ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  XX Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 21 marzec 2015 r.

  XX Zjazd-1Zdjęcie: www.polacywewloszech.com

  W sobotę 21 marca br. w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie odbył się XX Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, na który tym razem zaproszone zostały również niezrzeszone stowarzyszenia polonijne.

  Po uroczystym powitaniu gości przez panią prezes Joannę Heyman Salvadé, omówiono program spotkania, zakomunikowano wybór nowego Ambasadora RP w Rzymie, Tomasza Orłowskiego, przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności organizacji członkowskich Związku Polaków we Włoszech w 2014r., oraz zapowiedziano ustąpienie z funkcji prezesa obecnej przewodniczącej Związku Polaków we Włoszech z powodów osobistych i wyznaczono wybory nowego prezesa, w których udział wziąć mogli jedynie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Związku.

  Na zebraniu wystąpili m.in.: Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Piotr Nowina-Konopka, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Konsul RP w Mediolanie Jerzy Adamczyk, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, kierownik Wydziału Konsularnego Agata Ibek-Wojtasik, prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Teresa Kopeć, architekt Pietro Rogacień (syn polskiego kombatanta  i uczestnika bitwy o Monte Cassino; jego autorstawa jest koncepcja architektoniczna Centrum Informacyjnego przy polskim cmentarzu na Monte Cassino), ks. prał. Jan Główczyk z kościoła św. Stanisława w Rzymie oraz dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie Agata Rola-Bruni.

  Nową Prezes Związku Polaków we Włoszech obrano Urszulę Stefańską Andreini.

  Anna Katarzyna Ir i Valerio Celentano zrodlo Polacy we wloszech

  Anna Katarzyna Ir i Valerio Celentano Zdjęcie: www.polacywewloszech.com

  Wieczorem, po zakończeniu Zjazdu pani Marta Zielińska –Śliwka jako Chargé d’Affaires oraz pani Agata Ibek-Wojtasik jako kierownik Wydziału Konsularnego, zaprosiły gości na uroczyste przyjęcie zorganizowane w siedzibie Ambasady RP, oraz na moment muzyczny w wykonaniu Anny Katarzyny Ir, mezzosopran, przy akompaniamencie gitary klasycznej pana Valerio Celentano.

   

   

  Korespondencja z Rzymu – Ewa Widak

  Prezes A.I.P.SA.P.