Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Certyfikat znajomości języka polskiego – Turyn 2015

preview_certificazione_lingua_polacca_500x400_acf_cropped1

EGZAMINY CERTYFIKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

TURYN LUTY – MARZEC 2015

Wszystkie osoby (zarówno obywatele włoscy, jak i obcokrajowcy oraz Polacy mieszkający we Włoszech) zainteresowane przystąpieniem do polskiego egzaminu certyfikacyjnego na Uniwersytecie w Turynie w okresie luty – marzec 2015 r. (dokładny termin do ustalenia) prosimy o kontakt do 15 listopada z dr Urszulą Marzec ( ulamarzec@poczta.fm)

Poświadczenie języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem, który formalnie poświadcza pewien poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim.
Certyfikacja jest uznawana we wszystkich sektorach handlowych, przemysłowych i finansowych. Daje pracodawcy pewność, że jego pracownik lub przyszły taki będzie w stanie samodzielnie i komunikacyjnie wykonywać wymagane zadania. Dodatkowo, pozytywna ocena egzaminu może ułatwić uzyskanie stałego kontraktu i zamieszkania w Polsce. Certyfikat zwalnia aspirujących pierwszoroczniaków z obowiązku uczestniczenia w kursach językowych przygotowanych przed rozpoczęciem studiów w Polsce.
Do ubiegania się o obywatelstwo polskie wymagane jest posiadanie certyfikatu na poziomie B1.
Aby uzyskać więcej informacji zobacz:

http://istitutopolacco.it/index.php?pag2=41&idpag1=5
http://certyfikatpolski.pl/
https://polonia-wloska.org/archiwum-biuletynu : Biuletyn „Polonia  włoska”, n. 1-2/2013,  pp.61-62.

CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

TURYN, LUTY – MARZEC 2015

Jeśli wychowałeś się w polsko-włoskiej rodzinie lub Twoi rodzice są Polakami, którzy wyemigrowali do Włoch, jeśli jesteś Włochem uczącym się języka polskiego w szkole językowej lub na uniwersytecie, ta informacja dotyczy właśnie Ciebie.

Czym jest certyfikat?

Certyfikat jest jedynym państwowym i uznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Kto może ubiegać się o certyfikat?

O certyfikat może ubiegać się każdy cudzoziemiec oraz Polak mieszkający na stałe za granicą.
Musisz mieć ukończone 16 lat, by móc przystąpić do egzaminu na poziomie progowym oraz średnim (poziom B1 i B2) i 18 lat, by zdawać egzamin na poziomie biegłości (C2).

Co da Ci certyfikat?

-Posiadanie certyfikatu na poziomie B1 jest wymagane od wszystkich osób ubiegających się o polskie obywatelstwo (Dziennik Ustaw z 14.02.2012 r. poz. 161).

-Certyfikat zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Będzie dla Twojego potencjalnego pracodawcy nie tylko najlepszym dowodem na to, iż znasz dobrze język polski, lecz również na to, że jesteś ambitny i wytrwały, potrafisz osiągać wyznaczone cele, traktujesz swoją edukację  oraz rozwój zawodowy poważnie i odpowiedzialnie.

– Umożliwi Ci podjęcie pracy w Polsce. Coraz częściej od cudzoziemców oraz Polaków urodzonych i żyjących poza granicami Polski, którzy chcą pracować w Polsce na stanowiskach, na których posługiwać będą się językiem polskim, wymaga się posiadania certyfikatu (np. w służbie zdrowia, w służbie cywilnej, w handlu nieruchomościami).
Pamiętaj o tym, że nawet jeśli znasz biegle język polski, brak certyfikatu może uniemożliwić Ci  podjęcie pracy w Polsce.

– Dzięki certyfikatowi będziesz mógł studiować w Polsce. Od kandydatów na kierunki artystyczne i sprawnościowe wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, od kandydatów na pozostałe kierunki uniwersyteckie – na poziomie B2. Certyfikat zwalnia z kursów przygotowawczych na studia. Nie ma znaczenia, czy chcesz studiować w Polsce malarstwo, prawo czy ekonomię, certyfikat będzie Ci potrzebny.

– Przygotowując się do egzaminu, uporządkujesz oraz usystematyzujesz swoją wiedzę. Odkryjesz, jakie są Twoje mocne strony, a nad czym musisz jeszcze popracować. Może znakomicie mówisz po polsku, ale pisanie w tym języku wciąż sprawia Ci trudności? Jest szansa, żeby wreszcie to zmienić. Nic nie mobilizuje do nauki tak dobrze jak wyznaczona data egzaminu.

– Zdobycie certyfikatu wzmocni Twoje poczucie własnej wartości i poprawi samoocenę. Będziesz czuł się pewniej zarówno podczas niezobowiązujących rozmów z Polakami, jak i na rozmowach kwalifikacyjnych o pracę czy na studia.

O co będziesz pytany na egzaminie?

Podczas egzaminu z języka polskiego zostanie sprawdzone, czy:

– rozumiesz to, co słyszysz,
– rozumiesz to, co czytasz,
– umiesz napisać tekst po polsku,
– mówisz zrozumiale i poprawnie.

Jedna z części egzaminu sprawdzi również Twoją praktyczną znajomość gramatyki. Nie będziesz pytany o definicje oraz reguły gramatyczne. Egzaminatorzy chcą wiedzieć jedynie, czy umiesz prawidłowo dobierać wyrazy i tworzyć poprawne zdania.

Ile to będzie kosztowało?

Opłata egzaminacyjna wynosi kilkadziesiąt euro (60 euro – poziom B1, 80 euro – poziom B2 i 100 euro – poziom C2). Wydanie certyfikatu to koszt 20 euro.
Pamiętaj, że ten wydatek to inwestycja w Twoją przyszłość, inwestycja, która będzie procentowała.

Kiedy i gdzie można zdać egzamin?

Najbliższy egzamin certyfikatowy we Włoszech odbędzie się na przełomie lutego i marca 2015 (dokładna data zostanie ustalona na początku grudnia) w ośrodku polonistycznym na Uniwersytecie w Turynie.

Pierwszy i jedyny dotąd egzamin certyfikatowy we Włoszech odbył się w tym ośrodku 16-17 listopada 2012 roku (zob. https://polonia-wloska.org/archiwum-biuletynu  : Biuletyn „Polonia  włoska”, nr 1-2/2013,  s. 61-62)

Do tej pory egzaminy były przeprowadzane w kilku polskich miastach, a także w wielu ośrodkach egzaminacyjnych w Europie (m.in. w Berlinie, Madrycie, Paryżu) i na całym świecie (m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Pekinie, Seulu, Tokio).

Do końca 2013 roku do egzaminu przystąpiło 6072 osób.

Czy naprawdę warto?
Oczywiście samo posiadanie certyfikatu nie zagwarantuje Ci pracy, ale na pewno zwiększy Twoje szanse na jej znalezienie i da Ci na rynku pracy znaczną przewagę nad tymi, którzy go nie mają.

Jeśli chcesz wyróżnić się spośród tysięcy osób poszukujących zatrudnienia, naucz się czegoś, co umie niewielu, naucz się tego dobrze, a potem to udokumentuj.

W czasach, gdy znajomość języka angielskiego już nikogo nie zaskakuje i na nikim nie robi wrażenia, udokumentowana znajomość „rzadkiego” języka (a więc także języka polskiego), jest niewątpliwym atutem.

Masz szansę znaleźć się wśród pierwszych mieszkańców Włoch, którzy zdobędą certyfikat.

A co jeśli już masz dobrą pracę i certyfikat nie jest Ci potrzebny, by zrobić karierę?


Zrób go dla siebie, dla czystej radości z podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich możliwości.
Satysfakcja ze zdanego egzaminu gwarantowana!

Zapisy, szczegółowe informacje na temat certyfikatu oraz wskazówki, jak dobrze przygotować się do egzaminu można uzyskać, pisząc na adres: certyfikat@tiscali.it lub ulamarzec@poczta.fm oraz pod numerem telefonu: 0039 333 20 58 343

Previous 71. rocznica bitwy o Monte Cassino – 19 maja 2015 roku