Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Wydawca i redaktorzy

Wydawca Biuletynu

Związek Polaków we Włoszech

Biuletyn ukazuje się od października 1995 roku – najpierw wychodził  jako Biuletyn Informacyjny POLONII WŁOSKIEJ (6 numerów), a od sierpnia 1996 roku  pod nazwą BIULETYN INFORMACYJNY „POLONIA  WŁOSKA”.

Rejestracja  zmienionego tytułu nastąpiła w  Sądzie w Rzymie dnia 15 XI 1996 pod numerem 561/96.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

Pismo dofinansowane przez:
„Sfinansowano ze Srodków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023”.
Publikacia wyraza iedynie poglady autora/ów i nie moze byc utozsamiana z oficialnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkie utwory sa udostepnione na licencii Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa.(CC BY 4.0)

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Związku Polaków we Włoszech. Publikacja powstała w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadan w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granica, w 2023 r. Zezwala sie na dowolne wykorzystanie publikaci, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informaci o stosowanei licenci i posiadaczach praw.

Redakcja Biuletynu od drugiej połowy roku 2022

Maryla Radożycka, Anna Traczewska, Urszula Stafańska-Andreini, ś.p. Ewa Prządka

Skład komputerowy i łamanie: STUDIO EDO / Jędrzej Łoś

Dyrektor odpowiedzialny: Andrzej Morawski

Kontakt:
Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail: biuletyn@polonia-wloska.org

 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (2011 – 2018)

ś.p. Ewa Prządka, Anna Kwiatkowska

Skład komputerowy i łamanie: STUDIO EDO / Jędrzej Łoś

Dyrektor  odpowiedzialny: Andrzej Morawski

Doradcy: Krystyna Jaworska, Grzegorz Kaczyński, Paolo Morawski

Kontakt:

Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail.com

 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego “Polonia Włoska” (1996 – 2010) 

Dyrektorzy odpowiedzialni: Andrzej Morawski: od (0)/1996 do (29)/2003,  Anna Jurasz: od (30)/2004 do (54)/2010

Redaktorzy:
Dorota Berbeć: dal ( 38)/2006 – 54 / (2010) Beata Brózda: dal (0)/1996 al (6)/1996 e dal (17)/2000 – (54) /2010 Hanna Charuba Graziotti: dal (0)/1996 al (8)/1999 Agnieszka Cichoń: dal (9)/1999 al (30)/2004 e dal (46)/2008 – (54)/ 2010 Anna Januszkiewicz Genussa: dal (30)/2004 – (54)/2010 Anna Jurasz: dal (5)/1997 – (54)/ 2010 Anna Kwiatkowska: dal (40)/2000 – Anna Malczewska: dal (3)/1997 al (37)/2005 Grzegorz Mrówczyński: dal (0)/1996 al (7)/1998 Ewa Nadzieja: dal (0)/1996 al (7)/1998 Renata Regulska: dal (9)/1999 al (14)/2000 Małgorzata Sierotnik Mastrangelo: dal (7)/1998 al (20-21)/2001 Danuta Wojtaszczyk: dal (24)/2002 al (37)/2005

Skład komputerowy: Wiesława Cichosz: (0)/1996 Daniela Pigliapoco: od (1)/1996 Andrzej Morawski

Grupa doradców:
Krystyna Jaworska: od (38)/2006 – Grzegorz Kaczyński: od (38)/2006 – Andrzej Litwornia: od (38)/2006 do (39)/2006 Andrzej Morawski: od (42)/2007 – Paweł Morawski: od (38)/2006 – Ewa Prządka: od (38)/2006 – (54)/ 2010

Kontakt:
Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska” − Via Piemonte 117, 00187 Roma.

Tel./Fax: (+39) 064814263 e-mail:biuletyn@polonia-wloska.org,   fumiast@ gmail.com

 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” (1995 – 1996)

Dyrektor odpowiedzialny: Andrzej Morawski – od (1)/1995 do (6)/1996

Czlonkowie redakcji:
Dorota Berbeć: od (3)/1996 do (6)/ 1996 Hanna Charuba Graziotti: od (1)/1995 do (6)/1996 Grzegorz Piechowiak: od (1)/1995 do (6)/1996 Gerard Pokruszyński: od (3)/1996 do (6)/1996 Jarosław Reszczyński: od (1)/1995 do (6)/1996

Sklad komputerowy: Wiesława Anna Cichosz: od (1)/1995 do (6)/1996