ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  List Marszałka Senatu do Polonii

  Szanowni Państwo,

  w związku z nowelizacją ustawy o IPN i z nieporozumieniem, jakie
  wywołała ona poza granicami Polski, Marszałek Senatu Stanisław
  Karczewski skierował list w tej sprawie do naszych Rodaków za
  granicą.

  Przekazuję Państwu kopię tego listu w wersji polskiej i angielskiej,
  wraz z prośbą o rozpropagowanie jego treści w Waszych środowiskach
  oraz wśród Waszych partnerów, z którymi na co dzień
  współpracujecie.

  Obrona dobrego imienia Polski jest naszym wspólnym zadaniem.

  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

  Janina Sagatowska

  Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
  Granicą

  Senat RP

  List do Polonii wersja polska List do Polonii wersja angielska (2)