ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Polonia z Pontenure

  piacenza1Pierwsze kontakty Pontenure z Polską datują się od 1979 roku. Wtedy to grupa młodych Włochów  –  ludzi z Pontenure po raz pierwszy odbyła podróż do Krakowa i Częstochowy. W 1981 roku przy Parafii św. Piotra w Pontenure zawiązało się Stowarzyszenie Amici della Polonia (Przyjaciele Polski). Już w kilka tygodni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przyjechał do Krakowa pierwszy TIR z darami (styczeń 1982). W latach 1982–1989 Stowarzyszenie to zorganizowało przyjazd do Krakowa około 30 TIR-ów z żywnością i lekarstwami. Za tę pomoc członkowie Amici della Polonia zostali w 2010 roku uhonorowani przez Europejskie Centrum Solidarności Medalem Wdzięczności, który odebrali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Ambasadzie Polskiej w Rzymie. Aktywna działalność polonijna  w Pontenure (Pc) rozpoczęła się natomiast w latach dziewięćdziesiątych. Prowadzi ją od początku, wraz z grupą zaprzyjaźnionych sympatyków Polski., Teresa K. Musiał-Casali – członekZPwM oraz aktualny sekretarz Związku Polaków we Włoszech. Obecnie lokalnie współpracują  z  Polonią  z Pontenure:

  • Urząd  Gminy Pontenure,
  • Stowarzyszenie Pontenure Arte e Cultura,
  • Parafia św. Piotra w Pontenure,
  • Collegio Alberoni w Piacenzy,
  • Urząd Gminy w Borgonovo Val Tidone,
  • Centro Interculturale Piacenza,
  • Szkoły włoskie w  regionie – podstawowe i gimnazja.

  W podejmowanych inicjatywach  bierze udział również miejscowa Polonia, która dla podtrzymania ducha wspólnoty regularnie spotyka się z okazji świąt. Celem działalności Polonii z Pontenure  jest:

  • promowanie pozytywnego wizerunku Polski,
  • przedstawianie  jej historii i kultury,
  • zacieśnianie więzi przyjaźni między obywatelami  Polski i Włoch,
  • pomoc dzieciom polskim w procesie integracji w szkołach,  prelekcje, projekcje polskich filmów oraz organizacja meetingów  interetnicznych.

  Zrealizowane szkolne meetingi interetniczne

  • 1997  –  In principio c’era mais  (Na początku była kukurydza ),
  • 1998 –   Lingue ed alfabeti nel mondo  ( Języki i alfabety na świecie),
  • 2000 –   Ritmi & Sapori (Rytmy i smaki),
  • 2004 – Piacenza Città di culture (Piacenza miastem kultur),
  • 2007–  I giochi senza le frontiere  (Zabawy bez granic),
  • 2008  –  I valori colorano il mondo (Wartości ubarwiają  świat),
  • 2013 –  Mondo in festa (Świat świętuje).

  Partnerstwo między Olkuszem a Pontenure Z okazji wejścia  Polski do Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku w prestiżowej Villi  Raggio w Pontenure  została  otwarta wystawa: Polonia – Nuovo stato membro dell’Unione Europea (Polska – nowy członek Unii Europejskiej ), która  stała  się inspiracją do połączenia mostem partnerstwa miast: Pontenure  i  Olkusza, rodzinnego miasta  organizatorki. Pierwsze oficjalne kontakty  z myślą o partnerstwie zostały nawiązane w kwietniu 2005 roku, a do formalnego podpisania umowy przez burmistrza Pontenure –  Angeli Fagnoni i burmistrza Olkusza –  Dariusza Rzepki doszło 26 kwietnia 2008 roku w Pontenure. W spotkaniu wzięli m.in. udział: konsul Grażyna Bosak-Gagacka (Konsulat RP w Mediolanie) oraz  wiceprefekt Piacenzy –  Lorenzo de Luca. W ramach współpracy partnerskiej organizowane są coroczne letnie wymiany młodzieży, wystawy artystów, koncerty i  spotkania. Sekcja polska biblioteki w Pontenure  19 kwietnia 2012 roku  przy bibliotece gminnej, mieszczącej się w Villa Raggio w Pontenure, została zrealizowana pierwsza taka inicjatywa w prowincji Piacenza –  Sekcja Polska (licząca około 600 książek  w większości w języku polskim). Powstała  dzięki hojności ofiarodawców zarówno z Polski,  jak i z Włoch. Wystawy W gościnnych  salach Villa Raggio,  również dzięki współpracy z Konsulatem  Generalnym RP w Mediolanie,  zorganizowano wiele wystaw,   m .in:

  • 2009   –   Lo sguardo d’Europa (Spojrzenie Europy)
  • 2010 –  La strada per la libertà, Solidarność ad Olkusz  (Droga do wolności – Solidarność w Olkuszu),
  • 2011   Karol Wojtyła in bianco e nero (Karol Wojtyła na czarno-białej fotografii)
  • 2012  –  Enigma. Decifrare una vittoria. I polacchi al servizio dell’Europa (Enigma. Odszyfrować zwycięstwo. Polacy w służbie Europy)
  • 2013     Maria Skłodowska-Curie
  • 2013 –  Per la nostra e la vostra libertà.  I polacchi nel Risorgimento italiano  (Za naszą i waszą wolność. Polacy we włoskim Risorgimento).

  Wiele z tych  inicjatyw  zostało zrealizowanych pod honorowym  patronatem Związku Polaków we Włoszech. Oprócz władz lokalnych w  uroczystych inauguracjach  wielu wystaw  uczestniczyli: konsul generalny RP w Mediolanie –  Krzysztof Strzałka, konsul Bartosz Skwarczyński oraz Joanna Heyman-Salvadé,  prezes Związku Polaków we Włoszech.