Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Warszawa 18 marca 2020: flaga Włoch na polskim Pałacu Prezydenckim

Su iniziativa dell’Ambasciata di Polonia a Roma, in segno di solidarietà con l’Italia che sta fronteggiando una durissima prova nella lotta contro l’epidemia di coronavirus, questa sera il Palazzo Presidenziale a Varsavia è illuminato con il tricolore. Sulla facciata della sede del Presidenza della Repubblica di Polonia svetta la bandiera italiana con la scritta °Solidarno??”, solidarietà, Varsavia, 18 marzo 2020. ANSA / Ambasciata della Repubblica di Polonia

Źródło: ANSA / Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej

Drodzy włoscy przyjaciele, jesteśmy z wami w tych trudnych dniach. Z inicjatywy Ambasady Polski w Rzymie, na znak solidarności z Włochami, które poddawane są ciężkiej próbie w walce z epidemią koronawirusa, dziś Pałac Prezydencki w Warszawie jest oświetlony trójkolorową flagą. Na fasadzie siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej widnieje włoska flaga obok napisu „Solidarność”.

Polska wspiera duchowo Włochy podobnie jak w innych, trudnych momentach historii. Walczyliśmy zawsze razem. Świadczą o tym również nasze hymny narodowe, w których obydwa narody wspominają się wzajemnie, jedyny przypadek na świecie. „Ja myślę, że każdy człowiek ma dwie ojczyzny: jedną swoją najbliższą, a drugą: Włochy.” – napisał polski pisarz, laureat Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz w 1897 roku.

Razem jesteśmy silniejsi, razem damy radę!

#andràtuttobene

„Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś – a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz – a więc to jest pięk­ne.”

(Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiej Nagrody Nobla).

Previous Działalność ZPwW w roku 2019