ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Uroczystość 76. rocznicy wyzwolenia Piedimonte San Germano, 25 maja 2020

  Ambasada RP w Rzymie: W tym roku Pandemia koronawirusa nie pozwoliła polskim władzom i weteranom II Korpusu Wojska Polskiego upamiętnić wyzwolenia Piedimonte San Germano osobiście uczestnicząc w uroczystości ku czci poległych. Władze miejskie Piedimonte na czele z burmistrzem Gioacchino Ferdinadi wyrazili jednak silną bliskość Polakom, którzy nie mogli oddać hołdu i […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Apel

  APEL

  Ambasada RP we Włoszech  przy Stolicy Apostolskiej

  Ambasada RP  we Włoszech przy Kwirynale

  Władze Cywilne, Kościelne  i Wojskowe działające na terenie regionu Marche

  Polonia włoska i zaprzyjaznione środowiska włoskie

  Z Loreto, 14 października 2017

  Przy okazji zebrania Zarządu  Związku Polaków we Włoszech  i z inicjatywy Stowarzyszenia Włosko-Polskiego Nowego w Marche oraz Konsulatu Honorowego  RP w Ankonie, jak również w wyniku nieformalnych kontaktów  z Kongregacją Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu,

  KIERUJEMY

  wiadomość  do wszystkich zainteresowanych, iż planowane jest  w dość krótkim  czasie zamknięcie  Domu Pielgrzyma w Loreto, na co dzień znanego jako Dom Sióstr Polskich, prowadzonego przez Siostry Świętej Rodziny z Nazaretu (ufundowany przez błogosławioną  Franciszkę Siedliską). Jest jeszcze czas, aby powstrzymać decyzję.

  Nazaretanki są obecne od bardzo dawna w mieście i znane  przede wszystkim jako Instytut, który od 1946 roku  sprawował z pobożnego i zaszczytnego obowiązku matczyną opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym, gdzie spoczywa ponad tysiąc polskich  żołnierzy.

  Siostry wyróżniają się swoją gościnnością, uprzejmością i wspaniałą usługą  przy przyjmowaniu pielgrzymów polskich, którzy to, jak do tej pory, reprezentują najliczniejszą grupę odwiedzających Bazylikę w Loreto, gdzie czci się Dom Rodziny z Nazaretu, kolejny ważny element w Duchowości Kongregacji.

  W tym miejscu w Loreto ciągle żywa jest  obecność św. Jana Pawła II, który  odwiedził  Dom podczas pielgrzymki 8 września 1979 roku.  Jan Paweł II bywał  w  domu Sióstr, podkreślał jego  wielką rolę zarówno w przeszłości, jak i  współcześnie.

  Nasz apel kierujemy do przełożonych Kongregacji Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu i wszystkich tych, którzy mogą i muszą  podjąć  bardzo poważną decyzję  dotyczącą  życia społecznego i religijnego Loreto. Kierujemy ten apel również do stowarzyszeń polskich na  całym świecie, a  także tych we Włoszech, które co roku uczestniczą w uroczystościach upamiętniających walki 2. Korpusu na ziemi włoskiej, w tym do  Stowarzyszenia Rodzin  Polskich  Kombatantów.

  Mamy nadzieję, że  nasze wspólne wszystkie  wysiłki  pozwolą na zmianę  planowanej, jak się wydaje, pochopnej decyzji,o której  ostatnio dowiedzieliśmy się. Wierzymy, że jest  jeszcze czas  na  znalezienie rozwiązania zgodnego z oczekiwaniami wszystkich stron. W miarę potrzeby służymy radą i pomocą.

  Podpisy pod naszym apelem zbieramy już  od  14 października –  aipmarche@gmail.com