ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Uroczystość 76. rocznicy wyzwolenia Piedimonte San Germano, 25 maja 2020

  Ambasada RP w Rzymie: W tym roku Pandemia koronawirusa nie pozwoliła polskim władzom i weteranom II Korpusu Wojska Polskiego upamiętnić wyzwolenia Piedimonte San Germano osobiście uczestnicząc w uroczystości ku czci poległych. Władze miejskie Piedimonte na czele z burmistrzem Gioacchino Ferdinadi wyrazili jednak silną bliskość Polakom, którzy nie mogli oddać hołdu i […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  List Marszałka Senatu do Polonii

  Szanowni Państwo,

  w związku z nowelizacją ustawy o IPN i z nieporozumieniem, jakie
  wywołała ona poza granicami Polski, Marszałek Senatu Stanisław
  Karczewski skierował list w tej sprawie do naszych Rodaków za
  granicą.

  Przekazuję Państwu kopię tego listu w wersji polskiej i angielskiej,
  wraz z prośbą o rozpropagowanie jego treści w Waszych środowiskach
  oraz wśród Waszych partnerów, z którymi na co dzień
  współpracujecie.

  Obrona dobrego imienia Polski jest naszym wspólnym zadaniem.

  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

  Janina Sagatowska

  Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
  Granicą

  Senat RP

  List do Polonii wersja polska List do Polonii wersja angielska (2)