ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  XXII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 18 marca 2017 r. i Zebranie Zarządu – Loreto 14 października 2017r.

  XXII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech odbył się 18 marca 2017 roku w rzymskim Domu Polskim Jana Pawła II.

  W pierwszej części Zjazdu wzięli udział zaproszeni goście, obserwatorzy oraz delegaci organizacji i instytucji członkowskich. W drugiej, zamkniętej części Zjazdu, uczestniczyli tylko delegaci.

  Wszystkich zebranych gości powitała Pani Prezes ZPwW Urszula Stefańska – Andreini.

  Jako pierwszy zabrał glos J. E. ambasador RP przy Kwirynale Tomasz Orłowski, który podkreślił, jak ważna jest stała więź Polonii włoskiej z macierzą.

  W tym roku na Zjeździe gościliśmy marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego, który przedstawił w swoim wystąpieniu historie opieki ze strony Senatu RP nad Polonia i Polakami za granica. Wspomniał także o trudnościach wynikających z braku odpowiednich funduszy.

  Następnie głos zabrali:

  • Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz – Przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za granicą – oraz jej zastępca, poseł Piotr Pyzik;
  • Poseł Izabela Kloc – Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej
  • Senator Marek Rocki – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
  • Nowy Konsul generalny w Mediolanie p. Adrianna Siennicka;
  • Kierownik Wydziału Konsularnego w Rzymie p. Ewa Mamaj;
  • Danuta Stryjak – dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie i p. Teresa Kopeć – Prezes Forum Polonii Austriackiej.

  Po wystąpieniach gości pani Prezes odczytała listy nadesłane przez przedstawicieli instytucji i organizacji zaproszonych na Zjazd oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016 na terenie Włoch i na arenie międzynarodowej.

  W drugiej części Zjazdu zostały wybrane nowe Władze Związku.

  Prezesem ZPwW została wybrana ponownie pani Urszula Stefańska – Andreini.

  wl pl nuovo21112017

  wl pl nuovo21112017_0001

  wl pl nuovo ridotto

  Zebranie Zarządu ZPwW – Loreto 14 pazdziernik 2017

  W dn.14.10.2017r. w Loreto, zgodnie z konwokacją odbyło się posiedzenie Zarządu ZPwW mające następujący porządek obrad:

  1.  Odczytanie przyjętego protokolu z zebrania Zarządu z dn.17 czerwca 2017 r., które odbyło się we Florencji w Sali parafialanej S. Lucia dei Magnoli Via de Bardi 22- 46.

  2. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z dotychczasowej działalności.

  3. Sprawozdanie Skarbnika.

  4. Biuletyn Polonia- Włoska, strona web ZPwW www.polonia-wloska.org.

  5.Wspòlne obchody z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego w 1918 r..

  6. Koordynacja w składaniu projektów do władz polskich.

  7. Wpłaty składek za rok 2018.

  8. Data i miejce przyszłego posiedzenia Zarządu.

  9. Wolne wnioski.

  Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności w okresie lipiec-wrzesień 2017r. W końcu sierpnia, wzieła ona udział w wieczorze pożegnalnym Pana Ambasadora RP przy Kwirinale Tomasza Orłowskiego. Natomiast 2-go września uczestniczyła w przygotowanym przez związek rzymski ” Le Rondini” wspólnym czytaniu “Wesela” Stanislawa Wyspiańskiego. Następnie świętowaliśmy wspólnie w polskim kościele św. Stanisaława 80- lecie urodziń ks. Hieronima Fokcińskiego.

  Skarbnik Gemma Cervini przedstawiła sytuację finansową Związku, podkreślając, że również w roku bieżącym otrzymaliśmy pomoc na kolportaż Biuletynu ”Polonia Włoska” ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na naszą odnowioną stronę internetową. Jeszcze raz podkreśliła obowiązujący termin wpłat składek członkowskich tj. od stycznia do marca za rok bieżący.

  Następnie prześliśmy do dyskusji na temat obchodów z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego. Ustalono, że w ramach ścisłej współpracy z Konsulatami RP będziemy się starać wspólnie koordynować projekty dotyczące tego tematu.

  sdr

  sdr

   

   

  dav

  dav