Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

XXVI Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 25 września 2021

Foto di gruppo 2

W sobotę 25 września 2021 r. odbył się w Rzymie coroczny Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. W tym roku siedziba tego zgromadzenia powróciła do Domu Polskiego przy Via Cassia, gdzie bardzo mili i uśmiechnięci siostry i bracia zakonni zadbali o to, by wszyscy uczestnicy poczuli się jak w wielkiej, serdecznej, polskiej rodzinie.

DSC_9009

Na Zjazd przyjechali reprezentanci prawie wszystkich członków Związku rozsianych po całych Włoszech, od Mediolanu po Syrakuzy na Sycylii. Liczni też przybyli przedstawiciele instytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji polonijnych, między innymi: Ambasador R.P. przy Kwirynale Anna Maria Anders, Przedstawiciel Ambasady przy Watykanie Marek Sorgowicki, senator pani Halina Bieda, senator pani Agnieszka Kołacz Gościńska, senator pan Józef Zając, poseł pani Joanna Fabisiak, Przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Zbigniew Gniatkowski, Konsul generalny w Mediolanie Adrianna Siennicka, Kierownik konsulatu w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, V-ce dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie Kamila Grzybowska Kisiel, Dyrektor Szkoły polskiej w Rzymie Danuta Stryjak, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszczyński, delegaci poszczególnych Stowarzyszeń i Instytucji należących do ZPwW, a także liczni goście i obserwatorzy.

DSC_9017

Prezes ZpwW Urszula Stefańska-Andreini po powitaniu wszystkich gości poprosiła ks. Mariana Burniaka o modlitwę za naszych zmarłych członków, panią Marię Rosę Żurawską i panią Krystynę Jabłońską.

Po tym wzruszającym momencie wszyscy przedstawiciele instytucji polskich tak z kraju jak i z Włoch odczytali przygotowane na tę okazję przemówienia.

DSC_9035 (2)

Jako pierwsza zabrała głos pani ambasador Anna Maria Anders, która podkreśliła, że ZPwW pełni bardzo ważną rolę podtrzymywaniu pamięci o Polakach, z którymi Włochy są związane historycznie, kulturalnie i społecznie. Swoją działalność kieruje głównie do młodzieży poprzez szkoły polskie i wydarzenia kulturalne. Anna Maria Anders podziękowała za tę działalność nie tylko jako ambasador, ale jako córka generała Władysława Andersa, który przywiązywał wielką wagę do edukacji.

W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej pozdrowił uczestników Zjazdu pan Marek Sorgowicki. Wspomniał wielkich Polaków: świętego Jana Pawła II i ostatnio błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapowiedział też przygotowywaną przez Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej wystawę poświęconą życiu i działalności tego ostatniego.

DSC_9109 (FILEminimizer)

Pan Zbigniew Gniatkowski, przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odczytał list od pana Sławomira Kowalskiego z podziękowaniami dla Związku za dotychczasową działalność i życzeniami wieku nowych pomysłów.

DSC_9069 (2) (FILEminimizer)

Senator Józef Zając w imieniu Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odczytał list skierowany do członków ZPwW, w którym gratuluje on sukcesów w działalności kulturalnej i społecznej stowarzyszenia we wzmacnianiu poczucia więzi z Polską.

DSC_9077

Pani poseł Joanna Fabisiak, która z zapałem i oddaniem wspiera działalność organizacji polonijnych na całym świecie, pozdrowiła wszystkich zgromadzonych i życzyła owocnych obrad. W swoim wystąpieniu przedstawiła także życiorys kardynała Stefana Wszyńskiego oraz przekazała pieniądze od sponsora na prowadzenie strony internetowej ZPwW.

Pani Adrianna Siennicka, konsul Generalny RP w Mediolanie, zaprezentowała projekty, w realizacji których Ambasada RP wzięła czynny udział.

DSC_9124 (FILEminimizer)

Jednym z nich były obchody 80. rocznicy powstania Armii Polskiej generała Andersa w Rzymie, Monte Cassino, Piedimonte San Germano, Imoli i Bolonii. Właśnie dla młodzieży, na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bolonii zorganizowano spotkanie szkoły polskiej ze szkołą włoską, a rozmowa z kombatantami stanowiła żywą lekcję historii. Innym projektem była konferencja w Mediolanie poświęcona historii 2. Korpusu Polskiego generała Andersa, a także wystawa w Reggio Emilia na temat historii hymnu polskiego. Pani Siennicka wyraziła wdzięczność nauczycielom języka polskiego, którzy utrzymują oświatę polonijną na wysokim poziomie. Zapowiedziała przy tym nowy PROJEKT OŚWIATY POLONIJNEJ realizowany przy współpracy Ambasady RP, Konsulatu RP oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Na zakończenie wystąpienia Pani Siennicka ze wzruszeniem poinformowała zebranych o zbliżającym się końcu jej kadencji jako Konsula Generalnego RP w Mediolanie. Podziękowała wszystkim członkom Związku za wsparcie, współpracę i za „tak chwalebne utrzymywanie polskości”. Specjalne słowa podziękowania skierowała do pani Małgorzaty Stachny.

DSC_9150 (2) (FILEminimizer)

Tradycyjny już gość Zjazdu, pani Konsul RP z Rzymu Agata Ibek-Wojtasik, podsumowała działalność Konsulatu, która w roku 2021 postawiła na szkolnictwo, co było wyrazem priorytetu nadanego młodemu pokoleniu. Uwieńczeniem tej nowej perspektywy były obchody tego samego dnia w Ambasadzie RP w Rzymie Dnia Nauczyciela, po raz pierwszy w historii oświaty polonijnej. Pani Konsul podziękowała wszystkim szkołom polskim rozsianym po całych Włoszech za wytrwałe szerzenie kultury polskiej, ale słowa szczególnego podziękowania skierowała do Szkoły Polskiej w regionie Marche za „fantastyczne inicjatywy”, a także do szkół w Rzymie i Ostii. Zaprezentowała też nową stronę web Konsulatu: Polonia to my” tworzoną przez polską młodzież mieszkającą we Włoszech i adresowaną do rówieśników. Bardzo zachęcała do jej odwiedzenia. Inną inicjatywą, w organizacji której Konsulat RP w Rzymie brał czynny udział był Rajd młodzieży w Montecassino, który przewidywał przejście szlakiem historycznej bitwy oraz spotkanie z kombatantami. Wspomniała też o corocznej inicjatywie dotyczącej przedsiębiorczości Polaków we Włoszech, w ramach której w tym roku nagrodzona została Orłem Biznesu pani Anna Czerwińska prowadząca kancelarię FTA Advisors, która wspiera polskich i włoskich przedsiębiorców w ekspansji na rynkach obu krajów.

DSC_9161 (2) (FILEminimizer)

Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie, w liście odczytanym przez panią vice dyrektor Kamilę Grzybowską Kisiel, zwrócił się do wszystkich członków ZPwW przyznając im rangę ambasadorów polskości we wszystkich regionach Włoch. Wyraził przy tym gotowość wspierania konsulów, również honorowych, w realizacji inicjatyw.

DSC_9165 (FILEminimizer)

Pani Danuta Stryjak, Dyrektor Szkoły polskiej w Rzymie, skupiła się na roli szkoły polskiej za granicą, podkreślając, że ważne jest, aby dzieci urodzone we Włoszech czuły się również Polakami (język polski jest ich drugim językiem) i aby czuły, że mają dwie ojczyzny. Aby to osiągnąć młodzież musi wyjeżdżać do Polski. Bardzo dobrym pomysłem był wg pani Stryjak konkurs organizowany przez panią poseł Fabisiak, w którym nagrodą dla wszystkich laureatów była wycieczka do Polski. Wyraziła entuzjazm odnośnie Dnia Edukacji Narodowej świętowanego po raz pierwszy w Ambasadzie RP w Rzymie.

DSC_9173 (2) (FILEminimizer)

Zabrał głos pan Wojciech Śleszczyński, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, który poinformował zebranych, że dnia 17 września 2021 Prezydent RP zainaugurował wspaniałe muzeum narracyjne, w którym historię zesłań na Sybir można poznać bezpośrednio poprzez opowieści zesłańców. Zaprosił wszystkich obecnych do odwiedzenia muzeum.

Po krótkiej przerwie, prezes ZPwW przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu w 2020r., zatrzymując się w sposób szczególny nad deficytowym dofinansowaniem w roku bieżącym Biuletynu Polonia-Włoska, który jest uważany za jeden z najlepszych pism polonijnych.

Po wspólnym zdjęciu i prawdziwie polskim obiedzie (zupa pomidorowa, kotlet i surówka), na sesji zamkniętej Związku zebrali się delegaci poszczególnych Stowarzyszeń i Instytucji ZPwW.

DSC_9093 (2) (FILEminimizer)

W toku obrad po raz czwarty, jednomyślnie, została wybrana prezesem Związku pani Urszula Stefańska-Andreini. Wybrany został również nowy Zarząd ZPwW składający się z 13 członków reprezentujących stowarzyszenia członkowskie Związku.

DSC_9273 (FILEminimizer)

Wieczorem o godzinie 20.30, w bardzo miłej atmosferze odbyło się przyjęcie w Ambasadzie RP, które było dodatkową okazją do poznania się, nawiązania nowych kontaktów, a także wymiany wrażeń i doświadczeń.

Przyjęcie to zakończyło XXVI Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech.

Następnego dnia, 26 września 2021, z inicjatywy ZPwW, w polskim kościele Św. Stanisława w Rzymie przy Via Botteghe Oscure została odsłonięta tablica poświęcona zmarłemu Nestorowi Polonii Włoskiej ś.p. Stanisławowi Augustowi Morawskiemu.

20210926_094211 (FILEminimizer)

Ambasador Anna Maria Anders wygłosiła krótkie przemówienie okolicznościowe:
Anders 26-09-2021_page-0001 (2)
Następnie Prezes ZPwW pani Urszula Stefańska-Andreini przedstawiła sylwetkę niezapomnianego współzałożyciela i filaru Związku oraz przyjaciela całej Polonii Włoskiej.

 

20210926_093914 (FILEminimizer) 20210926_094220 (FILEminimizer)

Oto jej słowa:

Stefanska 26-09-2021_page-0001

20210926_094529 (FILEminimizer)

Pani Teresa Morawska, żona ś.p. Stanisława, podziękowała wszystkim obecnym, a w szczególności tym którzy bezpośrednio byli inicjatorami, wykonawcami i sponsorami tej tablicy, czyli Prezesowi ZPwW Urszuli Stefańskiej-Andreini, Prezesowi Fundacji 2. Polskiego Korpusu we Włoszech panu Pietro Rogacieniowi, Konsulatowi RP w Rzymie, a szczególnie pani Konsul Agacie Ibek -Wojtasik.

20210926_094648 (FILEminimizer)

Syn pana ś.p. Stanisława, Andrzej Morawski odczytał list od prezesa” Ogniska polskiego” w Turynie pani Elżbiety Grzyb, z którą to organizacją będącą pierwszym powstałym na ziemi włoskiej stowarzyszeniem polskim, pan Stanisław Morawski bardzo długo współpracował.

Następnie długoletni przyjaciel zmarłego i prezes honorowy ZPwW ks. Marian Burniak, po odmówieniu wspólnej modlitwy wraz z proboszczem kościoła św. Stanisława ks. Janem Główczykiem, pobłogosławili tablicę.

20210926_095515 (FILEminimizer) (2)

Przedstawiciele ambasady, senatu, sejmu RP złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą zmarłemu Stanisławowi Augustowi Morawskiemu.

Krótkie nagranie z pierwszej części Zjazdu znajdziecie Państwo tutaj

https://videopyja.com/xxvi-walny-zjazd-zwiazku-polakow-we-wloszech/bylismy-tam/ostatnio%20dodane

Serdecznie zapraszam do galerii zdjęć: https://polonia-wloska.org/?p=5264

Previous Obchody 80. rocznicy powstania Armii Polskiej generała Andersa 18 – 23 września 2021