ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Papieski Instytut Studiów Kościelnych – Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

  papieskiErygowany w Warszawie 8 września 1958; przeniesiony w tymże roku do Rzymu, otrzymał tytuł Instytutu Papieskiego 17 grudnia 1970. Organizatorem był ks. Eugeniusz Reczek SI. Aktualnie rektorem jest ks. Hieronim Fokciński SI. Głównym terenem działalności jest Rzym i Włochy. Liczy kilku pracowników w Rzymie oraz dwie osoby w Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie, który jest rodzajem filii Instytutu rzymskiego. Podstawowe zadania Instytutu

  • Rejestracja, gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych Stolicy Apostolskiej oraz innych zbiorów państwowych, zakonnych oraz prywatnych z zakresu działalności Kościoła w Polsce i w krajach będących w zasięgu jego oddziaływania na przestrzeni wieków;
  • opracowywanie i udostępnianie zgromadzonych materiałów instytucjom i osobom prywatnym;
  • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i poza Polską, zarówno kościelnymi, jak i państwowymi oraz indywidualnymi badaczami.

  Dokonania

  • Kilka milionów klatek taśm mikrofilmowych zawierających polonica, których kopie, w dużej mierze, zostały już przekazane do Punktu Konsultacyjnego w Warszawie, a także do innych ośrodków naukowych i do osób indywidualnych w Polsce, instytucji polonijnych oraz innych państw europejskich i poza Europą;
  • kilkadziesiąt tysięcy innego rodzaju reprodukcji (fotokopie, fotografie, zapisy cyfrowe);
  • zbiory specjalne: malarstwo, ikonografia, grafika, numizmatyka, mapy itp.;
  • biblioteka naukowa licząca aktualnie około 50 000 woluminów, blisko 2 000 tytułów czasopism, w tym prawie 150 gromadzonych na bieżąco;
  • opublikowano ponad 100 książek i albumów. Pracownicy ogłosili prawie 400 artykułów, recenzji, omówień, komunikatów;
  • organizacja sympozjów, konferencji, spotkań polonijnych, odczytów, imprez muzycznych – w sumie ponad sto imprez;
  • od początku istnienia Instytutu zorganizowano wiele mniejszych i większych wystaw;
  • ważnym wydarzeniem było ukazanie się w roku 1976, za zgodą władz polskich, pierwszego numeru periodyku Informationes;
  • jeszcze większym ewenementem było otwarcie w kraju, w tymże roku, w Warszawie filii rzymskiego Instytutu jako Punktu Konsultacyjnego, którego istnienie przyjęły ówczesne władze do „zatwierdzającej wiadomości”.

  Ks. dr Hieronim Fokciński SI. Adres pocztowy do korespondencji: Piazza B. Cairoli, 117 00186 Roma Numer telefonu stacjonarnego: 06 68 80 37 50 Adres e-mail: pise.roma@fastweb.it Strona WWW: http://mabpz.org/#14