Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

15 listopada 2020 – III Światowe Forum Mediów Polonijnych – krótka relacja

 

7333_plakat

Foto.: euwp.eu

W niedzielę 15 listopada 2020 r. odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych. W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, odbyło się ono w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej Evenea, a uczestniczyło w nim 106 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów i z pięciu kontynentów. Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.

Wzięłam w nim udział jako reprezentantka Związku Polaków we Włoszech.

Fora Mediów Polonijnych organizowane są od roku 2014. Cztery pierwsze wydania miały wymiar europejski, ale od roku 2018 zasięg ich rozszerzył się na cały świat. Ich celem jest integracja dziennikarzy polonijnych (zawodowych oraz działaczy związanych z mediami) działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a także wskazywanie kierunków działań na najbliższe lata.

Forum rozpoczęło się punktualnie o godzinie 12-tej kiedy to eter, a w zasadzie czat, wypełnił się słowami powitania wysyłanymi przez logujących się uczestników, którzy kierowali je zarówno do organizatorów jak i do innych uczestników poznanych osobiście na poprzednich edycjach Forum. Pojawiły się między innymi pozdrowienia z Sydney (gdzie była godzina 20.00), z Chicago (gdzie była godz. 5.00), z Kanady, z Rosji i z innych miast świata! Oficjalnego otwarcia dokonała pani Teresa Sygnarek zwracając się do wszystkich 115 obecnych w tym momencie na platformie uczestników po domowemu: „Kochani” i ubolewając nad faktem, że w tym roku nie było możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania. Atmosfera stała się od razu rodzinna.

Pani Teresa Sygnarek przedstawiła krótko program Forum i oddała głos prowadzącemu, panu Piotrowi Markowi z grupy TipMedia, którego zadaniem było prezentowanie kolejnych prelatorów oraz kontrolowanie czasu ich wypowiedzi tak, aby zapewnić uczestnikom czas na sesje pytań i odpowiedzi.

 

Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie, a przedmiotem jej wykładu „Dziennikarstwo emigracyjne w historycznym kontekście: „Kultura” paryska jako czasopismo opiniotwórcze i ośrodek myśli politycznej”.

Iwona Hofman Foto UMCS pl

Foto.: umcs.pl

Przedstawiła ona postać Jerzego Giedroycia, który był współtwórcą oficyny wydawniczej Instytut Literacki powstałej w Rzymie w roku 1946, ale już rok później przeniesionej do Francji. W skład pierwszego zespołu Instytutu wchodzili wówczas poza Giedroyciem m.in.: Gustaw Herling-Grudziński oraz Zofia i Zygmunt Hertzowie. Instytut pracował na potrzeby polskich instytucji cywilnych i wojskowych, prowadził też własną działalność wydawniczą. W czerwcu 1947 r. nakładem Instytutu Literackiego opublikowany został pierwszy numer pisma „Kultura”.

 

Pierwsze 45 minut Forum możecie Państwo obejrzeć tutaj:

https://www.facebook.com/Wspolnota.Polska/videos/379137136471653/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Sabina Klimek Foto facebook SabinaKlimekOfficial

Foto: Facebook SabinaKlimekOfficial

Kolejnym prelegentem była dr Sabina Klimek, dziennikarka, wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, dr nauk ekonomicznych, w latach 2014-2018 konsul w Nowym Jorku, obecnie konsul RP w Stambule, a tematem jej wykładu był „Przepis na atrakcyjność mediów polonijnych”. Przedstawiła ona własne doświadczenia i skupiła się na sugestiach dotyczących tak ważnego dla mediów tematu, tzn. przyciągnięcia uwagi odbiorców-czytelników oraz ich fidelizacji.

Juliusz Marek Foto Truso_tv

Foto.: Truso.tv

Temat etyki dziennikarstwa, który na pierwszy rzut oka mógłby wydawać się mało istotnym i dotyczącym przeszłości, omówiony przez pana Juliusza Marka, prezesa Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, okazał się nie tylko niezwykle interesujący, ale również zaskakująco aktualny! Prelekcja nosiła tytuł „Ogólne zasady etyki, kodeksu dziennikarskiego i prawa cytatu”. Pan Juliusz Marek przedstawił uczestnikom kilka godnych zastanowienia kwestii wynikających z rozpowszechnienia się internetu, a co za tym idzie dostępu do wielu i różnych źródeł informacji. Zwrócił uwagę na fakt, że oprócz dziennikarzy zawodowych działają w mediach amatorzy piszący w wydawnictwach prasowych, portalach, blogach, lub występujący w radiu i telewizji. Teoretycznie więc „każdy może być dziennikarzem”…. A kodeks dziennikarski…..? Czy jeszcze obowiązuje? Powyższa kwestia wzbudziła tyle pytań, wątpliwości, że uczestnicy Forum usilnie poprosili pana Juliusza Marka o zorganizowanie osobnego, dużo dłuższego i pogłębiającego ten temat wykładu.

Następnym prelegentem była dr Elżbieta Pawlak-Hejno z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która szeroko omówiła zagadnienie storytellingu w pracy dziennikarskiej, a zaraz po niej, pani dr Karolina Burno z Katedry Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie która przedstawiła temat „Empatyzacji odbiorcy jako sposobu pozyskiwania czytelników” w masowej komunikacji.

Końcowa część Forum poświęcona była bardziej praktycznym kwestiom.

Piotr Marek CEO Media Foto 4media_com

Foto:.4media.com

Pan Piotr Marek z CEO Grupy Tipmedia poruszył temat dotyczący problemu, z którym borykają się wszystkie media, tzn. problemu samofinansowania się. Jego wykład miał tytuł „Bolączka mediów polonijnych – jak zarabiać na portalu internetowym”. Temat ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczestników, którzy na czacie zadawali ogromną ilość pytań związanych z praktycznymi i konkretnymi trudnościami. Pan Piotr Marek zapewnił, że odpowie na wszystkie pytania po zakończeniu prelekcji.

Rafał Kozłowicz Foto pl_linkedin.com

Foto.: pl.linkedin.com

Ostatnim prelegentem był pan Rafał Kozłowicz, specjalista ds. content marketingu, z Grupy Tipmedia, który omówił zagadnieniaOptymalizacji i pozycjonowania stron internetowych redakcji.

Forum uroczyście zakończyła pani Teresa Sygnarek wyrażając podziękowania prelegentom za interesujące i bogate w informacje wykłady.

Podziękowała również za uczestnictwo przedstawicielom szeroko pojętych mediów polonijnych, które promują język polski oraz służą integracji środowisk polonijnych.

 

Previous Narodowe Święto Niepodległości Polski 11 listopada 2020