Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

XXIX Walny Zjazd Związku Plaków we Włoszech – 13 kwietnia 2024

W sobotę 13 kwietnia 2024 roku w Domu Polskim w Rzymie odbył się coroczny, już XXIX Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Obrady rozpoczęły się o godzinie 10:00 rano, kiedy to pani prezes Urszula Stefańska-Andreini powitała przybyłych gości oraz przedstawicieli organizacji członkowskich Związku.

Zanim przeszła do oficjalnego otwarcia XXIX Walnego Zjazdu, powitała prezesa honorowego ZPwW ks. Mariana Burniaka, który specjalnie przyjechał na Zjazd. Goście reprezentujący władze polskie w tym roku to pani senator Halina Bieda oraz pani poseł Joanna Fabisiak. Oto, w skrócie, wystąpienia zaproszonych gości:

Dziękując za zaproszenie pani Halina Bieda powitała wszystkich zgromadzonych i życząc udanych obrad zapewniła również o poparciu i zainteresowaniu nowego rządu wszechstronną działalnością Polonii włoskiej i wszystkich organizacji Polaków za granicą.

W swoim krótkim wystąpieniu pani ambasador RP w Rzymie pani Anna Maria Anders, wspomniała o licznych inicjatywach poświęconych jej ojcu wyraziła wdzięczność za pamięć. Wielka postać polskiego generała Władysława Andersa została odkryta na nowo nie tylko dzięki książkom, ale również spektaklom teatralnym (premiera w Teatrze Miejskim w Sori – Genua – w programie Soriteatro 23/24). Inną inicjatywą było również nadanie imienia Generała Władysława Andersa i 2. Korpusu Wojska Polskiego parkowi miejskiemu w Loreto (Ancona). Zorganizowana też została nowa wystawa poświęcona armii dowodzonej przez Andersa w Loro Piceno (Macerata): to miejsca, w których uczczono pamięć polskiego dowódcy, który dzięki poświęceniu swoich żołnierzy podczas II wojny światowej, wniósł zasadniczy wkład w wyzwolenie Włoch.

Pan Adam Kwiatkowski, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, po krótkim powitaniu wszystkich zgromadzonych, podziękował za zrealizowane w tym w zeszłym roku projekty mające na celu szerzenie wiedzy o Polsce i Polakach. Wymienił w szczególności projekt beatyfikacji rodziny Ulmów. Na zakończenie swojego krótkiego wystąpienia życzył członkom Związku owocnych obrad.

Pani Anna Golec-Mastroianni, Konsul Generalny RP w Mediolanie, obszernie zilustrowała rok działalności polonijnej Konsulatu w Mediolanie w roku 2023. Zrealizowanych zostało około 100 projektów, a w tym 50 projektów ze środków na współpracę z Polonią, 35 projektów promocji kulturowej i około 20 projektów promocji gospodarczej. Jak co roku objęto opieką miejsca pamięci narodowej, Zrealizowane zostały również projekty poświęcone oświacie polonijnej, mające na celu wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci na przykład materiałów dydaktycznych i innych środków. Konsulat zorganizował także przyjęcie z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pani Konsul zwróciła szczególnie uwagę na projekty związane z rokiem kopernikowskim, a konkretnie na bogatą wystawę poświęconą temu wielkiemu Polakowi i zadeklarowała chęć współpracy w zakresie wypożyczenia tej wystawy. Wspomniała również o innym projekcie poświęconym królowej Bonie Sforzy. Na zakończenie życzyła owocnych obrad.

Pan Bartosz Skwarczyński, nowy Konsul Generalny RP w Rzymie, pełni tę funkcję dopiero od dziewięciu miesięcy, ale odwiedził już wiele wspólnot polskich rozsianych na terenie Włoch. Powiedział, że przy tej okazji spotkał bardzo dużo serdecznych ludzi, o otwartym sercu i gotowych do współpracy. Podkreślił, że w pracy konsula bardzo pomogły mu drogowskazy osobowe. Pierwszym i najważniejszym drogowskazem duchowym i patriotycznym był dla niego ksiądz Burniak, a drogowskazem profesjonalnym pani Agata Ibek-Wojtasik, a także pani Adrianna Siennicka. Podkreślił swoje starania organizacyjne dotyczące obchodów 80 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Zaznaczył, że wszyscy są zaproszeni na obchody tej rocznicy i choć sytuacja jest niebezpieczna ze względu ogromną ilość ludzi i nie wszyscy będą mogli wejść na płytę cmentarza, to wszyscy będą mogli uczestniczyć w mszy i ceremonii na udostępnionym, przylegającym do cmentarza polu i będą mogli oddać hołd poległym żołnierzom. Następnym tematem, który poruszył były wybory europejskie. Zapowiedział utworzenie 6 okrętów wyborczych rozsianych na terenie całych Włoch i zgłosił swoją dyspozycyjność w zakresie pomocy w jakiejkolwiek sprawie. Zakończył wypowiedź życzeniami owocnych obrad.

Dr Urszula Starkiewicz-Krawczyk, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Sw. Maksymiliana Kolbe. Podkreśliła, że zadaniem prowadzonego przez nią Instytutu jest szerzenie języka polskiego, co realizuje poprzez zapraszanie młodej Polonii do odwiedzania Polski na obozy, kursy językowe i inne formy kontaktu. Zapraszając do współpracy, życzyła udanych obrad.

Jednym z zaproszonych gości była również pani Marzena Kruk, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Po krótkim powitaniu przedstawiła ona nowy projekt Instytutu o nazwie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, przewidującym przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów dotyczących losów Narodu Polskiego w latach 1917–1990. Dokumenty w postaci historycznych zdjęć i innych materiałów archiwalnych zbierane są osób prywatnych, często ratując je przed zniszczeniem. Pani Kruk podkreśliła, że należy przekazywać historię młodym i ten projekt do tego właśnie służy. Opis projektu został umieszczony w ostatnim Biuletynie.

Pan Edward Trusewicz, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP) w swoim krótkim przemówieniu przypomniał, że pani Urszula Stefańska-Andreini w roku 2023 została mianowana sekretarzem EUWP. Wręczył jej również dyplom honorowy EUWP na rzecz integracji wspólnot polonijnych.

Wiceprezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tadeusz Adam Pilat w swoim wystąpieniu wyraził podziw dotyczący tak dużej ilość delegatów organizacji członkowskich Związku, którzy przyjeżdżają z całych Włoch, od Turynu po Syrakuzy, na zjazd i życzył owocnych obrad.

Pani Adrianna Siennicka, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie rozpoczęła swoje wystąpienie witając wszystkich zgromadzonych i dziękując za zaproszenia na zjazd. Instytut Polski w Rzymie jest partnerem wielu instytucji włoskich, szczególnie w zakresie kultury. Współpracuje również z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Poinformowała zebranych, że we Włoszech istnieje już 13 katedr języka polskiego. Pani Adrianna Siennicka omówiła projekty zeszłoroczne zrealizowane przez Instytut, wśród których najważniejszym były obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. W ramach Roku Wisławy Szymborskiej zaprezentowany został spektakl „Posłuchaj jak mocno bije twoje serce” z licznymi imprezami towarzyszącymi, wystawami i czytaniem poezji. Odbyła się również Międzynarodowa konferencja twórczości Wisławy Szymborskiej. W przyszłym roku ogłoszonym Światowym Rokiem Zbigniewa Herberta zaprezentowany zostanie spektakl teatralny na scenach w Genui i w Bolonii, poświęcony temu wybitnemu poecie, eseiście, dramaturgowi, krytykowi sztuki i podróżnikowi. Przewidziane są również inne inicjatywy, które można śledzić na stronie web Instytutu. „Polsko-Włoskie Kontakty Artystyczne 1944-1980to tytuł trzeciej konferencji poświęconej stosunkom kulturalnym w zakresie sztuk plastycznych teatru architektury między Polską a Włochami w XIX i XX wieku, zorganizowanej w ostatnich latach w Rzymie. Konferencję tę uwieńczy publikacja, która jest już w fazie druku.  W przygotowaniu jest również bardzo duża wystawa Roberta Kuśmirowskiego.

Pani Danuta Stryjak, dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie w Rzymie, po krótkim powitaniu zgromadzonych poruszyła temat niezwykle ważny dla całej Polonii włoskiej, a mianowicie temat odmłodzenia polonii, poprzez włączanie młodych ludzi do organizacji polonijnych. Świetną to tego okazją jest Kongres Młodzieży Polonijnej który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i który zachęca młodzież polonijną do poznania się. Kongres Młodzieży Polonijnej – jest stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.

Pani Joanna Fabisiak zabrała głos kontynuując wątek podjęty przez Panią Danutę Stryjak, dotyczący włączania młodych ludzi do działalności Polonii. Podkreśliła, że należy dawać wyzwanie młodym i pozwalać im się sprawdzać. Należy też uczyć ich dumy narodowej, opowiadać o sławnych Polakach, o osobach które dążyły do integracji wspólnot polonijnych i zachęcać w ten sposób do współpracy i współtworzenia Polonii za granicą. Istnieje bowiem pilna potrzeba integracji młodzieży polonijnej oraz wychowania pokolenia następców. Podkreśliła także szczególny charakter bieżącego roku ze względu na planowane, majowe obchody 80-lecia Bitwy o Monte Cassino.

Pani Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Pan-u w Rzymie, zreferowała zeszłoroczną, bogatą działalność kulturalną Stacji, obejmującą samodzielną organizację sześciu konferencji oraz współpracę w organizacji innych wydarzeń kulturalnych nawiązujących do archeologii, biomedycyny, historii, rolnictwa i poezji. Szczegóły znajdują się na stronie web https://rzym.pan.pl/

Ks. Tomasz Jarosz, administrator polskiego kościoła św. Stanisława Męczennika w Rzymie zaprezentował inicjatywę: Dni Polonii Rzymskiej zorganizowane w zeszłym roku i planowane również na ten. W tym roku zaproszony został zespół Mała Armia Janosika, kapela góralska, polski zespół muzyczny oraz grupa artystyczna, wykonująca muzykę folkową i ludową zainspirowaną góralską kulturą Podhala. Serdecznie zaprosił wszystkich zainteresowanych do współpracy głosząc „wspólnotę ponad podziałami, dla nas wszystkich”.

Paolo Morawski, prezes Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej krótko opowiedział o realizowanych przez Fundację oraz zaplanowanych na ten rok projektach. Pierwszy projekt zatytułowany Pamięć o 2 Korpusie Polskim we Włoszech przewiduje specjalną edycję publikacji Działania 2 Korpusu we Włoszech. Inne projekty to Polsko-włoskie „Miejsca pamięci”, Tłumaczenia z języka polskiego na włoski. Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie tłumaczeń. Spis dzieł przetłumaczonych z języka polskiego na włoski od 1795 roku do chwili obecnej, Polska imigracja we Włoszech. Od wyboru Jana Pawła II (1978) do dnia dzisiejszego oraz Narzędzia bibliograficzne.

Szczegóły na https://www.fondazioneumiastowska.com/pl/inicjatywy-projekty/fundacja-2020-2027/

Krótki reportaż filmowy ze Zjazdu znajdziecie Państwo tutaj:

29 zjazd ZPWW Rzym 2024

 

Previous Życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych 2024