ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Wydawca i redaktorzy

  Wydawca Biuletynu

  Związek Polaków we Włoszech

  Biuletyn ukazuje się od października 1995 roku – najpierw wychodził  jako Biuletyn Informacyjny POLONII WŁOSKIEJ (6 numerów), a od sierpnia 1996 roku  pod nazwą BIULETYN INFORMACYJNY „POLONIA  WŁOSKA”.

  Rejestracja  zmienionego tytułu nastąpiła w  Sądzie w Rzymie dnia 15 XI 1996 pod numerem 561/96.

   

  Redakcja Biuletynu od drugiej połowy roku 2022

  Maryla Radożycka, Anna Traczewska, Urszula Stafańska-Andreini, ś.p. Ewa Prządka

  Skład komputerowy i łamanie: STUDIO EDO / Jędrzej Łoś

  Dyrektor odpowiedzialny: Andrzej Morawski

  Kontakt:
  Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

  Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail.com

   

  Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (2011 – 2018)

  ś.p. Ewa Prządka, Anna Kwiatkowska

  Skład komputerowy i łamanie: STUDIO EDO / Jędrzej Łoś

  Dyrektor  odpowiedzialny: Andrzej Morawski

  Doradcy: Krystyna Jaworska, Grzegorz Kaczyński, Paolo Morawski

  Kontakt:

  Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

  Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail.com

   

  Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (1996 – 2010) 

  Dyrektorzy odpowiedzialni: Andrzej Morawski: od (0)/1996 do (29)/2003,  Anna Jurasz: od (30)/2004 do (54)/2010

  Redaktorzy:
  Dorota Berbeć: dal ( 38)/2006 – 54 / (2010) Beata Brózda: dal (0)/1996 al (6)/1996 e dal (17)/2000 – (54) /2010 Hanna Charuba Graziotti: dal (0)/1996 al (8)/1999 Agnieszka Cichoń: dal (9)/1999 al (30)/2004 e dal (46)/2008 – (54)/ 2010 Anna Januszkiewicz Genussa: dal (30)/2004 – (54)/2010 Anna Jurasz: dal (5)/1997 – (54)/ 2010 Anna Kwiatkowska: dal (40)/2000 – Anna Malczewska: dal (3)/1997 al (37)/2005 Grzegorz Mrówczyński: dal (0)/1996 al (7)/1998 Ewa Nadzieja: dal (0)/1996 al (7)/1998 Renata Regulska: dal (9)/1999 al (14)/2000 Małgorzata Sierotnik Mastrangelo: dal (7)/1998 al (20-21)/2001 Danuta Wojtaszczyk: dal (24)/2002 al (37)/2005

  Skład komputerowy: Wiesława Cichosz: (0)/1996 Daniela Pigliapoco: od (1)/1996 Andrzej Morawski

  Grupa doradców:
  Krystyna Jaworska: od (38)/2006 – Grzegorz Kaczyński: od (38)/2006 – Andrzej Litwornia: od (38)/2006 do (39)/2006 Andrzej Morawski: od (42)/2007 – Paweł Morawski: od (38)/2006 – Ewa Prządka: od (38)/2006 – (54)/ 2010

  Kontakt:
  Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

  Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail.com

   

  Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (1995 – 1996)

  Dyrektor odpowiedzialny: Andrzej Morawski – od (1)/1995 do (6)/1996

  Czlonkowie redakcji:
  Dorota Berbeć: od (3)/1996 do (6)/ 1996 Hanna Charuba Graziotti: od (1)/1995 do (6)/1996 Grzegorz Piechowiak: od (1)/1995 do (6)/1996 Gerard Pokruszyński: od (3)/1996 do (6)/1996 Jarosław Reszczyński: od (1)/1995 do (6)/1996

  Sklad komputerowy: Wiesława Anna Cichosz: od (1)/1995 do (6)/1996