ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

more»

Info

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

Biuletyn

CELE I ZADANIA, HISTORIA PISMA

Biuletyn Informacyjny  „Polonia Włoska” jest  organem prasowym Związku Polaków we Włoszech. Wydawany jest od 25 lat,  drukowany był najpierw  w Rzymie,  a od roku  2014    w Polsce.

W latach 1995–2010 ukazywał się  jako kwartalnik, od 2011 roku wychodzi jako półrocznik,  o objętości ok. 80–120 stronic, w nakładzie  od 1600 do 2000  egz.

Pismo wydawane jest w języku polskim z obszernymi  partiami w języku włoskim, z myślą o  włoskim czytelniku (Bolletino d’Informazione dei Polacchi in Italia).

Autorami tekstów zamieszczanych w piśmie są zarówno Polacy zamieszkali we Włoszech (członkowie ZPwW, specjaliści  z różnych dziedzin, księża), jak i Włosi oraz  naukowcy z kraju,  zajmujący się problematyką kontaktów polsko-włoskich.

Profil tematyczny  pisma jest szeroki. Chodzi zarówno o historyczną dokumentację obecności  i działalności Polaków we Włoszech oraz utrwalanie polskich  śladów, jak też  przekazywanie  informacji o tym, co się dzieje w życiu Związku Polaków we Włoszech i  jak pracują poszczególne  środowiska polonijne współczesnej Polonii włoskiej.

Stałą częścią Biuletynu jest  obowiązkowo problematyka 2. Korpusu Polskiego  gen. Andersa (artykuły problemowe, wspomnienia,  informacje o wystawach tematycznych   i  nowych publikacjach)   publikowane zarówno w języku polskim, jak i włoskim. W Biuletynie zwraca się  dużą uwagę na popularyzację wiedzy o polskich cmentarzach wojennych we Włoszech, a  w ostatnich  latach dużo miejsca poświęcono sprawie  nowo powstałego (w 2014 roku) Muzeum Pamięci 2. Korpusu przy polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

W piśmie systematycznie zamieszczane są informacje o nowościach wydawniczych, książkach  związanych z szeroko pojętą polonią włoską (publikacje polskie i włoskie).

W ostatnich latach starano się też przedstawiać inicjatywy kulturalne w kraju związane z życiem kulturalnym Polonii włoskiej (przekłady książek z języka włoskiego lub polskich na włoski, promocje książek włoskich autorów w Polsce, wystawy).

SPONSORZY

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, Konsulat Generalny w Mediolanie,

Senat RP, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, członkowie Związku Polaków we Włoszech.

ADRESACI I DYSTRYBUCJA

Adresatami  głównymi Biuletynu   są  Polacy rozsiani na terenie całych Włoch, ponieważ celem  pisma jest dotarcie do  jak największej  liczby skupisk polonijnych we Włoszech. Drugim kręgiem odbiorców są osoby z Polski, które systematycznie zajmują  się stosunkami polsko-włoskimi w przeszłości i współcześnie oraz polskie instytucje w Kraju.

Pismo  dociera również do środowisk włoskich zainteresowanych Polską lub związanych z naszym Krajem, tym samym przyczyniając się  do przybliżenia Włochom   wiedzy o Polsce. Jest ono również wysyłane do ośrodków  polonijnych na całym świecie oraz do instytucji  polskich   za granicą.

  1. Na terenie Włoch Biuletyn wysyłany jest do:

    – do członków Związku Polaków we Włoszech (organizacji zrzeszonych   w Związku                   Polaków we Włoszech)

 –  polskich placówek dyplomatycznych

–  polskich instytucji kulturalnych

–  polskich instytucji   kościelnych

– polskich bibliotek i katedr polonistycznych

 rodzin kombatantów

–  organizacji polonijnych   nie zrzeszonych w Związku

–  osób prywatnych

  1. Poza granicami Włoch (Polska, Europa i świat) Biuletyn wysyłany jest do:

 instytucji państwowych (Sejm, Senat)

– stowarzyszeń polskich kombatantów  na świecie

            – polskich bibliotek w kraju i zagranicą

–  polskich instytucji kulturalnych na świecie

Wszystkie numery Biuletynu są na bieżąco dostępne  do czytania w Internecie pod hasłem Calameo  Biuletyn Polonia Wloska (rok i numer) oraz  w zakładce  na stronie  internetowej ZPwW.

O BIULETYNIE PISALI

 Artykuły o  Biuletynie  “Polonia Włoska”  

 Andrzej Morawski: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska”, czyli o powstaniu i przetrwaniu pisma polonijnego. “Polonia Włoska” 2015 nr 74/75

Maria Rółkowska: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska” pod lupą naukowca. ”Polonia Włoska” 2019 nr 92/93

W 2010 roku ukazała się publikacja Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego ”Polonia Włoska” z lat 1995-2009 (Rzym 2010).

oKLADKA NIEBIESKA

NUMERY SPECJALNE BIULETYNU

Do  2019 roku  ukazały się 93 numery Biuletynów, w tym   6 numerów specjalnych.

2 2009        1

2009                                                         2019

2       3

2013                                                         2015

 

polonia wloska 2015_76      5

2015                                                        2018