ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  XXII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 18 marca 2017 r. i Zebranie Zarządu – Loreto 14 października 2017r. –

  XXII Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech odbyl sie 18 marca 2017 roku w rzymskim Domu Polskim Jana Pawla II.

  W pierwszej czesci Zjazdu wzieli udzial zaproszeni goscie, obserwatorzy oraz delegaci organizacji i instytucji czlonkowskich. W drugiej, zamknietej czesci Zjazdu, uczestniczyli tylko delegaci.

  Wszystkich zebranych gosci powitala Pani Prezes ZPwW Urszula Stefanska – Andreini.

  Jako pierwszy zabral glos J. E. ambasador RP przy Kwirynale Tomasz Orlowski, ktory podkreslil, jak wazna jest stala wiez Polonii wloskiej z macierza.

  W tym roku na Zjezdzie goscilismy marszalka Senatu RP p. Stanislawa Karczewskiego, ktory przedstawil w swoim wystapieniu historie opieki ze strony Senatu RP nad Polonia i Polakami za granica, a takze o trudnosciach zwiazanych z brakiem odpowiednich funduszy.

  Nastepnie glos zabrali: p. posel Anna Schmidt – Rodziewicz – Przewodniczaca Komisji Lacznosci z Polakami za granica oraz jej zastepca p. posel Piotr Pyzik; p. posel Izabela Kloc – Przewodniczaca do Komisji do Spraw Unii Europejskiej  oraz p. senator Marek Rocki – przewodniczacy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; nowy Konsul generalny w Mediolanie p. Adrianna Siennicka; Kierwownik Wydzialu Konsularnego w Rzymie p. Ewa Mamaj oraz p. Danuta Stryjak – dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie i p. Teresa Kopec – Prezes Forum Polonii Austryjackiej.

  Po wystapienach gosci Prezes odczytala listy nadeslane przez przedstawicieli instytucji i organizacji zaproszonych na Zjazd oraz sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2016 na terenie Wloch i na arenie miedzynarodowej.

  W drugiej czsci Zjazdu zostaly wybrane nowe Wladze Zwiazku. Prezesem ZPwW zostala wybrana ponownie Urszula Stefanska – Andreini.

  wl pl nuovo21112017                   wl pl nuovo21112017_0001

  wl pl nuovo ridotto

   

  Zebranie Zarządu ZPwW – Loreto 14 pazdziernik 2017

  W dn.14.10.2017r. w Loreto, zgodnie z konwokacją odbyło się posiedzenie Zarządu ZPwW mające następujący porządek obrad:

  1.  Odczytanie przyjętego protokolu z zebrania Zarządu z dn.17 czerwca 2017 r., które odbyło się we Florencji w Sali parafialanej S. Lucia dei Magnoli Via de Bardi 22- 46

  2. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z dotychczasowej działalności

  3. Sprawozdanie Skarbnika

  4. Biuletyn Polonia- Włoska, strona web ZPwW www.polonia-wloska.org

  5.Wspòlne obchody z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego w 1918 r.

  6. Koordynacja w składaniu projektów do władz polskich

  7. Wpłaty składek za rok 2018

  8. Data i miejce przyszłego posiedzenia Zarządu

  9. Wolne wnioski

  Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności w okresie lipiec-wrzesień 2017r. W końcu sierpnia, wzieła udział w wieczorze pożegnalnym Pana Ambasadora RP przy Kwirinale Tomasza Orłowskiego. Natomiast 2-go września uczestniczyła w przygotowanym przez związek rzymski ” Le Rondini” we  wspólnym czytaniu “Wesela” Stanislawa Wyspiańskiego. Następnie świętowaliśmy wspólnie w polskim kościele św. Stanisaława 80- lecie urodziń ks. Hieronima Fokcińskiego.

  Skarbnik Gemma Cervini przedstawiła sytuację finansową Związku, podkreślając, że również w roku bieżącym otrzymaliśmy pomoc na kolportaż Biuletynu ”Polonia Włoska” ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na naszą odnowioną stronę internetową.

  Jeszcze raz podkreśliła obowiązujący termin wpłat składek członkowskich tj. od stycznia do marca za rok bieżący.

  Następnie prześliśmy do dyskusji na temat obchodów z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego. Ustalono, że w ramach ścisłej współpracy z Konsulatami RP

  będziemy się starać wspólnie koordynować projekty dotyczące tego tematu.

  sdr

  dav