ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni e Referendum 2023

  Il Presidente della Repubblica di Polonia ha ordinato le elezioni della Camera (Sejm) della Repubblica di Polonia e del Senato della Repubblica di Polonia per il 15 ottobre 2023. Secondo una risoluzione della Camera della Repubblica di Polonia, nella stessa data si terrà un referendum nazionale. Gli elettori residenti fuori dalla Polonia potranno […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Papieski Instytut Studiów Kościelnych – Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

  papieskiErygowany w Warszawie 8 września 1958; przeniesiony w tymże roku do Rzymu, otrzymał tytuł Instytutu Papieskiego 17 grudnia 1970. Organizatorem był ks. Eugeniusz Reczek SI. Aktualnie rektorem jest ks. Hieronim Fokciński SI.
  Głównym terenem działalności jest Rzym i Włochy.

  Liczy kilku pracowników w Rzymie oraz dwie osoby w Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie, który jest rodzajem filii Instytutu rzymskiego.

  Podstawowe zadania Instytutu

  • Rejestracja, gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych Stolicy Apostolskiej oraz innych zbiorów państwowych, zakonnych oraz prywatnych z zakresu działalności Kościoła w Polsce i w krajach będących w zasięgu jego oddziaływania na przestrzeni wieków;
  • opracowywanie i udostępnianie zgromadzonych materiałów instytucjom i osobom prywatnym;
  • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i poza Polską, zarówno kościelnymi, jak i państwowymi oraz indywidualnymi badaczami.

  Dokonania

  • Kilka milionów klatek taśm mikrofilmowych zawierających polonica, których kopie, w dużej mierze, zostały już przekazane do Punktu Konsultacyjnego w Warszawie, a także do innych ośrodków naukowych i do osób indywidualnych w Polsce, instytucji polonijnych oraz innych państw europejskich i poza Europą;
  • kilkadziesiąt tysięcy innego rodzaju reprodukcji (fotokopie, fotografie, zapisy cyfrowe);
  • zbiory specjalne: malarstwo, ikonografia, grafika, numizmatyka, mapy itp.;
  • biblioteka naukowa licząca aktualnie około 50 000 woluminów, blisko 2 000 tytułów czasopism, w tym prawie 150 gromadzonych na bieżąco;
  • opublikowano ponad 100 książek i albumów. Pracownicy ogłosili prawie 400 artykułów, recenzji, omówień, komunikatów;
  • organizacja sympozjów, konferencji, spotkań polonijnych, odczytów, imprez muzycznych – w sumie ponad sto imprez;
  • od początku istnienia Instytutu zorganizowano wiele mniejszych i większych wystaw;
  • ważnym wydarzeniem było ukazanie się w roku 1976, za zgodą władz polskich, pierwszego numeru periodyku Informationes;
  • jeszcze większym ewenementem było otwarcie w kraju, w tymże roku, w Warszawie filii rzymskiego Instytutu jako Punktu Konsultacyjnego, którego istnienie przyjęły ówczesne władze do „zatwierdzającej wiadomości”.

  Ks. dr Hieronim Fokciński SI.

  Adres pocztowy do korespondencji: Piazza B. Cairoli, 117 00186 Roma
  Numer telefonu stacjonarnego: 06 68 80 37 50
  Adres e-mail: pise.roma@fastweb.it
  Strona WWW: http://mabpz.org/#14