ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Uroczystość 76. rocznicy wyzwolenia Piedimonte San Germano, 25 maja 2020

  Ambasada RP w Rzymie: W tym roku Pandemia koronawirusa nie pozwoliła polskim władzom i weteranom II Korpusu Wojska Polskiego upamiętnić wyzwolenia Piedimonte San Germano osobiście uczestnicząc w uroczystości ku czci poległych. Władze miejskie Piedimonte na czele z burmistrzem Gioacchino Ferdinadi wyrazili jednak silną bliskość Polakom, którzy nie mogli oddać hołdu i […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Walne Zjazdy ZPwW i Zebrania

  Zebranie Zarządu ZPwW – 13.10.2018 Turyn

  Zgodnie z poprzednimi ustaleniami w Neapolu, dn.13.10.2018r w Turynie w siedzibie Ogniska Polskiego, via Giuseppe Giusti,8 odbyło się zebranie Zarządu ZPwW Relacja do Biuletynu – Zarząd Turyn 2018

  Zebranie Zarządu ZPwW w Neapolu – 09.06.2018r.

  9.06.2018 w Neapolu odbył się Zarząd ZpwW, na którym omówiono, oprócz spraw bieżących, dotyczących działalności Związku, wspólne obchody 100 rocznicy odrodzenia Polski.

  Neapool 2018    Neapol giugno 2018

   

   

  XXIII Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech 10 marzec 2018r. – Rzym

  Rok 2018 to rok specjalny, w którym obchodzimy  rocznicę  100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w 2017r., ….  Sprawozdanie z pracy Zarządu ZPwW w roku 2017

  ?

  29026180_1650231268390909_1425814333501210624_n

   

  Zebranie Zarządu ZPwW – Loreto 14 pazdziernik 2017

  W dn.14.10.2017r. w Loreto, zgodnie z konwokacją odbyło się posiedzenie Zarządu ZPwW mające następujący porządek obrad:

  1.  Odczytanie przyjętego protokolu z zebrania Zarządu z dn.17 czerwca 2017 r., które odbyło się we Florencji w Sali parafialanej S. Lucia dei Magnoli Via de Bardi 22- 46

  2. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z dotychczasowej działalności

  3. Sprawozdanie Skarbnika

  4. Biuletyn Polonia- Włoska, strona web ZPwW www.polonia-wloska.org

  5.Wspòlne obchody z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego w 1918 r.

  6. Koordynacja w składaniu projektów do władz polskich

  7. Wpłaty składek za rok 2018

  8. Data i miejce przyszłego posiedzenia Zarządu

  9. Wolne wnioski

  Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności w okresie lipiec-wrzesień 2017r. W końcu sierpnia, wzieła udział w wieczorze pożegnalnym Pana Ambasadora RP przy Kwirinale Tomasza Orłowskiego. Natomiast 2-go września uczestniczyła w przygotowanym przez związek rzymski ” Le Rondini” we  wspólnym czytaniu “Wesela” Stanislawa Wyspiańskiego. Następnie świętowaliśmy wspólnie w polskim kościele św. Stanisaława 80- lecie urodziń ks. Hieronima Fokcińskiego.

  Skarbnik Gemma Cervini przedstawiła sytuację finansową Związku, podkreślając, że również w roku bieżącym otrzymaliśmy pomoc na kolportaż Biuletynu ”Polonia Włoska” ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na naszą odnowioną stronę internetową.

  Jeszcze raz podkreśliła obowiązujący termin wpłat składek członkowskich tj. od stycznia do marca za rok bieżący.

  Następnie prześliśmy do dyskusji na temat obchodów z okazji 100 lecia odbudowy państwa polskiego. Ustalono, że w ramach ścisłej współpracy z Konsulatami RP

  będziemy się starać wspólnie koordynować projekty dotyczące tego tematu.

  sdr

  dav

   

  XXII Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech – Rzym 18 marzec 2017 r.

  XXII Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech odbyl sie 18 marca 2017 roku w rzymskim Domu Polskim Jana Pawla II.

  W pierwszej czesci Zjazdu wzieli udzial zaproszeni goscie, obserwatorzy oraz delegaci organizacji i instytucji czlonkowskich. W drugiej, zamknietej czesci Zjazdu, uczestniczyli tylko delegaci.

  Wszystkich zebranych gosci powitala Pani Prezes ZPwW Urszula Stefanska – Andreini.

  Jako pierwszy zabral glos J. E. ambasador RP przy Kwirynale Tomasz Orlowski, ktory podkreslil, jak wazna jest stala wiez Polonii wloskiej z macierza.

  W tym roku na Zjezdzie goscilismy marszalka Senatu RP p. Stanislawa Karczewskiego, ktory przedstawil w swoim wystapieniu historie opieki ze strony Senatu RP nad Polonia i Polakami za granica, a takze o trudnosciach zwiazanych z brakiem odpowiednich funduszy.

  Nastepnie glos zabrali: p. posel Anna Schmidt – Rodziewicz – Przewodniczaca Komisji Lacznosci z Polakami za granica oraz jej zastepca p. posel Piotr Pyzik; p. posel Izabela Kloc – Przewodniczaca do Komisji do Spraw Unii Europejskiej  oraz p. senator Marek Rocki – przewodniczacy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; nowy Konsul generalny w Mediolanie p. Adrianna Siennicka; Kierwownik Wydzialu Konsularnego w Rzymie p. Ewa Mamaj oraz p. Danuta Stryjak – dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie i p. Teresa Kopec – Prezes Forum Polonii Austryjackiej.

  Po wystapienach gosci Prezes odczytala listy nadeslane przez przedstawicieli instytucji i organizacji zaproszonych na Zjazd oraz sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2016 na terenie Wloch i na arenie miedzynarodowej.

  W drugiej czsci Zjazdu zostaly wybrane nowe Wladze Zwiazku. Prezesem ZPwW zostala wybrana ponownie Urszula Stefanska – Andreini.

  wl pl nuovo21112017                   wl pl nuovo21112017_0001

  wl pl nuovo ridotto

   

   

  Zebranie Zarzadu ZPwW w Terni 11 czerwiec 2016r. i w Turynie 3 wrzesien 2016r.

  Porzadek dnia zebrania ZPwW w Turynie
  Zgodnie z wnioskiem większości członków Zarządu 3 września 2016 roku w Turynie odbyło się posiedzenie Zarządu ZPwW mające następujący porządek obrad:

  1. Ratyfikacja ex tunc Uchwały z dn. 3 XII 2014 roku

  2. Relacja Prezesa i Wiceprezesów z dotychczasowej działalności

  3. Relacja Skarbnika

  4. Wpłaty składek za rok 2016 i za rok 2017

  5. Ustalenie daty i miejsca następnego posiedzenia Zarządu

  6. Wolne wnioski.

  Zebranie turyn i terni31102017 - poprawne

   

   

  XXI Walny Zjazd Zwiazku Polakow we Wloszech –  Rzym 12 marzec 2016r.

   

  XXI 1          XXI 3

  XXI 4

  XX Walny Zjazd Polakow we Wloszech – Rzym 21 marzec 2015 r.

  Sito Nazionale 1          Sito Nazionale 2

  Sito Nazionale 4          Sito Nazionale 5

  Sito Nazionale 6          Sito Nazionale 7