Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Certifikat znajomości języka polskiego – Turyn

ESAMI DI CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA POLACCA

TORINO FEBBRAIO – MARZO 2015

Tutte le persone (sia cittadini italiani e stranieri che polacchi residenti in Italia) interessate a sostenere l’esame di certificazione di polacco presso l’Università di Torino a febbraio – marzo 2015 (data precisa da stabilire) sono pregate di contattare entro il 15 novembre la dott.ssa Urszula Marzec (ulamarzec@poczta.fm)
La Certificazione della Lingua Polacca come Lingua Straniera è l’unico documento statale che attesta formalmente un determinato livello di competenza nell’uso della lingua polacca.
La Certificazione è riconosciuta in tutti i settori commerciali, industriali e finanziari. Offre al datore di lavoro la certezza che il suo dipendente, o futuro tale, sappia svolgere con autonomia ed efficacia comunicativa le mansioni richieste. Inoltre, una positiva valutazione della prova d’esame può facilitare l’ottenimento di un contratto a tempo indeterminato e della residenza in Polonia.La certificazione esenta le aspiranti matricole dall’obbligo di partecipare ai corsi di preparazione linguistica previsti prima dell’inizio del percorso di studi in Polonia.
La certificazione al livello B1 è necessaria per poter chiedere la cittadinanza polacca.
Per ulteriori informazioni consultare:

http://istitutopolacco.it/index.php?pag2=41&idpag1=5
http://certyfikatpolski.pl/
https://polonia-wloska.org/archiwum-biuletynu : Biuletyn „Polonia  włoska”, n. 1-2/2013,  pp.61-62.

CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

TURYN, LUTY – MARZEC 2015

Jeśli wychowałeś się w polsko-włoskiej rodzinie lub Twoi rodzice są Polakami, którzy wyemigrowali do Włoch, jeśli jesteś Włochem uczącym się języka polskiego w szkole językowej lub na uniwersytecie, ta informacja dotyczy właśnie Ciebie.

Czym jest certyfikat?

Certyfikat jest jedynym państwowym i uznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Kto może ubiegać się o certyfikat?

O certyfikat może ubiegać się każdy cudzoziemiec oraz Polak mieszkający na stałe za granicą.
Musisz mieć ukończone 16 lat, by móc przystąpić do egzaminu na poziomie progowym oraz średnim (poziom B1 i B2) i 18 lat, by zdawać egzamin na poziomie biegłości (C2).

Co da Ci certyfikat?

-Posiadanie certyfikatu na poziomie B1 jest wymagane od wszystkich osób ubiegających się o polskie obywatelstwo (Dziennik Ustaw z 14.02.2012 r. poz. 161).

-Certyfikat zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Będzie dla Twojego potencjalnego pracodawcy nie tylko najlepszym dowodem na to, iż znasz dobrze język polski, lecz również na to, że jesteś ambitny i wytrwały, potrafisz osiągać wyznaczone cele, traktujesz swoją edukację  oraz rozwój zawodowy poważnie i odpowiedzialnie.

– Umożliwi Ci podjęcie pracy w Polsce. Coraz częściej od cudzoziemców oraz Polaków urodzonych i żyjących poza granicami Polski, którzy chcą pracować w Polsce na stanowiskach, na których posługiwać będą się językiem polskim, wymaga się posiadania certyfikatu (np. w służbie zdrowia, w służbie cywilnej, w handlu nieruchomościami).
Pamiętaj o tym, że nawet jeśli znasz biegle język polski, brak certyfikatu może uniemożliwić Ci  podjęcie pracy w Polsce.

– Dzięki certyfikatowi będziesz mógł studiować w Polsce. Od kandydatów na kierunki artystyczne i sprawnościowe wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, od kandydatów na pozostałe kierunki uniwersyteckie – na poziomie B2. Certyfikat zwalnia z kursów przygotowawczych na studia. Nie ma znaczenia, czy chcesz studiować w Polsce malarstwo, prawo czy ekonomię, certyfikat będzie Ci potrzebny.

– Przygotowując się do egzaminu, uporządkujesz oraz usystematyzujesz swoją wiedzę. Odkryjesz, jakie są Twoje mocne strony, a nad czym musisz jeszcze popracować. Może znakomicie mówisz po polsku, ale pisanie w tym języku wciąż sprawia Ci trudności? Jest szansa, żeby wreszcie to zmienić. Nic nie mobilizuje do nauki tak dobrze jak wyznaczona data egzaminu.

– Zdobycie certyfikatu wzmocni Twoje poczucie własnej wartości i poprawi samoocenę. Będziesz czuł się pewniej zarówno podczas niezobowiązujących rozmów z Polakami, jak i na rozmowach kwalifikacyjnych o pracę czy na studia.

O co będziesz pytany na egzaminie?

Podczas egzaminu z języka polskiego zostanie sprawdzone, czy:

– rozumiesz to, co słyszysz,
– rozumiesz to, co czytasz,
– umiesz napisać tekst po polsku,
– mówisz zrozumiale i poprawnie.

Jedna z części egzaminu sprawdzi również Twoją praktyczną znajomość gramatyki. Nie będziesz pytany o definicje oraz reguły gramatyczne. Egzaminatorzy chcą wiedzieć jedynie, czy umiesz prawidłowo dobierać wyrazy i tworzyć poprawne zdania.

Ile to będzie kosztowało?

Opłata egzaminacyjna wynosi kilkadziesiąt euro (60 euro – poziom B1, 80 euro – poziom B2 i 100 euro – poziom C2). Wydanie certyfikatu to koszt 20 euro.
Pamiętaj, że ten wydatek to inwestycja w Twoją przyszłość, inwestycja, która będzie procentowała.

Kiedy i gdzie można zdać egzamin?

Najbliższy egzamin certyfikatowy we Włoszech odbędzie się na przełomie lutego i marca 2015 (dokładna data zostanie ustalona na początku grudnia) w ośrodku polonistycznym na Uniwersytecie w Turynie.

Pierwszy i jedyny dotąd egzamin certyfikatowy we Włoszech odbył się w tym ośrodku 16-17 listopada 2012 roku (zob. https://polonia-wloska.org/archiwum-biuletynu  : Biuletyn „Polonia  włoska”, nr 1-2/2013,  s. 61-62)

Do tej pory egzaminy były przeprowadzane w kilku polskich miastach, a także w wielu ośrodkach egzaminacyjnych w Europie (m.in. w Berlinie, Madrycie, Paryżu) i na całym świecie (m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Pekinie, Seulu, Tokio).

Do końca 2013 roku do egzaminu przystąpiło 6072 osób.

Czy naprawdę warto?
Oczywiście samo posiadanie certyfikatu nie zagwarantuje Ci pracy, ale na pewno zwiększy Twoje szanse na jej znalezienie i da Ci na rynku pracy znaczną przewagę nad tymi, którzy go nie mają.

Jeśli chcesz wyróżnić się spośród tysięcy osób poszukujących zatrudnienia, naucz się czegoś, co umie niewielu, naucz się tego dobrze, a potem to udokumentuj.

W czasach, gdy znajomość języka angielskiego już nikogo nie zaskakuje i na nikim nie robi wrażenia, udokumentowana znajomość „rzadkiego” języka (a więc także języka polskiego), jest niewątpliwym atutem.

Masz szansę znaleźć się wśród pierwszych mieszkańców Włoch, którzy zdobędą certyfikat.

A co jeśli już masz dobrą pracę i certyfikat nie jest Ci potrzebny, by zrobić karierę?


Zrób go dla siebie, dla czystej radości z podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich możliwości.
Satysfakcja ze zdanego egzaminu gwarantowana!

Zapisy, szczegółowe informacje na temat certyfikatu oraz wskazówki, jak dobrze przygotować się do egzaminu można uzyskać, pisząc na adres: certyfikat@tiscali.it lub ulamarzec@poczta.fm oraz pod numerem telefonu: 0039 333 20 58 343

Pobierz dokument Word

Pobierz dokument PDF

 

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI 2018

Prossime sessioni disponibili e livelli d’esame:
17 novembre (prova scritta) 18 novembre (prova orale)
Livello B1, B2
Le persone interessate a sostenere l’esame per gli altri livelli sono pregate di scriverci all’indirizzo certyfikat.polski@gmail.com entro fine giugno.
Date di iscrizione all’esame:
dal 1 giugno al 15 settembre 2018 o fino ad esaurimento posti (MAX. 20POSTI)
I CANDIDATI VERRANNO ACCETTATI IN BASE ALL’ORDINE D’ISCRIZIONE.
Il Modulo d’ iscrizione è disponibile qui:
https://www.cla.unito.it/it/notizie/news-iscrizioni-sessione-autunnale
[3]
Sede d’esame:
Centro Linguistico di Ateneo – CLA UNITO
Università di Torino
via Sant’Ottavio 20 [4], 10124 Torino

Chi può iscriversi all’esame?
Stranieri o cittadini polacchi che abitano in modo permanente all’estero.
Documenti per l’accertamento dell’identità del candidato:
passaporto o carta d’identità
Tasse esame di certificazione: esame (B1) 120 EURO; esame (B2) 120 EURO; rilascio del certificato – 20 EURO
Le tasse per l’esame e il certificato devono essere pagate in un unico versamento.
I pagamenti per l’esame devono essere effettuati mediante bonifico bancario entro 7 giorni dalla domanda di iscrizione.
Estremi bancari per il pagamento:
CLA -Centro Linguistico di Ateneo,
Università degli Studi di Torino
Via S. Ottavio 20 [5]
10124 TORINO [5]
IBAN: IT17N0306909217100000460219
BIC: BCITITMN (solo per i pagamenti esteri)
causale da indicare: C306 cert PL + cognome e nome
E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO INDICARE IL CODICE C306 NELLA CAUSALE DEL
BONIFICO.
ATTENZIONE: Le tasse per l’esame e il rilascio del certificato (IN TOTALE: 140 EURO) devono essere pagate in un unico versamento.
I candidati sono pregati di inviare la ricevuta del bonifico entro 7
giorni all’indirizzo certyfikat.polski@gmail.com
Condizioni e modalità di effettuazione dell’esame di certificazione di lingua polacca come lingua straniera per persone diversamente abili:
http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf [6]

Contatti:
Centro Linguistico di Ateneo – CLA UNITO, via Sant’Ottavio 20, 10124 Torino
[7] certyfikat.polski@gmail.com, SMS/WhatsApp 00 39 333 20 58 343
Preparazione all’esame.
Nella preparazione all’esame occorre seguire le informazioni sul sito internet: www.certyfikatpolski.pl. [8]
È inoltre fondamentale famigliarizzare con gli esercizi e i test reperibili ai seguenti indirizzi:
Simulazione esame:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/  [9]
Esercizi:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/ [10]
Links:
——
[1] http://www.mediolan.msz.gov.pl/
[2] https://twitter.com/PLinMilano
[3]
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cla.unito.it%2Fit%2Fnotizie%2Fnews-iscrizioni-sessione-autunnale&h=ATNIT0LS7dN0XjCiytNzMvzTcM-qBEtTwNAR3PM_PdRVhfs-o0lyaJPZnalD7QfyZMGd1f6AyOBR9MaqfhV9BWpRenztFKBHRd7_aklP-ODcoWmTIA&s=1
[4]
https://maps.google.com/?q=via+Sant%E2%80%99Ottavio+20&entry=gmail&source=g
[5]
https://maps.google.com/?q=Torino+Via+S.+Ottavio+20+10124+TORINO&entry=gmail&source=g
[6]
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcertyfikatpolski.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FProcedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf&h=ATOXq-Ot2dziF9g6jn9z7ETb4BXAXr6pu62tXqgU-Qqv-rCK35Ufk05m-sYyGj2mG7pIhbXTZFjDDRhswnPdkr1pnHg7ljv5CwlQ0CtS2KTGZhy9ow&s=1
[7]
https://maps.google.com/?q=via+Sant%E2%80%99Ottavio+20,+10124+Torino&entry=gmail&source=g
[8]
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.certyfikatpolski.pl%2F&h=ATPBSG4jEob_4YXjyYEtQ9UWloGSDObPRq00BwXdGOhzAZLhxOb7gO2jwKAtlVtsw9scfw2HK7A45Sj9Y5hrybAKNYmtsNprM3wNCPhwZrAejSWVBg&s=1
[9]
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcertyfikatpolski.pl%2Fdla-zdajacych%2Fprzykladowe-testy-zbiory-zadan%2F&h=ATNcJLN0f2rBlf3ct_8iDAgYGv5KHhFzwoSBrzhS2kDT-UdHetezqfIUAA0lxk95NS_5cfbzyrLHp9Mb98lIuQe_UEbgRd_4D7L-JwpqLbDrLYAUYw&s=1
[10]
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcertyfikatpolski.pl%2Fdla-zdajacych%2Fzbiory-zadan%2F&h=ATMImmLzuoJHxfEPh5RD_BDa4pUyshw4r0VyhENUUUdG0RcFogUxDNQgRug-MRQguFWqLIsGW1171-i73K8tUmVcL_se6eOoiPBm38Hg2-XEJigq2Q&s=1

locandina

Previous 2019 maj – Upamiętnienie generała garibaldyjczyka Alessandro Isenschmid de Milbitz