, Austrii, Włoch i Francji), a także konferencji naukowych, spotkań z autorami.

  Z turyńską Wspólnotą Żydowską organizujemy corocznie, z okazji Dnia Pamięci, spotkania poświęcone twórczości Brunona Schultza (2010), Irenie Sendler (2011), Januszowi Korczakowi (2012), a w 2013 konferencję naukową pt. Polacy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata pamięć przywrócona z udziałem przedstawicieli kultury polskiej, hebrajskiej i włoskiej.

  Nasza siedziba, na Via Giusti 8, to stały punkt odniesienia, polska przystań, gdzie można spotkać się z rodakami i wypożyczyć książki w języku polskim. Odbywają się tu kursy języka polskiego, sobotnie Popołudnia z książką, podczas których czytamy i komentujemy (wyłącznie po polsku) nowości na krajowym rynku wydawniczym, spotkania autorskie, projekcje filmów.

  Do stałej tradycji należą spotkania z Mikołajem, łamanie sie opłatkiem i śpiewanie kolęd z okazji Bożego Narodzenia, dzielenie się jajkiem i malowanie pisanek z okazji Wielkanocy. Ognisko organizuje bale karnawałowe, majówki i coroczne wyjazdy do Monte Cassino a w czerwcu wycieczki (jedna z ostatnich odbyła się do Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONU w Genewie).

  O organizowanych wydarzeniach informujemy poprzez własną mailing list, a witryna internetowa jest w trakcie tworzenia.

  Warto też wspomnieć o nadzwyczajnym sukcesie młodych polonistów w Turynie. W 2012 roku odbyły się tu pierwsze we Włoszech egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Wśród kandydatów – uzyskana średnia ocen 5.05 to wynik, który nie zdarzył się dotąd nigdzie na świecie – byli członkowie Ogniska Polskiego!

  Barbara Stasiowska-Randone

  Indirizzo:

  Barbara Stasiowska
  Via Pinasca, 16

  10138 TORINO
  Tel: 333-7079603
  E-mailpolonia.turyn@libero.it