ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Prezydent Duda we Włoszech rozmawia o gospodarce i koronawirusie

Źródła Kwirynału podają: „Prezydent Republiki Włoch Sergio Mattarella przyjął dziś rano, 23 września, Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Pana Andrzeja Dudę przebywającego z oficjalną wizytą we Włoszech, goszcząc go następnie na śniadaniu. Obecny był również minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Luigi Di Maio.” Trzydniowa wizyta Prezydenta RP we Włoszech rozpoczęła się […]

more»

Info

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

Biuletyn

CELE I ZADANIA, HISTORIA PISMA

Biuletyn Informacyjny  „Polonia Włoska” jest  organem prasowym Związku Polaków we Włoszech. Wydawany jest od 25 lat,  drukowany był najpierw  w Rzymie,  a od roku  2014    w Polsce.

W latach 1995–2010 ukazywał się  jako kwartalnik, od 2011 roku wychodzi jako półrocznik,  o objętości ok. 80–120 stronic, w nakładzie  od 1600 do 2000  egz.

Pismo wydawane jest w języku polskim z obszernymi  partiami w języku włoskim, z myślą o  włoskim czytelniku (Bolletino d’Informazione dei Polacchi in Italia).

Autorami tekstów zamieszczanych w piśmie są zarówno Polacy zamieszkali we Włoszech (członkowie ZPwW, specjaliści  z różnych dziedzin, księża), jak i Włosi oraz  naukowcy z kraju,  zajmujący się problematyką kontaktów polsko-włoskich.

Profil tematyczny  pisma jest szeroki. Chodzi zarówno o historyczną dokumentację obecności  i działalności Polaków we Włoszech oraz utrwalanie polskich  śladów, jak też  przekazywanie  informacji o tym, co się dzieje w życiu Związku Polaków we Włoszech i  jak pracują poszczególne  środowiska polonijne współczesnej Polonii włoskiej.

Stałą częścią Biuletynu jest  obowiązkowo problematyka 2. Korpusu Polskiego  gen. Andersa (artykuły problemowe, wspomnienia,  informacje o wystawach tematycznych   i  nowych publikacjach)   publikowane zarówno w języku polskim, jak i włoskim. W Biuletynie zwraca się  dużą uwagę na popularyzację wiedzy o polskich cmentarzach wojennych we Włoszech, a  w ostatnich  latach dużo miejsca poświęcono sprawie  nowo powstałego (w 2014 roku) Muzeum Pamięci 2. Korpusu przy polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

W piśmie systematycznie zamieszczane są informacje o nowościach wydawniczych, książkach  związanych z szeroko pojętą polonią włoską (publikacje polskie i włoskie).

W ostatnich latach starano się też przedstawiać inicjatywy kulturalne w kraju związane z życiem kulturalnym Polonii włoskiej (przekłady książek z języka włoskiego lub polskich na włoski, promocje książek włoskich autorów w Polsce, wystawy).

SPONSORZY

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, Konsulat Generalny w Mediolanie,

Senat RP, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, członkowie Związku Polaków we Włoszech.

ADRESACI I DYSTRYBUCJA

Adresatami  głównymi Biuletynu   są  Polacy rozsiani na terenie całych Włoch, ponieważ celem  pisma jest dotarcie do  jak największej  liczby skupisk polonijnych we Włoszech. Drugim kręgiem odbiorców są osoby z Polski, które systematycznie zajmują  się stosunkami polsko-włoskimi w przeszłości i współcześnie oraz polskie instytucje w Kraju.

Pismo  dociera również do środowisk włoskich zainteresowanych Polską lub związanych z naszym Krajem, tym samym przyczyniając się  do przybliżenia Włochom   wiedzy o Polsce. Jest ono również wysyłane do ośrodków  polonijnych na całym świecie oraz do instytucji  polskich   za granicą.

  1. Na terenie Włoch Biuletyn wysyłany jest do:

    – do członków Związku Polaków we Włoszech (organizacji zrzeszonych   w Związku                   Polaków we Włoszech)

 –  polskich placówek dyplomatycznych

–  polskich instytucji kulturalnych

–  polskich instytucji   kościelnych

– polskich bibliotek i katedr polonistycznych

 rodzin kombatantów

–  organizacji polonijnych   nie zrzeszonych w Związku

–  osób prywatnych

  1. Poza granicami Włoch (Polska, Europa i świat) Biuletyn wysyłany jest do:

 instytucji państwowych (Sejm, Senat)

– stowarzyszeń polskich kombatantów  na świecie

            – polskich bibliotek w kraju i zagranicą

–  polskich instytucji kulturalnych na świecie

Wszystkie numery Biuletynu są na bieżąco dostępne  do czytania w Internecie pod hasłem Calameo  Biuletyn Polonia Wloska (rok i numer) oraz  w zakładce  na stronie  internetowej ZPwW.

O BIULETYNIE PISALI

 Artykuły o  Biuletynie  “Polonia Włoska”  

 Andrzej Morawski: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska”, czyli o powstaniu i przetrwaniu pisma polonijnego. “Polonia Włoska” 2015 nr 74/75

Maria Rółkowska: Biuletyn Informacyjny “Polonia Włoska” pod lupą naukowca. ”Polonia Włoska” 2019 nr 92/93

W 2010 roku ukazała się publikacja Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego ”Polonia Włoska” z lat 1995-2009 (Rzym 2010).

oKLADKA NIEBIESKA

NUMERY SPECJALNE BIULETYNU

Do  2019 roku  ukazały się 93 numery Biuletynów, w tym   6 numerów specjalnych.

2 2009        1

2009                                                         2019

2       3

2013                                                         2015

 

polonia wloska 2015_76      5

2015                                                        2018