ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Przekazuje otrzymaną od pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sek informacje, że obywatele, którzy nie zgłosili się do glosowania w I turze, w przypadku glosowania w II turze, mogą dokonać zgłoszenia do glosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020r. do godz.24,00. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, telefaksem lub w […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech – Rzym 10 marca 2018r.

  ?

  Dnia 10 marca 2018 w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Na zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini przyjechali do Rzymu na tę okazję liczni Polacy z kraju i z zagranicy, związani w różny sposób z działalnością polonijną we Włoszech.

  Zdjęcie: Anna Traczewska

  Na porannych obradach głos zabrali: szef kancelarii senatu, minister Jakub Kowalski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Wanda Szeptkowska, ​prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, konsul generalny z Mediolanu Adrianna Siennicka, konsul generalny z Rzymu Ewa Mamaj, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Furdal, dyrektor Muzeum Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie Danuta Stryjak,  dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agnieszka Bender​, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie ks. prałat Mieczysław Niepsuj.

  Pierwszą część obrad zakończyła relacja pani prezes ZPWW z działalności Związku w całym roku 2017.

   

   

  Zdjęcie: Anna Traczewska

   

  Głównym tematem wypowiedzi wszystkich zaproszonych gości było podsumowanie bogatej​ działalności członków Związku w minionym roku 2017. Poruszony został również temat przygotowań do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiona została ponadto problematyka związana z działalnością organizacji polonijnych we Włoszech, a w szczególności utrzymywanie dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży utrwalanej przez szkolnictwo polonijne, promocja kultury i turystyki oraz podtrzymywanie pamięci historii narodowej.

  dav

  Zdjęcie: Anna Traczewska

  Podczas wspólnego, typowo polskiego obiadu, przygotowanego przez siostry Domu Polskiego, zaproszeni goście kontynuowali wymianę opinii na tematy poruszone w trakcie obrad, a także wymieniali informacje i doświadczenia.

  sdr

  Zdjęcie: Anna Traczewska

   

   

   

   

   

   

   

  W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Zarządu poświęcone sprawom ściśle związkowym, a w wieczorem wszyscy uczestnicy Zjazdu zaproszeni zostali do Ambasady RP w Rzymie na wieczorek polonijny.

  Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia 22 minutowego nagrania ze Zjazdu:

  https://www.youtube.com/watch?v=yN2lFjP9odE