Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Działalność ZPwW w roku 2022

Sprawozdanie z pracy Zarządu ZPwW za rok 2022.

Ubiegły rok był rokiem dedykowanym pamięci Józefa Wybickiego. Obchodziliśmy cztery rocznice: 275. rocznicę jego urodzin, 200. rocznicę jego śmierci, 225. rocznicę napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech i 95. rocznicę ustanowienia pieśni “Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.

W Reggio Emilia, miejscu, w którym w 1797 r. poeta Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, delegacja z Polski wraz z władzami włoskimi upamiętniła 225-lecie powstania pieśni.

W różnych włoskich miejscowościach zostały zorganizowane przez członków naszego Związku konferencje, wystawy i koncerty poświęcone temu wielkiemu Polakowi, ojcu naszego hymnu narodowego; inicjatywy te spotkały się z dużym odzewem we włoskim społeczeństwie.

O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć ze sprawozdań poszczególnych organizacji pisanych do naszego Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” ( Biuletyn n. 103/104 rok 2022 ), jak również z innych relacji.

Posiedzenia Zarządu ZPwW

Posiedzenia Zarządu odbyły się zgodnie z ustaleniami, dwa razy w Rzymie, jedno 1 kwietnia 2022 r. przed Walnym Zjazdem, na którym przedstawione zostało sprawozdanie oraz omówiono organizację i przebieg Zgromadzenia.  Drugie odbyło się zaraz po Walnym Zjeździe. Zgodnie z ustaleniami, trzecie zebranie Zarządu, odbyło się w Syrakuzach. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Prezes Stowarzyszenia „Triskelles” Grażynie Czogale, za doskonałe zorganizowanie naszego pobytu w przepięknych Syrakuzach oraz za możliwość spotkania się z lokalną Polonią.

XXVII Zjazd ZPwW

Zjazd rozpoczął się minutą ciszy dla uhonorowania zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, po czym Prezes odczytała list dziękczynny Arcybiskupa Metropolity Lwowa, Mieczysława Mokrzyckiego, za przekazanie przez ZPwW 3000 Euro dla walczącej Ukrainy.

Następnie głos zabrali szanowni goście: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Ambasador RP Stały Przedstawiciel RP przy FAO Artur Pollok, Konsul Generalny RP w Mediolanie Anna Golec-Mastroianni, Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Łukasz Paprotny. Kierownik Wydziału Konsularnego w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik odczytała pismo skierowane do Zjazdu przez nieobecną z powodu choroby panią Ambasador Annę Marię Anders, a następnie pp. Senatorowie Halina Bieda i Wojciech Ziemniak odczytali list od Marszałka Senatu, pana prof. Tomasza Grodzkiego, jak również p. Tatiana Cepukoit odczytała list Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Po niej głos zabrali dyrektor Stacji Naukowej PAN-u w Rzymie Agnieszka Stefaniak-Hrycko, Prezes EUWP Tadeusz Pilat, dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie Danuta Stryjak, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Barbara Minczewa, nowy konsul honorowy we Florencji Stefano Barlacchi, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński. Na zakończenie zabrał głos administrator kościoła i hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie i koordynator duszpasterstwa polskiego we Włoszech ks. Jan Główczyk.

Prezes Urszula Stefańska Andreini odczytała listy: od Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków Zagranicą Jana Dziedziczaka i Prezesa Rady Polonii Świata Teresy Berezowskiej.

Obecni byli również obserwatorzy i delegaci z całych Włoch.

Na zakończenie porannych obrad, po wspólnym zdjęciu, uczestnicy udali się na obiad przygotowany przez niezawodne siostry Domu Polskiego św. Jana Pawła II.

Na popołudniowej sesji zamkniętej, walny Zjazd obradował zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad.

Wieczorem, na zaproszenie pani Ambasador Anny Marii Anders, odbyło się   przyjęcie w zawsze gościnnej Ambasadzie, gdzie w imieniu nieobecnej pani Ambasador powitał gości jej zastępca pan Szymon Wojtasik.

Obecny na przyjęciu Szef Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami Pro Bono Poloniae: ZPwW – który odebrała prezes Urszula Stefańska-Andreini, Fundację Rzymską im. J.Z. Umiastowskiej w osobie Paolo Morawskiego i ks. Mariana Burniaka – duszpasterza Polonii włoskiej. Redaktor Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska”, Ewie Prządce, odznaczenie miało być przekazane w Warszawie, ze względu na jej nieobecność w Rzymie.

Biuletyn Informacyjny Polonia Włoska

Ewa Prządka odeszła od nas na zawsze. Zmarła w Warszawie 7 maja 2022 r.

Odejście tak niezwykłej osoby, redaktorki naszego Biuletynu, a jednocześnie, a może przede wszystkim naszej przyjaciółki, pogrążyło nas w wielkiej boleści i smutku.

Trudno było zastąpić taką doświadczoną dziennikarkę, jaką była Ewa, która matkowała Biuletynowi od 2013 r., ale jednocześnie wiadomo było, że właśnie ona chciałaby, aby jej ciężka praca nie została przerwana. Należało zatem kontynuować Jej pracę. Większość materiałów do Biuletynu nr 1 (103-104) 2022 r. Wiosna-Lato została odszukana w komputerze zmarłej redaktor Ewy Prządki. Dzięki współpracy redaktor Alicji Zgliczyńskiej z Marią Radożycką, Anną Traczewską oraz Urszulą Stefańską-Andreini mogliśmy wydać we wrześniu 2022 r. wyżej wymieniony numer czasopisma.

Uważaliśmy za nasz moralny obowiązek wydać specjalny numer Biuletynu poświęcony naszej zmarłej Redaktorce. Dzięki wieloletniemu przyjacielowi Ewy, panu Jerzemu Górskiemu, udało się nam dotrzeć do rodziny, do kolegów i koleżanek z Programu Drugiego Polskiego Radia oraz do jej przyjaciół. Natomiast w części zatytułowanej” W kręgu polsko-włoskich przyjaciół i współpracowników” umieściliśmy wspomnienia o Ewie jako tropicielce polskich śladów na ziemi włoskiej. Biuletyn specjalny n. 3 (105) rok 2022

Numer specjalny został zredagowany przez pp. Marię Radożycką Paoletti, Annę Traczewską i Urszulę Stefańską-Andreini.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie Biuletynów, mamy stale te same problemy, tzn. otrzymane dofinansowanie nie jest wystarczające, aby choćby w części pokryć koszty publikacji jednego numeru Biuletynu; ponadto przelew bankowy dociera do nas dopiero w miesiącach październiku-listopadzie.

Strona internetowa ZPwW

W dalszym ciągu wprowadzeniem danych na naszą stronę zajmuje się pani Joanna Muszyńska. Strona jest z 2017 r., wymaga aktualizacji, ale niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na ten cel.

Działalność ZPwW na terenie Włoch

Kwiecień 2022 – Rzym

Udział w prezentacji   Wielkanocnego Koncertu w wykonaniu chóru „Cappella del Pantheon”

13 maja 2022 – Rzym

Z okazji obchodów Roku Józefa Wybickiego” ZPwW był obecny na koncercie muzyki patriotyczno-sakralnej w Bazylice San Andrea della Valle, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Haydyny, zorganizowanego w ramach ogólnoświatowych obchodów Dni Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Days).

18 maja 2022 – Monte Cassino

ZPwW wziął udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino na Polskim Cmentarzu Wojennym. Obchody 78. rocznicy bitwy oraz 130. rocznicy urodzin generała Władysława Andersa, jak co roku, rozpoczęto uroczystą polową mszą świętą. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz podkreślił podczas homilii, że przesłanie Monte Cassino jest zawsze aktualne, szczególnie teraz, kiedy w naszej części Europy trwa straszliwa wojna.

Po mszy, w asyście honorowej Wojska Polskiego, z udziałem delegacji państwowej, w tym m.in. wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa  narodowego Piotra Glińskiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, wicemarszałka Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, ambasadora RP Anny Marii Anders, ambasadora Ukrainy we Włoszech Jarosława Melnyka, przedstawicieli włoskich władz samorządowych, kombatantów innych formacji wojskowych, dzieci-tułaczy, działaczy opozycji PRL i harcerzy, odbyła się główna ceremonia uświetniona wystąpieniem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Oczywiście nie zabrakło w ich wykonaniu pieśni “Czerwone Maki na Monte Cassino”

20 maja 2022 – Acquafondata

Uroczystą ceremonię w Acquafondata, przed pomnikiem pamięci żołnierzy II Korpusu Polskiego, wzniesionym przez Ognisko Polskie w Turynie, otworzył burmistrz miasteczka Marina di Meo, następnie zabrali głos przedstawiciele delegacji rządowej na czele z ministrem Józefem Kasprzykiem oraz Ambasador RP Anną Marią Anders.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz nasi weterani, których niestety jest coraz mniej. Złożone zostały kwiaty pod włoskim pomnikiem upamiętniającym poległych wszystkich wojen. Nasz Związek reprezentowany był przez delegację Ogniska Polskiego w Turynie.

10-21 sierpnia 2022 – Monte Cassino

Projekt młodzieżowy polsko-niemiecki” Czerwone maki na Monte Cassino”. Komisja Niemiecka Grobów Wojennych wraz z 9° Liceum Ogólnokształcącym „Bohaterów Monte Cassino” ze Szczecina zorganizowali, w dniach od 10-tego do 21-go sierpnia, wspòlne spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej, mającej jako główny cel, pogłębienie wiedzy historycznej o walkach na tych terenach, ale nie tylko teoretycznie, lecz i w praktyce, przez wykonanie wspólnych prac porządkowych na cmentarzach wojskowych, tak polskim, jak i niemieckim.

Ponieważ ONOR CADUTI, nie udzielił zezwolenia ze względów jakoby bezpieczeństwa, do dokonywania nawet małego sprzątania na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego, zdecydowano o wykonaniu tych prac na terenie przylegającym do pomnika 3-ciej Dywizji Karpackiej i na cmentarzu niemieckim w Caira.

19 sierpnia, na Polskim Cmentarzu Wojennym, w obecności zastępcy Ambasadora RP Szymona Wojtasika i przedstawiciela wojskowego Niemiec, odbyło się uroczyste wspólne zakończenie pobytu młodzieży polsko- niemieckiej.

ZPwW wziął udział w przygotowaniu tego ważnego wydarzenia, natomiast Fundacja Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego, w osobie prezesa Pietro Rogacienia, udzieliła wszelkiej pomocy przez cały czas pobytu młodzieży.

27 września 2022 – Rzym

Podziękowanie za ponad 50-letnią pracę z Polonią włoską ks. Mariana Burniaka, jednego z założycieli ZPwW, naszego kochanego Prezesa Honorowego, członka  Zarządu, a niestety, także jego pożegnanie, które odbyło się w salonach Ambasady RP przy Kwirynale.

1 października 2022 – Syrakuzy

Udział wraz z całym Zarządem w prezentacji książki pani Teresy Bobrowskiej “Come le gru dalla Polonia in viaggio per la vita”.

Bohaterka książki, pani Teresa, obecna na spotkaniu, opowiedziała nam w skrócie sama, bardzo wzruszona, o swoim życiu. Jej przeżycia jako małej dziewczynki wywiezionej wraz z rodziną na Sybir przez okupantów sowieckich i uratowanej przez gen. Władysława Andersa wraz z setkami innych polskich dzieci, zostały spisane przez jej wnuków.

18 października 2022 – Rzym

Udział w otwarciu wystawy rysunków dzieci ukraińskich pt. “Mamo nie chcę wojny”, zorganizowanej w Bibliotece Europejskiej. Inauguracji dokonała Ambasador RP Anna Maria Anders. Jednocześnie zaprezentowane zostały również rysunki polskich dzieci z czasów Drugiej Wojny Światowej.

15 listopada 2022 – Rzym

Udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzymskie Włosko-Polskie AIPRO,  wieczorze poświęconym Józefowi Wybickiemu, autorowi Mazurka Dąbrowskiego. W Instytucie Kultury Polskiej, po powitaniu gości przez pp. Dyrektor Adriannę Siennicką, konsul Agatę Ibek-Wojtasik, prezesa Jole Martinelli, nastąpiło otwarcie wystawy pt. “Historia Hymnu Polskiego”. Odbył się również wykład dott. Marco Patricelli o komponowaniu muzyki do różnych hymnów i ich porównanie do unikatowego Mazurka Dąbrowskiego oraz koncert muzyki okresu romantyzmu polskiego i włoskiego.

16 listopada 2022

Udział we wspaniałym Koncercie Pokoju „Concerto per la Pace” – Psalmy Dawidowe zorganizowanym z inicjatywy Ambasady RP w Auditorio Santa Cecilia in Via della Conciliazione.

3 grudnia 2022 – Ancona

Udział w uroczystościach zorganizowanych przez p. konsul Cristina Gorajski-Visconti z okazji 10-lecia Konsulatu Honorowego w Ankonie. W obecności p. ambasador Anny Marii Anders, kierownika Wydziału Konsularnego p. Agaty Ibek-Wojtasik i zaproszonych gości została przedstawiona książka „Il Sopravvissuto. Vita di un polacco pacifico Bolesław Gorajski (1907 1990)” autorstwa Marii Radożyckiej, Lucilla Niccolini, Eugenio Jasińskiego, Cristina Gorajski-Visconti.

Wieczór zakończył się doskonale przygotowanym przyjęciem.

5-7 grudnia 2022 – Rzym

Udział w Międzynarodowym Kongresie p.t “Magia starożytnego Rzymu, włoskiej sztuki w pracach naukowych i w kolekcjoniźmie ostatnich potomków rodu hrabiów Lanckorońskich”.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był hrabiemu Karolowi Lanckorońskiemu jako archeologowi, podróżnikowi i kolekcjoniście. W drugim dniu przedstawiono prace prof. Karoliny Lanckorońskiej o Michelangelo i o sztuce okresu baroku w Rzymie. Tematem ostatniego dnia były stosunki kulturalne i naukowe polsko-włoskie  w okresie międzywojennym i w latach 1945-1989.

W ostatnim dniu obrad głos zabrała pani Ambasador Anna Maria Anders, podkreślając rolę prof. Karoliny Lanckorońskiej w kontaktach z II Korpusem gen. Władysława Andersa.

6 grudnia 2022 – Rzym

Udział w  tradycyjnym opłatku bożonarodzeniowym i we wspólnym śpiewaniu kolęd w salonach polskiej Ambasady na zaproszenie Polonii przez panią Ambasador Annę Marię Anders.

Działalność na arenie międzynarodowej 

3-6 września 2022 – Warszawa

Aktywny udział w pracach Światowego Kongresu Kraj-Emigracja zorganizowanego przez Stowarzyszenie” Wspólnota Polska” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. ZPwW reprezentowała prezes Urszula Stefańska Andreini. Związek Polaków w Mediolanie – prezes Jadwiga Chabros. Stowarzyszenie Komitatu Polonijnego we Włoszech – prezes Joanna Mużyło.

Główne tematy obrad Kongresu były następujące:

  • Polska wobec zmian we współczesnym świecie;
  • Rola Polonii w budowaniu marki narodowej;
  • Wspólnota Polaków w świecie – nowe wyzwania;
  • Nowa architektura stosunków międzynarodowych bezpieczeństwa w świecie po 24.02.2022 r.;
  • Tożsamość narodowa – wyzwania w epoce cyfrowej;
  • Polski kapitał gospodarczy na świecie;
  • Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego.

17-20 września 2022 – Wilno

Zeszłoroczny Zjazd Rady Polonii Świata obradował w Wilnie; głównym punktem obrad był wybór nowych władz. ZPwW reprezentowała osobiście wiceprezes Elżbieta Grzyb-Faragli i on-line Urszula Stefańska Andreini. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy wzięli udział w mszy przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. W wyniku głosowania nowym prezesem RPŚ został wybrany Jarosław Narkiewicz przedstawiciel Litwy. Natomiast do komisji statutowej po raz pierwszy została wybrana Urszula Stefańska-Andreini, którą na następnym posiedzeniu on-line tej komisji wybrano na przewodniczącą.

Po zakończeniu obrad uczestnicy zwiedzili Wilno, a przede wszystkim poloniki tego pięknego miasta.

25-27 listopada 2022 – Pułtusk

Głównym punktem zeszłorocznych obrad EUWP były wybory nowych władz. Przedstawicielami naszego Związku były panie Jadwiga Chabros prezes Związku Polaków w Mediolanie i prezes ZPwW Urszula Stefańska-Andreini. Głosowanie odbyło się następująco: delegaci organizacji połączonych on-line głosowali drogą internetową, a obecni fizycznie na Zjeździe osobiście. Nowym prezesem EUWP został pan Edward Trusewicz, przedstawiciel Litwy. Po raz pierwszy od naszego wieloletniego członkostwa w EUWP, prezes ZPwW weszła w skład Zarządu. Po sesji zamkniętej do obrad dołączyła przedstawicielka Stowarzyszenia Wspólnota Polska pani dyr. Zenka Bańkowska. Głównym tematem były trudności finansowe, z jakimi borykają się tak członkowie EUWP, jak i sama organizacja. Podkreślano także coraz większą biurokratyzację w przedstawianiu projektów i ich rozliczaniu.

Wieczorem obrady zakończyła uroczysta kolacja, a następnego dnia delegaci wzięli tradycyjnie udział we mszy świętej w pięknym barokowym kościele.

Podziękowania

Dziękuję serdecznie całemu Zarządowi i wszystkim naszym członkom za pracę w promowaniu Polski we Włoszech.

Bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i całego Związku za współpracę i pomoc pani ambasador Annie Marii Anders oraz kierownikom placówek konsularnych w Rzymie i Mediolanie, pp. Agacie Ibek-Wojtasik i Annie Golec-Mastroianni oraz pracownikom Konsulatów, a szczególnie pani Kamili Kowalskiej za pomoc i wielką cierpliwość przy korygowaniu naszych, niestety stale niewłaściwie wypełnianych kwestionariuszy, prezentujących przyszłe projekty związkowe.

Dziękuję Fundacji Rzymskiej im. J.Z. Umiastowskiej za pomoc organizacyjno- administracyjną pomimo ich trudności remontowych, a w szczególności p. Agnieszce Cichoń.

Dziękuję wszystkim gościom za uczestnictwo w posiedzeniu XXVIII Walnego Zjazdu Polaków we Włoszech, zapraszam na wspólne tradycyjne zdjęcie i przypominam, że siostry przygotowały polski obiad.

Wieczorem p. ambasador Anna Maria Anders zaprasza na przyjęcie w zawsze gościnnej Ambasadzie RP.

Prezes ZPwW

Urszula Stefańska-Andreini

Previous Rzym: XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech