Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Apel – groźba zamknięcia Domu Pielgrzyma w Loreto

APEL

Ambasada RP we Włoszech  przy Stolicy Apostolskiej

Ambasada RP  we Włoszech przy Kwirynale

Władze Cywilne, Kościelne  i Wojskowe działające na terenie regionu Marche

Polonia włoska i zaprzyjaznione środowiska włoskie

Z Loreto, 14 października 2017

Przy okazji zebrania Zarządu  Związku Polaków we Włoszech  i z inicjatywy Stowarzyszenia Włosko-Polskiego Nowego w Marche oraz Konsulatu Honorowego  RP w Ankonie, jak również w wyniku nieformalnych kontaktów  z Kongregacją Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu,

KIERUJEMY

wiadomość  do wszystkich zainteresowanych, iż planowane jest  w dość krótkim  czasie zamknięcie  Domu Pielgrzyma w Loreto, na co dzień znanego jako Dom Sióstr Polskich, prowadzonego przez Siostry Świętej Rodziny z Nazaretu (ufundowany przez błogosławioną  Franciszkę Siedliską). Jest jeszcze czas, aby powstrzymać decyzję.

Nazaretanki są obecne od bardzo dawna w mieście i znane  przede wszystkim jako Instytut, który od 1946 roku  sprawował z pobożnego i zaszczytnego obowiązku matczyną opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym, gdzie spoczywa ponad tysiąc polskich  żołnierzy.

Siostry wyróżniają się swoją gościnnością, uprzejmością i wspaniałą usługą  przy przyjmowaniu pielgrzymów polskich, którzy to, jak do tej pory, reprezentują najliczniejszą grupę odwiedzających Bazylikę w Loreto, gdzie czci się Dom Rodziny z Nazaretu, kolejny ważny element w Duchowości Kongregacji.

W tym miejscu w Loreto ciągle żywa jest  obecność św. Jana Pawła II, który  odwiedził  Dom podczas pielgrzymki 8 września 1979 roku.  Jan Paweł II bywał  w  domu Sióstr, podkreślał jego  wielką rolę zarówno w przeszłości, jak i  współcześnie.

Nasz apel kierujemy do przełożonych Kongregacji Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu i wszystkich tych, którzy mogą i muszą  podjąć  bardzo poważną decyzję  dotyczącą  życia społecznego i religijnego Loreto. Kierujemy ten apel również do stowarzyszeń polskich na  całym świecie, a  także tych we Włoszech, które co roku uczestniczą w uroczystościach upamiętniających walki 2. Korpusu na ziemi włoskiej, w tym do  Stowarzyszenia Rodzin  Polskich  Kombatantów.

Mamy nadzieję, że  nasze wspólne wszystkie  wysiłki  pozwolą na zmianę  planowanej, jak się wydaje, pochopnej decyzji,o której  ostatnio dowiedzieliśmy się. Wierzymy, że jest  jeszcze czas  na  znalezienie rozwiązania zgodnego z oczekiwaniami wszystkich stron. W miarę potrzeby służymy radą i pomocą.

Podpisy pod naszym apelem zbieramy już  od  14 października –  aipmarche@gmail.com

 

Previous XXI Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech 12 III 2016 w Rzymie