Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

74. ROCZNICA BITWY POD MONTECASSINO – 19 maja 2018

Zgodnie z tradycją, w dniach 16-19 maja odbyły się obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino, upamiętniające żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którzy w 1944 r. z poświęceniem życia, pod dowództwem gen. Władysława Andersa, utorowali aliantom drogę do Rzymu.

W obchodach weźmie udział delegacja z Polski na czele z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystościach wezmą udział żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego mieszkający w kraju i za granicą oraz ich rodziny, prezesi największych organizacji kombatanckich, działacze opozycji antykomunistycznej, a także przedstawiciele najwyższych urzędów państwa polskiego, w tym ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz chargé d’affaires we Włoszech Marta Zielińska-Śliwka. W obchodach wezmą również udział władze włoskie, w tym Komisarz Generalny gen. D. Alessandro Veltri oraz burmistrzowie zaangażowanych miast.

Tegoroczna rocznica jest szczególnie doniosła, ponieważ zbiega się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości odbędą się w miejscach, które przypominają o jednej z najkrwawszych i najważniejszych bitew II wojny światowej.

Rozpocznie się 16 maja w San Vittore del Lazio, gdzie w 1944 r. znajdował się pierwszy tymczasowy cmentarz wojenny, uroczystą ceremonią pod Pomnikiem Poległych 2 Korpusu Wojska Polskiego (kościół Santa Maria del Soccorso) oraz złożeniem wieńców pod Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach.

Rankiem 17 maja odbędą się uroczystości w Piedimonte di San Germano, które zostało zdobyte w 1944 roku przez polskich żołnierzy, ze złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach i upamiętnieniem pod Pomnikiem 6 Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”. Po południu w Mignano Monte Lungo odbędzie się ceremonia upamiętniająca pod Pomnikiem Wojskowym, a w San Pietro Infine kwiaty zostaną złożone w Parku Pamięci.

Głównym wydarzeniem upamiętniającym bitwę będzie uroczystość patriotyczno-religijna na Polskim Cmentarzu Wojennym w Montecassino, gdzie w piątek, 18 kwietnia, o godz. 17.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, a następnie odbędzie się tam ceremonia upamiętniająca poległych z 2 Korpusu Polskiego.

Obchody zakończą się 19 maja w Acquafondata uroczystymi obchodami pod Pomnikiem Poległych 2 Korpusu Wojska Polskiego i Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach oraz złożeniem kwiatów w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, pierwszym miejscu pochówku polskich żołnierzy.

OBCHODY 74. ROCZNICY

BITWY O MONTECASSINO

16-19 MAJA 2018

16 maja

SAN VITTORE DEL LAZIO

godz. 18.30 uroczyste obchody pod Pomnikiem Poległych 2 Korpusu Wojska Polskiego (Kościół Santa Maria del Soccorso)

godz. 20.00 złożenie wieńców pod Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach (L.go Corte Dei Santi), koncert Reprezentacyjnej Fanfary Wojska Polskiego

17 maja

PIEDIMONTE SAN GERMANO

godz. 10.20 złożenie wieńców pod Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach

godz. 10.30 uroczyste uczczenie pamięci 6 Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”.

CASSINO

godz. 12.50 złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa (L.go Gen. Anders)

MIGNANO MONTE LUNGO (Sacrario Militare)

godz. 16:00 ceremonia upamiętniająca poległych z Corpo Italiano di Liberazione (Włoskiego Korpusu Wyzwolenia)

SAN PIETRO INFINE

ore 18.00 deposizione fiori al Parco della Memoria Storica

18 maja

MONTECASSINO

godz. 12.00 złożenie wieńców pod Pomnikiem 3 Dywizji Fizylierów Karpackich (wysokość 593 m n.p.m.)

(zbiórka delegacji o godz. 11.30 na parkingu obok Polskiego Pomnika Pamięci)

17.00 uroczyste uczczenie pamięci Poległych 2 Korpusu Wojska Polskiego na Polskim Cmentarzu na Monte Cassino

19 maja

ACQUAFONDATA

godz. 10.00 uroczyste obchody pod Pomnikiem Poległych 2 Korpusu Wojska Polskiego, złożenie wieńców pod Pomnikiem Poległych we Wszystkich Wojnach

godz. 12.00 złożenie kwiatów w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej (pierwszy polski cmentarz wojenny z 1944 r.)

Źródło: Polacy we Wloszech

Previous Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą