ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Władze Związku ubiegłych kadencji

  Kadencja 2019-2021

  Prezes: Urszula Stefańska Andreini

  Wice-Prezesi: Elżbieta Grzyb Faragli,  Renata Jachniewicz,  Bożena Wróblewska

  Skarbnik: Gemma Cervini

  Sekretarz: Anna Barbara Pastuszka

  Członkowie Zarządu: Robert Danieluk, Barbara Stasiowska, Halina Lorenc, Joanna Heyman Salvadè, Maria Gradkowska, Elżbieta Paszkowska, Anna Grabowska, Pietro Rogacien, Stanisław Morawski, Maria Radożycka, Pietro Nolli

  Komisja Pojednawcza

  Pydyn Lucyna, Piechota Krystyna, Jadwiga Chabros

  Komisja Rewizyjna:

  Jola Martinelli, Joanna Waluto, Gabrielle Ravanelli

  Kadencja 2017-2019

  PrezesUrszula Stefańska-Andreini

  Wice-Prezesi:
  Maria Gratkowska, Grzegorz Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

  SekretarzAnna Barbara Pastuszka-Wolska

  SkarbnikGemma Cervini

  Komisja Rewizyjna
  Jola Hornziel-Martinelli, Jolanta Pastucha, Renata Jachniewicz

  Komisja Pojednawcza
  Anna Zaporowska, Elżbieta Paszkowska-Mancini, Elbieta Głażewska

  Kadencja 2015-2017

  Prezes: Urszula Stefańska-Andreini

  Prezes honorowy: ks. Marian Burniak

  Wice-Prezesi:
  Federica Kujawska, Grzegorz Jerzy Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

  Sekretarz: Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

  Skarbnik: Gemma Cervini

  Członkowie Zarządu:
  Urszula Stefańska- Andreini, Don Marian Burniak, Federica Kujawska, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero, Cervini Gemma,
  Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

  Członkowie:
  Maria Teresa Buhalak – Jelska Allegranza, Jadwiga Anna Chabros, Don Hieronim Fokciński, Anna Grabowska, Elżbieta Maria Grzyb-Feragli, Barbara Weronika Janowicz, Halina Lorenz-Antonangeli, Stanisław August Morawski, Teresa Sergi, Barbara Stasiowska-Rondone, Mikołaj Winnicki

  Komisja Rewizyjna:
  Robert Lyskacz, Stefano Angeletti, Agata Maria Jankowska

  Komisja Pojednawcza:
  Wanda Romer-Sartorio, Maria Gratkowska, Krystyna Piechota

  Kadencja 2013-2015

  Prezes: Joanna Heyman Salvadé

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:
  Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

  Sekretarz: Teresa K. Musiał Casali

  Skarbnik: Gemma Cervini

  Członkowie Zarządu:
  Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

  Soci Onorari:

  Jarosław Reszczyński: dal 1997

  Ewa Prządka: dal 2002

  Don Jan Piekarski: dal 2004

  Kadencja 2011-2013

  Prezes: Joanna Heyman Salvadé

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:
  Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

  Sekretarz: Teresa K. Musiał Casali

  SkarbnikGemma Cervini

  Członkowie Zarządu:
  Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

  Soci Onorari:

  Jarosław Reszczyński: dal 1997

  Ewa Prządka: dal 2002

  Don Jan Piekarski: dal 2004

  Kadencja 2009 – 2011

  Prezes: Joanna Heyman Salvadé

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii),

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Dagome),

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Sekretarz: Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Skarbnik: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Członkowie Zarządu:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Aleksander Fortini (Associazione Amici dell’Europa)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

  Wanda Romer (Ognisko Polskie w Turynie)

  Dorota Sylla Crucitti (Stowarzyszenie Kulturalne Polska – Kalabria)

  Paweł Adam Szczukiewicz (Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Jadwiga Chabros e Anna Kluska (Związek Polaków w Mediolanie)

  Kazimiera Wojnicka (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

  Komisja Pojednawcza:

  Maurizio Nowak (Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Gaetano Pappalardo (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

  Urszula Stefańska Andreini (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Kadencja 2007 – 2009

  Prezesi:

  Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie) (2007 – 2008)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2008 – 2009)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2007-2008)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej) (2007-2008)

  Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Skarbnik: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Członkowie Zarządu:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Olga Szewczyk (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Karolina Staśko (Stowarzyszenie Włosko-Polskie Arco )

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Jadwiga Chabros (Związek Polaków w Mediolanie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Komisja Pojednawcza:

  Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Andrzej Morawski (Ognisko Polskie w Turynie)

  Kadencja 2005 – 2007

  Prezes: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszeni Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  SkarbnikAnna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Członkowie Zarządu:

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

  Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Aleksandra Kos Castagnetti (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Komisja Pojednawcza:

  Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Kadencja 2003 – 2005

  PrezesMieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyssenie Włosko-Polskie w Genui)

  Sekretarz: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Skarbnik: Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

  Członkowie Zarządu:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko –Polskie w Lombardii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Michał Jedynak (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Katarzyna Dobrowolska (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Komisja Pojednawcza:

  Teresa Brzozowska (Związek Polaków w Mediolanie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Kadencja 2001 – 2003

  PrezesMieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Segretario: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Skarbnik: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Członkowie Zarządu:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polskich nad Adriatykiem)

  Henryka Wesołowska (Koło Włosko-Polskie w Osoppo)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Komisja Pojednawcza:

  Adam Maria Gadomski i Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Grażyna Niewęgłowska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Kadencja 1999 -2001

  Prezes:  Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Sekretarz: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  SkarbnikMałgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Członkowie Zarządu:

  Danuta Dostatnia (Związek Polaków w Mediolanie)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Ewa Majdak (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

  Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

  Kazimiera Wojnicka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Komisja Pojednawcza:

  Anna Dańko (Wspólnota Polaków w Apulii)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Kadencja 1997 – 1999

  PrezesMieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Prezes Honorowy: Don Marian Burniak

  Wice-Prezesi:

  Grzegorz Kaczyński (Katania)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

  SekretarzMałgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

  SkarbnikAndrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Członkowie Zarządu:

  Grzegorz Arendarczyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Senigalia)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Grażyna Krakowska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Komisja Rewizyjna:

  Barbara Wojciechowska Bianco (Lecce)

  Jacek Strzelecki (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Włoszech)

  Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

  Komisja Pojednawcza:

  Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

  Andrzej Hanzelewicz (Aquila)

  Dorota Sylla Crucitti (Reggio Calabria)

  Kadencja 1996 – 1997

  PrezesMieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Wice-Prezesi:

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Maria Gratkowska Scarlini (Florencja)

  Sekretarz Główny: Don Marian Burniak

  Sekretarz: Teresa Dąbrowa (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

  SkarbnikMałgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

  Członkowie Zarządu:

  Krystyna Jabłońska Antonangelli (Związek Polaków Sawa)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Justyna Stępińska (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

  Danuta Trzaskowska Grimnadi (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie im. Mikołaja Kopernika (Bolonia)

  Komisja Rewizyjna:

  Jadwiga Wyrębowska Lombardo (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

  Henryka Wesołowska (Udine)

  Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)