Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Eredità e Memoria” z Imoli – Sprawozdanie z działalności w roku 2023

W 2023 roku Stowarzyszenie “Eredità e Memoria” z Imoli kontynuowało realizację swoich dwóch głównych celów założycielskich, celów streszczonych w samej nazwie, poprzez znaczące inicjatywy. W rzeczywistości dla Stowarzyszenia podtrzymywanie dziedzictwa i pamięci o Polakach, którzy uciekli przed horrorem sowieckich łagrów i walczyli we Włoszech podczas II wojny światowej w obronie najwyższych, ludzkich wartości, przybrało w tym roku konkretną formę w miesiącach wiosennych wraz z realizacją nowego projektu dydaktyczno-edukacyjnego, przeznaczonego dla wszystkich szkół w naszym okręgu i uwzględnionego w Planie Oferty Edukacyjnej 2023, zredagowanym przez CISST we współpracy z lokalnym APS.

Projekt ten, po wznowieniu programu edukacyjnego po okresie Covidu, obejmował zwiedzanie z przewodnikiem Miejsc Pamięci oraz Ogrodu poświęconego generałowi Andersowi i 2 Korpusowi Polskiemu. Wizyty te, o charakterze nie tylko historycznym i edukacyjnym, ale także artystycznym i przyrodniczym, były okazją dla uczestniczących w nich uczniów, zaopatrzonych wcześniej w dokumenty, do zbliżenia się i odkrycia Miejsca Pamięci, przeprowadzania interesujących debat z ekspertami ze Stowarzyszenia, którzy prowadzili te spotkania (profesorowie Angela Riccomi i Adriana Campidori, odpowiednio wiceprezes i radna Stowarzyszenia „Eredità e Memoria”) oraz rozwinięcia późniejszych, pogłębionych dyskusji z ich nauczycielami.

14 kwietnia w Miejscu Pamięci odbyły się oficjalne uroczystości, na których obecni byli przedstawiciele lokalnych instytucji, goście z Polski i członkowie Stowarzyszenia, z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Imola przez generała Andersa i jego żołnierzy. Stowarzyszenie uczestniczyło również wraz ze swoimi przedstawicielami, radną Dorotą Kulawiak i honorowym prezesem Gabriele Ravanellim, w uroczystościach upamiętniających wyzwolenie Bolonii, które miało miejsce 21 kwietnia 1945 roku przy udxziale żołnierzy Andersa .

Ogród Andersa nadal cieszy się rosnącą sławą dzięki różnym mediom, do tego stopnia, że obecne w nim szlaki historyczno-artystyczne były również chętnie odwiedzane przez osoby prywatne i grupy, zarówno włoskie, jak i polskie. Zbliżający się rok 2024 będzie kolejnym rokiem zaangażowania Stowarzyszenia w działania edukacyjne w szkołach, które zostały już zaprezentowane podczas “Giornata della Progettazione territoriale per l’offerta educativa 2024”, zorganizowanego przez CISST (Nuovo Circondario Imolese) 14 września (zdjęcie nr 2), działania zaplanowane również we współpracy z intelektualistami i instytucjami kulturalnymi z różnych środowisk, takimi jak pisarz i reżyser Mauro Bartoli, autor niedawno wydanej ilustrowanej książki dla dzieci „L’Orso Wojtek. Caporale della Liberazione” oraz CIDRA (Centro Imolese di Documentazione sulla Resistenza Antifascista – Centrum Dokumentacji Antyfaszystowskiego Ruchu Oporu w Imoli), a także w ramach zaplanowanych już wydarzeń okolicznościowych, które zawsze odbywają się pod hasłem przekazywania wartości pokoju i wolności, zwłaszcza nowym pokoleniom. Aby nie zapomnieć i nie zgubić szlaku sprawiedliwych.

Imola, 6 października 2023

Prezes
Gianpietro Mondini

Previous Comunità Polacca Terni – Sprawozdanie z działalności w roku 2023