ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Porady psychologiczne i pobytowe dla polaków w Rzymie – kalendarz na maj i czerwiec 2021

  Konsulat RP we współpracy z Ambasadą RP w Rzymie wznawia projekt poradnictwa psychologicznego i pobytowego dla Polaków przebywających we Włoszech.

  Spotkania, indywidualne i bezpłatne, odbywają się w polskim kościele przy Via Merulana w każdy czwartek od 17.00 do 19.00.

  Kalendarz spotkań na maj i czerwiec 2021 r.:

  · 20.05 – porady dotyczące pracy i pobytu

  · 27.05 – wsparcie psychologiczne

  · 10.06 – doradztwo w zakresie pracy i mieszkania

  · 17.06 – wsparcie psychologiczne

  · 17.06 – porady psychologiczne