Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Stowarzyszenie Przyjaciół Polski w Umbrii – Sprawozdanie z działalności w roku 2023

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Umbrii odbyły się dwa wspaniałe koncerty, na których byli obecni przedstawiciele polskich i włoskich instytucji oraz licznie zgromadzona publiczność, aby uczestniczyć w radości i dumie z podtrzymywania ducha narodu polskiego, naszych tradycji, kultury, przyjaźni z narodem włoskim i wiecznie żywej pamięci o naszych ojcach, żołnierzach II KA, którzy nadal żyją w nas.

Poniżej artykuł z lokalnej prasy.

“W piątek 14 i sobotę 22 lipca siostry Nakipbekov na skrzypcach i wiolonczeli oraz Giovanni Auletta na  fortepianie wystąpią w kościele Santa Croce della Foce i San Domenico, wstęp wolny. Stirati: „Z Polską więź bardzo silna i stara„.

GUBBIO (11/07/2023) – „Letni koncert”, a właściwie dwa, Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Umbrii, aby upamiętnić polskich żołnierzy, którzy wyzwolili Gubbio w 1944 roku i uczcić dziesięciolecie działalności Stowarzyszenia. Dzisiejszego ranka w Sali degli Stemmi w Palazzo Pretorio uroczystość uświetnili burmistrz Gubbio Filippo Stirati, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Umbrii Anna Stella Serena Lis oraz Giacomo Mancini, członek stowarzyszenia.

“W kalendarzu zaplanowano dwa wydarzenia – wyjaśniła Anna Lis – jedno w piątek 14 lipca w kościele Santa Croce della Foce o godzinie 21:00 z duetem „Virtuosi Strings”, skrzypce Elvira Nakipbekova i wiolonczela Alfia Nakipbekova, a drugie w sobotę 22 lipca, również o godzinie 21:00, w kościele San Domenico, z „Il racconto dei racconti”, poezją w muzyce Chopina i fortepianem Giovanniego Auletty. Wstęp na oba koncerty jest bezpłatny. W obu wydarzeniach wezmą udział konsul RP Agata Ibek Wojtasik, ks. Marian Burniak, honorowy prezes związku, Urszula Stefańska Andreini, prezes ZPwW oraz delegacja Ambasady RP”.

Il sindaco, nel corso della presentazione, ha sottolineato lo stretto legame tra il Comune di Gubbio, che patrocina i concerti, e l’associazione “Amici di Polonia in Umbria”, “un legame che parte dal luglio del 1944, quando l’esercito polacco, per primo, ha liberato la nostra città, ponendo fine a un periodo terribile fatto di eccidi, stragi, rappresaglie e bombardamenti. Da tempo stiamo lavorando per il recupero della nostra storia recente, attraverso iniziative ed eventi pensati per ricostruire la memoria cittadina. Questo appuntamento è non solo un modo per ricordare, ma anche una notevole offerta artistica che viene proposta alla città in spazi bellissimi, un evento che arricchisce ulteriormente il panorama culturale eugubino”.”

Festività S. Natale 2023:

Stowarzyszenie Przyjaciół Polski w Umbriizgormadziło się w niedzielę 21 stycznia w Gubbio, aby powitać nowego Konsula Generalnego Ambasady RP w Rzymie, dr Bartosza Skwarczyńskiego. Spotkanie, które po raz kolejny podkreśliło silne więzi Gubbio z Polską. Msza święta została odprawiona w kościele Vittorina w języku polskim przez księdza Krzystofa Pryborowskiego, ożywiona muzycznymi nutami M. Renzo Menichetti na klawiaturze i Marii Carlotty Orlando na skrzypcach. Pozdrowienia od Konsula: „Przyjechałem do Włoch w sierpniu, to moje drugie doświadczenie. Spędziłem siedem lat w Mediolanie jako wicekonsul generalny, potem wróciłem do Warszawy, a teraz jestem w Rzymie. Staram się jak najlepiej działać na rzecz tej społeczności, jestem w roli służenia i pomagania moim rodakom oraz reprezentowania mojej ukochanej ojczyzny Polski. Jestem wzruszony przyjaźnią i przyjęciem tej wspólnoty, która działa już 11 lat i o której moi poprzednicy opowiadali mi o swoich licznych doświadczeniach w Gubbio.”

Z wyrazami szczerej przyjaźni i szacunku w imieniu Stowarzyszenia prezes Anna Stella Serena Lis powitała konsula, podkreślając znaczenie wspólnoty jako konkretnego znaku Polski w mieście i Umbrii.

Presidente 

Anna Stella Serena Lis 

Previous OGNISKO POLSKIE W TURYNIE – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2023