Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

25. Jubileuszowy Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Otwarcie

463A7518 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Dnia 10 października 2020 r. miało miejsce otwarcie XXV Jubileuszowego Walnego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech zorganizowanego w tym roku na terenie otoczonego zielenią kompleksu La Casa per ferie Seraphicum znajdującego się w eleganckiej dzielnicy Rzymu Eur. Uczestniczyli w niej delegaci stowarzyszeń będących członkami Związku oraz wielu gości, przedstawicieli parlamentu RP, placówek dyplomatycznych oraz instytucji polonijnych. Organizacja tegorocznego Walnego Zjazdu została dofinansowana z dotacji KPRM poprzez Stowarzyszenie „Wspòlnota Polska”.

463A7600 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

W porannej części obrad Prezes Związku, Pani Urszula Stefańska-Andreini powitała wszystkich licznie przybyłych gości. W skład delegacji polskiej wchodzili: Marszałek Senatu Tomasz Paweł Grodzki, Ambasador przy Stolicy Apostolskiej pan Janusz Kotański, Chargé d’affaires Ambasady R.P w Rzymie Szymon Wojtasik, Stały Przedstawiciel RP przy FAO, WFP i IFAD z siedzibą w Rzymie, poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, wicemarszałek Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka, prof. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz senator RP Wojciech Ziemniak (odpowiednio Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą Senatu RP), senator RP Marek Martynowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Małgorzata Daszczyk, Magdalena Ślesicka z Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej RP.

463A7529 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Placówki dyplomatyczne reprezentowali: Konsul Generalny w Mediolanie Adrianna Siennicka, Konsul RP w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, Konsul Honorowy w Turynie Ulrico Leiss de Leimburg,

Ze strony instytucji polonijnych obecni byli: Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Łukasz Paprotny, Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie Danuta Stryjak.

Europejskim delegatem był przedstawiciel Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz.

 

463A7673 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Szczególnym gościem jubileuszowego Zjazdu był Pan Paolo Morawski, syn Stanisława Morawskiego, który podzielił się z obecnymi wspomnieniem o zmarłym ojcu, wieloletnim prezesie Fundacji Rzymskiej Margrabiny J.S. Umiastowskiej i ambasadorze polskiej kultury w Rzymie. Aby upamiętnić jego życie i wielkie zasługi dla Związku poświęcony mu został specjalny dodatek do Biuletynu 2020.

463A7544 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wstępnym powitaniu gości przez Prezes Urszulę Stefańską-Andreini, każdy z zaproszonych wygłosił krótkie wystąpienie, a między innymi:

463A7741 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Pan Tomasz Paweł Grodzki podkreślił fakt, że mocna delegacja, która przyjechała do Rzymu jest wyrazem woli kontynuowania przez Senat RP współpracy i opieki nad Polonią tak, aby nie zapomniała ona o swoich korzeniach. W imieniu zarówno własnym jak i Senatu RP wyraził on wdzięczność Związkowi Polaków we Włoszech za jego 25-letnią działalność, a także zaoferował szerokie wsparcie, tak aby Polacy żyjący w różnych krajach mieli stałe poczucie więzi z ojczyzną.

463A7811 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Pan Janusz Kotański zwrócił uwagę na wielką solidarność jaka pojawiła się między Polską Włochami i Watykanem w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii, przejawiająca się wzajemną pomocą i współpracą.

Pan Szymon Wojtasik odczytał list, jaki Ambasador RP, pani Anna Maria Anders, skierowała do wszystkich uczestników Jubileuszowego 25. Zjazdu ZPwW.

 

463A7826 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Pani Adrianna Siennicka podkreśliła, że paraliż działalności wielu instytucji spowodowany przez COVID-19, nie może być pretekstem do nie podejmowania przez nie żadnych działań, a wręcz przeciwnie zobowiązuje je do uruchamiania mechanizmów umożliwiających pomoc Polakom we Włoszech;

Pani Agata Ibek-Wojtasik podsumowała bogatą w wydarzenia kulturalne i inicjatywy społeczne działalność ośrodków polonijnych we współpracy z placówkami dyplomatycznymi na rzecz Polonii włoskiej w roku 2019;

Pan Edward Trusewicz wręczył pani Urszuli Stefańskiej-Andreini srebrny medal przyznany Związkowi Polaków we Włoszech przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych jako wyraz uznania za prowadzoną działalność.

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział, że w Senacie RP pod patronatem Marszałka Tomasza Grodzkiego odbędzie się odsłonięcie wystawy poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II jako promotorowi praw narodów do tożsamości kulturowej i zaapelował o jej rozpowszechnienie poprzez internet i w miarę możliwości również poprzez osobistą obecność.

 

463A7852 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Ostatnim punktem części oficjalnej Zjazdu poświęconej wystąpieniom zaproszonych gości było odczytanie przez panią Urszulę Stefańską-Andreini dwóch pism zawierających podziękowanie za 25 lat aktywnej działalności oraz życzenia owocnych obrad Związku: jedno od Sekretarza Stanu przy Kancelarii Prezydenta RP pana Adama Kwiatkowskiego, a drugie od Prezesa zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej pana Dariusza Bronisławskiego.

463A7818 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze fragmenty wystąpień zaproszonych gości można obejrzeć tutaj (videoPYJA): https://www.youtube.com/watch?v=wXhcP9FM0RU

 

Kolejnym punktem porządku dnia było odczytanie przez panią Urszulę Stefańską-Andreini sprawozdania Zarządu z działalności Związku w 2019 roku i podsumowanie 25 lat pracy Związku.

Tak zakończyła się pierwsza, poranna część obrad Zjazdu.

463A7580 (FILEminimizer)

Fot.: Marta Marchlewska/ Kancelaria Senatu

Po południu rozpoczęła się Sesja zamknięta obrad, która w części zwyczajnej obejmowała:

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z XXIV Walnego Zjazdu ZPwW

2. Przedstawienie bilansu na 31-12-2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku w 2019 roku oraz bilansu za 2019 rok

4. Program działalności na rok 2020.

Cześć nadzwyczajna zamkniętej sesji obrad Walnego Zjazdu poświęcona była zatwierdzeniu zmian we włoskim tekście Statutu Związku, których celem było dostosowanie go do dekretu legislacyjnego z dn. 3 lipca 2017 nr 117. Wprowadzone zmiany dotyczyły nazwy i typu Związku, siedziby, celów Związku, liczby członków, zasad przyjmowania nowych członków, praw i obowiązków członków, rozwiązania umowy stowarzyszeniowej, organów Związku, Walnego Zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego, Zarządu Związku, Prezesa, wprowadzenia obowiązków Sekretarza i Skarbnika oraz przekazania pozostałego majątku.

W drugiej części obrad zamkniętych odbyło się zebranie Zarządu ZPwW.

List Sekretarza Stanu w KPRP Pana Adama Kwiatkowskiego skierowany do Organizatorów i Uczestników XXV Jubileuszowego Walnego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech:
XXV Jubileuszowy Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech_page-0001
Pismo od Prezesa Wspólnoty Polskiej pana Dariusza Piotra Bonisławskiego:
List od Wspolnoty Polskiej 10_10_2020

Zapraszam do galerii zdjęć!

Previous Prezydent Duda we Włoszech rozmawia o gospodarce i koronawirusie