Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Instytucje

Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2 – 00187 Roma
Tel. 06.679.21.70 – Fax 06.679.40.87
www.accademiapolacca.it

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
Via Piemonte 117– 00187 Roma
Tel/Fax 06.48.14.263

Instytut Polski
Via Vittorio Colonna, 1 – 00193 Roma
Tel. 06.360.007.23—Fax 06.360.007.21
www.istitutopolacco.it

Kościoł św. Stanisława w Rzymie
Via delle Botteghe Oscure, 15 / 00186 Roma
Tel. 06.67.95.347 / Fax 06.67.90.169
email: sw.stanislawroma@tiscali.it
www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Papieski Instytut Studiow Kościelnych
Piazza B. Cairoli, 117 – 00186 Roma
Tel. 06.68.80.37.50

Polski Papieski Instytut Kościelny
Via Pietro Cavallini, 38 – 00193 Roma
Tel.: 06.362 177 25
e-mail: pontipol@opoka.org

Papieskie Kolegium Polskie
Piazza Remuria, 2 00192 Roma
Tel. 06.570 861 00 – fax: 06.574 49 67
e-mai.: webmaster@colpol.opoka.org
www.kolegium.opoka.org

Dom Polski Jana Pawłla II
Via Cassia, 1200 / 00189 Roma
Tel. 06/30.36.51.81 / Fax 06.30.31.04.46

Fundacja Jana Pawła II
Via di Porta Angelica, 63 – 00193 ROMA
tel./fax: 06 686 18 44
e-mail: info@FJP2.com
www.fjp2.com

Biuro LOT-u
Via Martiri della Libertà, 2 RHO – 20017 MILANO
tel. 848 859 300; 848 821 388; 02. 454 75 152 – fax: 02. 454 75 153
e-mail: milagencylot.pl
www.lot.com

Ośrodek Informacji Turystycznej
Via G.B. Martini, 6 – 00186 Roma
http://www.polonia.travel/it

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie
Via Costantino Maes 23, 00162 Roma
tel. /fax: 06. 686 46 19
e-mail: rzym@orpeg.pl ; szkolarzym@gmail.com
www.rzym.orpeg.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga –Grudzińskiego w Rzymie – Filia z siedzibą w Ostii
Via Mar dei Caraibi, 32 – 00121 Ostia Lido
tel.: 340 692 61 22
e-mail: szkolarzym@gmail.com
www.szkolapolskawrzymie.org.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie
(adres do korespondencji) Via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Rzym; tel.  06 6795347
Via Marcantonio Colonna, 52 – 00192 ROMA
tel.: 380 79 67 559 – tel./fax: 06. 977 46 340
e-mail: parafiaroma@gmail.com