Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Działalność ZPwW w roku 2019

Sprawozdanie prezesa ZPwW za rok 2019

Rok 2019 był rokiem pamięci o Gustawie Herlingu-Grudzińskim i Stanisławie Moniuszce. W różnych włoskich miejscowościach zostały przez naszych członków zorganizowane konferencje, wystawy czy koncerty poświęcone tym wielkim Polakom, które miały duży odzew we włoskim społeczeństwie. O szczegółach możecie Państwo się dowiedzieć ze sprawozdań poszczególnych organizacji pisanych do naszego Biuletynu „Polonia Włoska”, jak również i z innych relacji.

Posiedzenia Zarządu ZPwW Posiedzenia Zarządu odbyły się zgodnie z ustaleniami, dwa razy w Rzymie, jedno w marcu 2019 roku, zaraz po Walnym Zjeździe, a drugie wczoraj, na którym przedstawione zostały sprawozdania oraz omówiono organizację i przebieg dzisiejszego XXV zgromadzenia. Poza Rzymem Zarząd zebrał się w roku 2019 dwukrotnie: w czerwcu był goszczony przez Stowarzyszenie Amici di Polonia in Umbria w Gubbio, a w październiku 2019 roku przez Stowarzyszenie Comunita Polacca w Terni.

Bardzo dziękuję prezesom organizacji, pp. Annie Stelli Lis oraz Lucynie Pydyn i Annie Grabowskiej za doskonałe przygotowanie i organizację pobytu członków Zarządu oraz za możliwość spotkania się z lokalną Polonią.

Działalność ZPwW a terenie Włoch

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2019 roku, nasze organizacje wzięły udział w uroczystościach odbywających się we wszystkich miejscach walk polskich żołnierzy na terenie państwa włoskiego, jak również na polskich cmentarzach wojennych − Monte Cassino, Loreto, Bolonia, Casamassima.

W 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino przedstawiciele wszystkich naszych organizacji, jak również nasi goście z EUWP byli obecni nie tylko na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, ale również w Acquafontata, Viticuso, Piedimonte San Germano.

5 maja 2019 roku obchodziliśmy w Rzymie Dzień Polonii i Polaków za Granicą, jednym z organizatorów był nasz Związek.

17 września 2019 roku wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym w Rzymie przez naszego członka − Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini.

18 września 2019 roku byliśmy obecni na otwarciu wystawy Polonia. Lotta e sacrificio (Polska. Walka i cierpienie) w Bibliotece Senatu Włoskiego w Rzymie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.  Dnia 8 października 2019 roku wzięliśmy udział w odsłonięciu tablicy poświęconej polskiemu poecie − Jerzemu Hordyńskiemu − na domu, w którym mieszkał przy Via Borgo Pio w Rzymie.

Działalność na arenie międzynarodowej

We wrześniu 2019 roku w Krakowie nasza redaktorka, Anna Kwiatkowska, wzięła udział w Światowym Forum Mediów Polonijnych. Nasz Biuletyn został uznany jako jeden z najlepszych czasopism polonijnych.

W dniach 23–25 listopada 2019 roku odbył się w Pułtusku zjazd prezesów organizacji należących do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na którym zostały omówione programy, współpraca z poszczególnymi członkami, problemy z którymi się borykają i ich kontakty z konsulatami w poszczególnych krajach.

Nowe organizacje

W ubiegłym roku wstąpiły do ZPwW trzy nowe organizacje: Stowarzyszenie Kulturalne „Insieme„, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie „Triskeles„, Associazione „Eredità e Memoria„.

Podziękowania

Na zakończenie mojego wystąpienia dziękuję, w imieniu Zarządu i całego Związku, Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej za stałą pomoc organizacyjno-administracyjną. Szczególnie dziękuję p. Annie Kwiatkowskiej za ciężką pracę przy organizacji Walnego Zjazdu.

Dziękuję całemu Zarządowi ZPwW i wszystkim naszym członkom za pracę w promowaniu Polski we Włoszech. Bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i całego Związku za współpracę kierownikom placówek konsularnych w rzymie i Mediolanie − pp. Agacie ibek-Wojtasik i Adriannie Siennickiej oraz pracownikom konsulatów, a szczególnie pp. Kamili Kowalskiej i Małgorzacie Stachnie za pomoc i wielką cierpliwość przy korygowaniu naszych nieraz źle wypełnionych kwestionariuszy, koniecznych do prezentowania przyszłych projektów.

Dziękuję wszystkim gościom za uczestnictwo w posiedzeniu XXV Walnego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech, zapraszam na obiad, a przedtem na tradycyjne, wspólne zdjęcie przed domem.

Zgodnie z programem XXV Walnego Zjazdu ZPwW przypominam o jutrzejszym wykładzie o godz. 10.00 prof. Marco Patricelli pt. Appunti per i 100 anni delle relazioni diplomatiche italo-polacche (100 lat stosunków polsko-włoskich) i koncercie Vadima Brodskiego i fausto Paffi, którzy wykonają utwory muzyki polskiej i włoskiej.

Preses ZPwW

Urszula Stefańska-Andreini

Previous Associazione Famiglie Polacchi Combattenti in Italia – Zwyczajne Zgromadzenie Społeczne