ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

more»

Info

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

Redakcja

Wydawca Biuletynu

Związek Polaków we Włoszech

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej

Redakcja

Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska
Skład komputerowy i łamanie
STUDIO EDO / Jędrzej Łoś

Dyrektor   odpowiedzialny

Andrzej Morawski

Biuletyn ukazuje się od  października 1995 roku – najpierw wychodził  jako Biuletyn Informacyjny POLONII WŁOSKIEJ (6 numerów), a od sierpnia 1996 roku  pod nazwą BIULETYN INFORMACYJNY „POLONIA  WŁOSKA”.

Rejestracja  zmienionego tytułu nastąpiła w  Sądzie w Rzymie dnia 15 XI 1996 pod numerem    nr 561/96.

Kontakt
Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail. Com

Wydawca Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (2011 – 2018)

Zwiazek Polakow we Włoszech Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej

Redakcja

Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska
Skład komputerowy i łamanie
Studio EDO Jędrzej Łoś

Dyrektor odpowiedzialny

Andrzej Morawski

Rejestracja przy Sadzie w Rzymie nr 561/96 dnia 15 XI 1996 (Zmiana tytułu)
Grupa  doradcow 
Krystyna Jaworska Grzegorz Kaczyński Paolo Morawski
Kontakt
Biuletyn Informacyjny Polonia włoska Via Piemonte 117, 00187 Roma Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org  fumiast@tiscali.it

Wydawca Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (1996 – 2010)

Dyrektor naczelny: Andrzej Morawski

Dyrektorzy odpowiedzialni: Andrzej Morawski: od (0)/1996 do (29)/2003, Anna Jurasz: od (30)/2004 -(54)/2010
Czlonkowie redakcji:
Dorota Berbeć: od ( 38)/2006 – 54 / (2010) Beata Brózda: od (0)/1996 do (6)/1996 i od (17)/2000 – (54) /2010 Hanna Charuba Graziotti: od (0)/1996 do (8)/1999 Agnieszka Cichoń: od (9)/1999 do (30)/2004 i od (46)/2008 – (54)/ 2010 Anna Januszkiewicz Genussa: od (30)/2004 – (54)/2010 Anna Jurasz: od (5)/1997 – (54)/ 2010 Anna Kwiatkowska: od (40)/2000 – Anna Malczewska: od (3)/1997 do (37)/2005 Grzegorz Mrówczyński: od (0)/1996 do (7)/1998 Ewa Nadzieja: od (0)/1996 do (7)/1998 Renata Regulska: od (9)/1999 do (14)/2000 Małgorzata Sierotnik Mastrangelo: od (7)/1998 do (20-21)/2001 Danuta Wojtaszczyk: od (24)/2002 do (37)/2005
Sklad komputerowy:
Wiesława Cichosz: (0)/1996 Daniela Pigliapoco: od (1)/1996

Dyrektor odpowiedzialny:  Andrzej Morawski

Grupa doradcow Biuletynu Informacyjnego:
Krystyna Jaworska: od (38)/2006 – Grzegorz Kaczyński: od (38)/2006 – Andrzej Litwornia: od (38)/2006 do (39)/2006 Andrzej Morawski: od (42)/2007 – Paweł Morawski: od (38)/2006 – Ewa Prządka: od (38)/2006 – (54)/ 2010

Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (1995 – 1996)

Dyrektor odpowiedzialny: Andrzej Morawski – od (1)/1995 do (6)/1996
Czlonkowie redakcji:
Dorota Berbeć: od (3)/1996 do (6)/ 1996 Hanna Charuba Graziotti: od (1)/1995 do (6)/1996 Grzegorz Piechowiak: od (1)/1995 do (6)/1996 Gerard Pokruszyński: od (3)/1996 do (6)/1996 Jarosław Reszczyński: od (1)/1995 do (6)/1996
Sklad komputerowy:
Wiesława Anna Cichosz: od (1)/1995 do (6)/1996