ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Rok 2022

     Biuletyn nr 103 – 104 / 2022 WIOSNA/LATO  Biuletyn nr 105 / 2022 ZIMA EWA PRZĄDKA 1943-2022  

  Czytaj całość

  Rok 2021

  Biuletyn nr 98 – 100 / 2021 WIOSNA                                                                  Biuletyn nr 101-102 / 2021 LATO/JESIEŃ  

  Czytaj całość

  Rok 2020

   Biuletyn nr 94 – 96 / 2020, Wydanie specjalne Biuletynu 2(97)-2020 Stanisław Morawski  

  Czytaj całość

  Biuletyn z roku 2020, łącznie z dwoma Biuletynami Nadzwyczajnymi dofinansowywany był poprzez Wspólnotę Polską z dotacji KPRM RP oraz Konsulatów RP w Rzymie i Mediolanie.

  Czytaj całość

  Biuletyny do roku 2020 były dofinansowywane poprzez Wspólnotę Polską z dotacji Senatu RP i Konsulatów RP w Rzymie i Mediolanie.

  Czytaj całość

  Rok 2019

  Biuletyn nr 91/2019, Biuletyn nr 92-93/2019  

  Czytaj całość

  Rok 2018

  Biuletyn nr 87 – 88/2018, Biuletyn nr 89-90/2018  

  Czytaj całość

  Rok 2017

    Biuletyn nr 83 – 84/2017,  Biuletyn nr 85 – 86/2017  

  Czytaj całość

  Rok 2016

  Bollettino n. 79-80/2016, Bollettino n. 81-82/2016  

  Czytaj całość

  Rok 2015

  Biuletyn nr 74-75/2015, Biuletyn nr  76/2015, Biuletyn nr  77-78/2015  

  Czytaj całość

  Rok 2014

   Biuletyn nr 70 – 73 / 2014  

  Czytaj całość

  Rok 2013

  Biuletyn nr 1-2/2013, Biuletyn nr 3-4/2013  

  Czytaj całość

  Rok 2012

  Biuletyn nr 1-2/2012, Biuletyn nr 3-4/2012  

  Czytaj całość

  Rok 2011

  Biuletyn nr 1-2/2011, Biuletyn nr 3-4/2011  

  Czytaj całość

  Rok 2010

  Biuletyn nr 1/2010, Biuletyn nr 2-3-4/2010  

  Czytaj całość

  Rok 2009

  Biuletyn nr 1/2009, Biuletyn nr 2/2009, Biuletyn nr 3/2009, Biuletyn nr 4/2009  

  Czytaj całość

  Rok 2008

  Biuletyn nr 1/2008, Biuletyn nr 2/2008, Biuletyn nr 3/2008, Biuletyn nr 4/2008  

  Czytaj całość

  Rok 2007

  Biuletyn nr 1/2007, Biuletyn nr 2/2007, Biuletyn nr 3/2007, Biuletyn nr 4/2007  

  Czytaj całość

  Rok 2006

  Biuletyn nr 1/2006, Biuletyn nr 2/2006, Biuletyn nr 3/2006, Biuletyn nr 4/2006  

  Czytaj całość

  Rok 2005

  Biuletyn nr 1/2005, Biuletyn nr 2/2005, Biuletyn nr 3/2005, Biuletyn nr 4/2005  

  Czytaj całość

  Rok 2004

    Biuletyn nr 1/2004, Biuletyn nr 2/2004, Biuletyn nr 3/2004, Biuletyn nr 4/2004  

  Czytaj całość

  Rok 2003

  Biuletyn nr 1/2003, Biuletyn nr 2/2003, Biuletyn nr 3/2003, Biuletyn nr 4/2003  

  Czytaj całość

  Rok 2002

  Biuletyn nr 1/2002, Biuletyn nr 2/2002, Biuletyn nr 3/2002, Biuletyn nr 4/2002  

  Czytaj całość

  Rok 2001

  Biuletyn nr 1/2001, Biuletyn nr 2/2001, Biuletyn nr 3 – 4 /2001  

  Czytaj całość

  Rok 2000

  Biuletyn nr 1/2000, Biuletyn nr 2 – 3 /2000, Biuletyn nr 4/2000  

  Czytaj całość

  Rok 1999

  Biuletyn nr 1/1999, Biuletyn nr 2/1999, Biuletyn nr 3/1999, Biuletyn nr 4/1999  

  Czytaj całość

  Rok 1998

  Biuletyn nr 1/1998, Biuletyn nr 2/1998, Biuletyn nr 3/1998, Biuletyn nr 4/1998  

  Czytaj całość

  Rok 1997

  Biuletyn nr 1/1997, Biuletyn nr 2/1997, Biuletyn nr 3/1997, Biuletyn nr 4/1997  

  Czytaj całość

  Rok 1996

    Biuletyn nr 0/1996, Biuletyn nr 1/1996, Biuletyn nr 3/1996, Biuletyn nr 5/1996, Biuletyn nr 6/1996  

  Czytaj całość

  Rok 1995

  Biuletyn nr 1/1995, Biuletyn nr 2/1995  

  Czytaj całość

  Rok 2020

  Biuletyn nr 94 – 96 / 2020  

  Czytaj całość