ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Genui

  genovaStowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui zostało założone w 1997 roku. Jest organizacją kulturalną zrzeszającą w Ligurii około 50 członków oraz wielu sympatyków. Od 2011 roku prezesem Stowarzyszenia jest Krystyna Piechota-Traverso. Poprzedni prezesi to: Ewa Borkowska, Urszula Szumigaj, Aleksandra Kos i Sergio Lanzillo. Poczta elektroniczna Związku: email ass.it.pl.ge@gmail.com Statutowymi celami naszego Stowarzyszenia są:

  • Pogłębianie więzi, które od wieków istnieją pomiędzy narodem polskim i włoskim poprzez popularyzowanie w społeczeństwie włoskim kultury i historii Polski ;
  • propagowanie udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch;
  • kultywowania polskich tradycji (święconka, opłatek, śpiew polskich kolęd);
  • organizowanie imprez towarzyskich, które zacieśniają przyjaźń wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.

  genova1Tradycyjne spotkania z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia gromadzą liczną Polonię i rozpoczynają się Mszą św. w języku polskim i włoskim, odprawianą przez Ojca Stanisława Morawskiego, który jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia i naszym Duchowym Przewodnikiem. Z Ojcem Stanisławem Morawskim uczestniczyliśmy w spotkaniu i Mszy św. celebrowanej przez papieża Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Chiavari w 1998 roku. Wśród licznych wydarzeń kulturalnych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui, godne podkreślenia są następujące inicjatywy:

  • 1997 – Uroczystość odsłonięcia odrestaurowanej tablicy pamiątkowej poświęconej poetce Marii Konopnickiej na nadmorskiej promenadzie Anita Garibaldi w Genui-Nervi z udziałem m.in. burmistrza Genui Adriano Sansa;
  • 1997 – spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla w 1996 roku;
  • 1998 – wieczór ku czci wielkiego pianisty polskiego – Mieczysława Horszowskiego (1892-1993) z udziałem wdowy Bice Costa-Horszowski mieszkającej w Genui (1998);
  • 1999 – Tydzień kultury polskiej pt. Dal Mediterraneo al Mar Baltico z koncertem muzyki Chopina i spotkaniem z poetą Czesławem Miłoszem, laureatem Nagrody Nobla w 1980 roku;
  • 2002 i 2012 – uroczystości z okazji 50-lecia i 60-lecia kapłaństwa Ojca Stanisława Morawskiego;
  • 2003 – zorganizowanie koncertów i pobytu Chóru Leśne Ptaki ze Szkoły dla Niewidomych w Laskach;
  • 2009 – konferencja we współpracy z Associazione Nazionale Partigiani Italiani pt. Italia e Polonia da sempre insieme per la Libertà e la Pace;
  • 2009 – spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku;
  • 2010 – upamiętnienie 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej przed odnowioną tablicą pamiątkową w Genui-Nervi w obecności dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Pawła Bukowskiego i jego małżonki Barbary;
  • 2010 –  koncert fortepianowy z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Marka Szlezera, podczas którego upamiętniliśmy ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem;
  • 2011 – upamiętnienie polskiego partyzanta Marcela Maternowskiego oraz zorganizowanie pobytu dla jego dzieci przybyłych z Torunia, którzy po 65 latach poznali losy swojego ojca i mogli odwiedzić jego grób;
  • 2011 – uczestniczenie w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Genui-Nervi;
  • 2013 – koncert fortepianowy muzyki Witolda Lutosławskiego w wykonaniu utalentowanego młodego polskiego pianisty Andrzeja Ślązaka;
  • 2013 – upamiętnienie 70. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Franciszka Drzewieckiego, pierwszego dyrektora Instytutu Don Orione w Quarto-Castagna.

  Stowarzyszenie rozpowszechnia wśród członków i sympatyków również informacje o wydarzeniach kulturalnych związanych z Polską, które są realizowane przez inne organizacje i instytucje. Uczestniczyliśmy w wielu takich inicjatywach z udziałem polskich artystów, pisarzy, poetów i osobistości, m.in.: Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Krystian Zimerman, Krzysztof Penderecki, Mariusz Patyra – laureat Konkursu Paganini w Genui w 2001 roku, kardynał Stanisław Dziwisz – arcybiskup Krakowa. Działalność Stowarzyszenia dotyczy również wielu aspektów socjalnych: pomagamy naszym rodakom w różnych nieprzewidzianych wypadkach i trudnych sytuacjach (w szpitalach, na policji, w sądach). W 1997 zebraliśmy środki finansowe dla Domu Dziecka w Kłodzku, który został dotknięty powodzią. Cell.: +39 47 18 02 212 E-mail: ass.it.pl.ge@gmail.com