ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii

  acaipStowarzyszenie powstało 25 marca 1995. Działa w Neapolu i w regionie Kampanii (Via Giuseppe Ammendola 8, 80047 San Giuseppe Vesuviano, NA) Prezesi A.C.A.I.P: w latach poprzednich: Jolanta Traczyk-Soviero, Paweł Szczukiewicz, obecnie Jolanta Traczyk-Soviero. Cele Stowarzyszenia

  • Budowanie więzi miedzy osobami polskiego pochodzenia;
  • przyczynianie się do rozwoju dorobku narodów Europy   poprzez     promocję działalności kulturalnej, ekonomicznej, handlowej, przemysłowej i rzemieślniczej, artystycznej i turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów włosko-polskich;
  • stwarzanie warunków sprzyjających dostępowi do poradnictwa prawnego i opieki medycznej obywatelom polskim przebywającym we Włoszech.

  W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie organizuje m.in.:

  • promocje, konferencje, koncerty i wystawy artystyczne;
  • prowadzi działalność na rzecz upowszechniania prasy i wydawnictw o charakterze gospodarczym i kulturalnym;
  • prowadzi bibliotekę i ośrodek dokumentacji;
  • współpracuje z organizacjami międzynarodowym;
  • wspiera badania nad aspektami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi wymiany informacji pomiędzy w/w krajami oraz prowadzi wszelkie działania, które mogą się wydać użyteczne dla osiągnięcia wskazanych celów.

  Stowarzyszenie nie ma celów zarobkowych i jest apolityczne. Najważniejsze osiągnięcia

  • Założenie polskiego kościoła w San Giuseppe Vesuviano (lata 90-te);
  • zajęcie III-ego miejsca w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę RP w Rzymie pod hasłem Polska – partner doskonały (2001);
  • uczestnictwo w projekcie włoskiego Ministerstwa Szkolnictwa – na rzecz integracji, reprezentowanie Polski we włoskiej telewizji RAI 3 – program Alle Falde del Kilimangiaro;
  • zorganizowanie Dni Polskich w Neapolu (Promocja Izby Handlowej w Neapolu – czerwiec 2004);
  • reprezentowanie Polski w Neapolu Festa dell’Europa, w której uczestniczył prezydent Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano;
  • reprezentowanie Polski podczas Dni Morza – Neapol 2006 (zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Marechiaro);
  • organizacja licznych wystaw promocji i koncertów;
  • współpraca z włoskimi związkami zawodowymi (CISL) oraz służenie wszelką pomocą naszym rodakom w codziennym życiu na emigracji.

  Jolanta Traczyk-Soviero Adres: Via Giuseppe Amendola, 8 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) Tel.: 081 52 91 765,

  Kom.: 340 35 47 327 E-mail: acaip@hotmail.it