Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 10 marca 2018r.

?

Dnia 10 marca 2018 w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Na zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini przyjechali do Rzymu na tę okazję liczni Polacy z kraju i z zagranicy, związani w różny sposób z działalnością polonijną we Włoszech.

Zdjęcie: Anna Traczewska

Na porannych obradach głos zabrali: szef kancelarii senatu, minister Jakub Kowalski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Wanda Szeptkowska, ​prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, konsul generalny z Mediolanu Adrianna Siennicka, konsul generalny z Rzymu Ewa Mamaj, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Furdal, dyrektor Muzeum Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie Danuta Stryjak,  dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agnieszka Bender​, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie ks. prałat Mieczysław Niepsuj.

Pierwszą część obrad zakończyła relacja pani prezes ZPWW z działalności Związku w całym roku 2017.

 

 

Zdjęcie: Anna Traczewska

 

Głównym tematem wypowiedzi wszystkich zaproszonych gości było podsumowanie bogatej​ działalności członków Związku w minionym roku 2017. Poruszony został również temat przygotowań do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiona została ponadto problematyka związana z działalnością organizacji polonijnych we Włoszech, a w szczególności utrzymywanie dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży utrwalanej przez szkolnictwo polonijne, promocja kultury i turystyki oraz podtrzymywanie pamięci historii narodowej.

dav

Zdjęcie: Anna Traczewska

Podczas wspólnego, typowo polskiego obiadu, przygotowanego przez siostry Domu Polskiego, zaproszeni goście kontynuowali wymianę opinii na tematy poruszone w trakcie obrad, a także wymieniali informacje i doświadczenia.

sdr

Zdjęcie: Anna Traczewska

 

 

 

 

 

 

 

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Zarządu poświęcone sprawom ściśle związkowym, a w wieczorem wszyscy uczestnicy Zjazdu zaproszeni zostali do Ambasady RP w Rzymie na wieczorek polonijny.

Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia 22 minutowego nagrania ze Zjazdu:

https://www.youtube.com/watch?v=yN2lFjP9odE

Previous XXII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 18 marca 2017 r. i Zebranie Zarządu – Loreto 14 października 2017r.