ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Biuletyn

  CELE, ZADANIA I HISTORIA PISMA

  Biuletyn Informacyjny  „Polonia Włoska” jest  organem prasowym Związku Polaków we Włoszech. Wydawany jest od 25 lat,  drukowany był najpierw w Rzymie, a od roku 2014 w Polsce.

  W latach 1995–2010 ukazywał się  jako kwartalnik, od 2011 roku wychodzi jako półrocznik,  o objętości ok. 80–120 stronic, w nakładzie od 1600 do 2000 egz.

  Pismo wydawane jest w języku polskim z obszernymi  partiami w języku włoskim, z myślą o  włoskim czytelniku (Bolletino d’Informazione dei Polacchi in Italia).

  Autorami tekstów zamieszczanych w piśmie są zarówno Polacy zamieszkali we Włoszech (członkowie ZPwW, specjaliści  z różnych dziedzin, księża), jak i Włosi oraz  naukowcy z kraju,  zajmujący się problematyką kontaktów polsko-włoskich.

  Profil tematyczny  pisma jest szeroki. Chodzi zarówno o historyczną dokumentację obecności  i działalności Polaków we Włoszech oraz utrwalanie polskich  śladów, jak też  przekazywanie  informacji o tym, co się dzieje w życiu Związku Polaków we Włoszech i  jak pracują poszczególne  środowiska polonijne współczesnej Polonii włoskiej.

  Stałą częścią Biuletynu jest  obowiązkowo problematyka 2. Korpusu Polskiego  gen. Andersa (artykuły problemowe, wspomnienia,  informacje o wystawach tematycznych   i  nowych publikacjach)   publikowane zarówno w języku polskim, jak i włoskim. W Biuletynie zwraca się  dużą uwagę na popularyzację wiedzy o polskich cmentarzach wojennych we Włoszech, a  w ostatnich  latach dużo miejsca poświęcono sprawie  nowo powstałego (w 2014 roku) Muzeum Pamięci 2. Korpusu przy polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

  W piśmie systematycznie zamieszczane są informacje o nowościach wydawniczych, książkach  związanych z szeroko pojętą polonią włoską (publikacje polskie i włoskie).

  W ostatnich latach starano się też przedstawiać inicjatywy kulturalne w kraju związane z życiem kulturalnym Polonii włoskiej (przekłady książek z języka włoskiego lub polskich na włoski, promocje książek włoskich autorów w Polsce, wystawy).

  SPONSORZY

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie; Konsulat Generalny w Mediolanie; do roku 2020 Senat RP; od roku 2020 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”; członkowie Związku Polaków we Włoszech.

  ADRESACI I DYSTRYBUCJA

  Adresatami  głównymi Biuletynu  są  Polacy rozsiani na terenie całych Włoch, ponieważ celem  pisma jest dotarcie do jak największej liczby skupisk polonijnych we Włoszech. Drugim kręgiem odbiorców są osoby z Polski, które systematycznie zajmują się stosunkami polsko-włoskimi w przeszłości i współcześnie oraz polskie instytucje w Kraju.

  Pismo  dociera również do środowisk włoskich zainteresowanych Polską lub związanych z naszym Krajem, tym samym przyczyniając się  do przybliżenia Włochom   wiedzy o Polsce. Jest ono również wysyłane do ośrodków  polonijnych na całym świecie oraz do instytucji  polskich  za granicą.

  1. Na terenie Włoch Biuletyn wysyłany jest do:

  – członków Związku Polaków we Włoszech (organizacji zrzeszonych w Związku Polaków we Włoszech)

  – polskich placówek dyplomatycznych

  –  polskich instytucji kulturalnych

  –  polskich instytucji   kościelnych

  – polskich bibliotek i katedr polonistycznych

  –  rodzin kombatantów

  –  organizacji polonijnych   nie zrzeszonych w Związku

  –  osób prywatnych

  1. Poza granicami Włoch (Polska, Europa i świat) Biuletyn wysyłany jest do:

  –  instytucji państwowych (Sejm, Senat)

  – stowarzyszeń polskich kombatantów na świecie

  – polskich bibliotek w kraju i zagranicą

  – polskich instytucji kulturalnych na świecie

  Wszystkie numery Biuletynu począwszy od roku 1995 są na bieżąco dostępne do czytania w Internecie pod hasłem Calameo Biuletyn Polonia Wloska (rok i numer), a także w zakładce na stronie internetowej ZPwW (Archiwum biuletynu).

  O BIULETYNIE PISALI

   Artykuły o Biuletynie  “Polonia Włoska”  

  Andrzej Morawski: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska”, czyli o powstaniu i przetrwaniu pisma polonijnego. “Polonia Włoska” 2015 nr 74/75

  Maria Rółkowska: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska” pod lupą naukowca. ”Polonia Włoska” 2019 nr 92/93

  W 2010 roku ukazała się publikacja Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego ”Polonia Włoska” z lat 1995-2009 (Rzym 2010).

  oKLADKA NIEBIESKA

  NUMERY SPECJALNE BIULETYNU

  Do roku 2020 ukazało się 96 numerów Biuletynów, w tym 8 numerów specjalnych.

  Bollettino 2020 Biuletyn nadzwyczajny 2020 Stanisław Morawski
  2020 2020

  2 2009        1

  2009                                                         2019

  2       3

  2013                                                         2015

  polonia wloska 2015_76      5

  2015                                                        2018