ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Uroczystość 76. rocznicy wyzwolenia Piedimonte San Germano, 25 maja 2020

  Ambasada RP w Rzymie: W tym roku Pandemia koronawirusa nie pozwoliła polskim władzom i weteranom II Korpusu Wojska Polskiego upamiętnić wyzwolenia Piedimonte San Germano osobiście uczestnicząc w uroczystości ku czci poległych. Władze miejskie Piedimonte na czele z burmistrzem Gioacchino Ferdinadi wyrazili jednak silną bliskość Polakom, którzy nie mogli oddać hołdu i […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Janusz Korczak – convegno

  Convegno-Korczak-TorinoJanusz Korczak – convegno 24 ottobre in Sala Rossa del Municipio di Torino Relatori sono: il noto scrittore Uri Orlev che molti di noi hanno potuto apprezzare anni fa quando fu ospite dell’Istituto Salvemini, Ewa Jarosz professoressa di pedagogia dell’Università di Katowice, Marco Brunazzi storico,direttore dell’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, da anni vicino alla Comunità Polacca di Torino ed infine Mirella Carpanese studiosa di Korczak e Presidente dell’Associazione Korczak di Vercelli. Janusz Korczak – convegnoL’Amministrazione Comunale di Torino non solo ci ha aiutato a organizzare gli eventi ma, nel corso dell’organizzazione, è divenuta essa stessa parte attiva: abbiamo chiesto una mano e ci ha dato tutto il braccio! Ecco il perchè di questa prestigiosa sede del convegno. Il Presidente del Consiglio Comunale sarà il padrone di casa e persino il Sindaco Piero Fassino porterà i saluti. Da Roma giungerà l’Ambasciatore Wojciech Ponikiewski a sottolineare l’importanza dell’evento voluto e sostenuto