ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Wybory i referendum 2023

  Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykaz […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Związek Polaków w Mediolanie

  milanoZwiązek Polaków w Mediolanie, z siedzibą w Mediolanie (Viale Monza 16), powstał 14 kwietnia 1996 roku z inicjatywy małej grupy Polaków mieszkających w Lombardii, na czele z inż. Tadeuszem Słodykiem i przy wsparciu ówczesnego konsula generalnego RP w Mediolanie, Gerarda Pokruszyńskiego. Władze Związku

  • 1996–1997 – Grzegorz Arendarczyk (prezes), Jadwiga Chabros (wiceprezes)
  • 1998 – 2012 – Joanna Heyman-Salvadé (prezes)
  • 2012 – Jadwiga Chabros (prezes), Anna Kluska (wiceprezes), Ewa Strumpf-Masini (sekretarz), Anna Maciąg (skarbnik). Członkowie Zarządu: Zyta Wysocka, Joanna Heyman Salvadé, Ewa Klimczak i Marta Boroń.

  milano1Członkowie Od początku istnienia Związku, do 30 czerwca 2013 roku wydano około 600 legitymacji członkowskich, a liczba członków, którzy zapłacili składkę za rok 2012 na koniec roku wynosiła 100 osób. Członkami Związku mogą zostać osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, bez względu na posiadane obywatelstwo i wyznanie oraz członkowie ich rodzin, a także osoby innych narodowości związane z Polską uczuciami sympatii i przyjaźni. Związek jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, zarówno Urzędu Miasta Mediolan, jak i Prowincji Mediolan, na terenie których prowadzi swą działalność jako organizacja apolityczna, no profit, o charakterze kulturalnym i społecznym. Cele działalności Związku Polaków w Mediolanie  

  • Utrzymanie silnego ducha patriotycznego oraz ścisłych i trwałych kontaktów z Polską;
  • podtrzymywanie i rozwijanie idei solidarności i braterstwa między członkami Związku;
  • rozwijanie, promowanie, wspomaganie i prowadzenie studiów i badań w dziedzinie historii, nauki i kultury polskiej;
  • pogłębianie i umacnianie więzi, które od wieków łączą narody Polski i Włoski, poprzez rozpowszechnianie w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowanie coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch.

  W celu realizacji powyższych zadań Związek organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz wybitne osobistości, które na trwałe zapisały się w kulturze polskiej, organizuje sympozja naukowe, spektakle i koncerty, kursy języka i literatury polskiej, a także podejmuje inicjatywy mające na celu integrację Polaków z Włochami. Koncerty W ciągu 17 lat swej działalności Związek Polaków w Mediolanie wielokrotnie był współorganizatorem koncertów wybitnych polskich pianistów: Rafała Belchacza (2008), Mariusza Klubczuka (2009), skrzypaczki Natalii Moszumańskiej (2007), recitali Ewy Pobłockiej (2010), Dominiki Szlezynger i Grzegorza Niemczuka (2010), pianistki Aleksandry Mozgiel i sopranu Pauliny Martini, a także występów polskich chórów i orkiestr, wśród których można wymienić: Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Hejnał Uniwersytetu Szczecińskiego, Śląską Orkiestrę Kameralną oraz Grupę Tibi Dabo z Olkusza. Wystawy plastyczne Związek Polaków w Mediolanie może poszczycić się obecnością w swym gronie sześciu artystek malarek i rzeźbiarek: Zyty Wysockiej, Ewy Brambilla-Czasak, Marii Rosy Zurawski, Ingrid Zanotti, Kristiny Kuncewicz i Ewy Chacianowskiej. Prace ich pokazywane były na następujących wystawach:

  • 2005 – zbiorowa wystawa malarstwa w Galerii Bolzoni w Mediolanie zatytułowana Artyści polscy w Mediolanie – Obrazy z serca Europy;
  • 2010 – zbiorowa wystawa artystów malarstwa i rzeźby zatytułowana Poczucie bólu (wł. Il senso del dolore), na której wystawiła swoje prace Ewa Chacianowska;
  • 2010 – wystawa malarstwa pod hasłem Miłujmy Przyrodę,
  • 2011–2012 – cykl wystaw zbiorowych malarstwa i rzeźby zatytułowany Spotkanie różnych światów poprzez sztukę – konfrontacja artystów różnych narodowości.

  Pokazy filmowe Dzięki współpracy Związku Polaków w Mediolanie z różnymi instytucjami kulturalnymi mediolańska publiczność mogła poznać polskie kino i kilku jego protagonistów podczas przeglądu filmów Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego, a także obejrzeć niektóre z najnowszych polskich filmów, które uczestniczyły w międzynarodowych pokazach, konkursach czy festiwalach (Katyń i Tatarak   – A. Wajdy, Popiełuszko. Wolność jest w nas    – Rafała Wieczyńskiego). Spotkania z książką Związek Polaków w Mediolanie zorganizował również wiele spotkań poświęconych poezji i literaturze oraz prezentacjom książek i reportaży o Polsce, z których warto wymienić:

  • spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta,

  prezentację książki Gottland Mariusza Szczygła,

  • prezentację tomiku poezji Filippo Senatore Noi e i ragazzi del Portnoy di Milano (My i chłopcy z Portnoy),
  • prezentację publikacji o Polsce w języku włoskim autorstwa Roberto M. Polce Polonia. Usi, costumi e tradizioni oraz Danzica e la Pomerania.

  Związek Polaków w Mediolanie aktywnie uczestniczył we wszystkich imprezach zorganizowanych z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej i objęcia przez Polskę jej przewodnictwa, a także w organizacji Dni Polskich w Mediolanie (Giornate Polacche a Milano – 2010). Najważniejszym wydarzeniem w 2012 roku były obchody roku Janusza Korczaka w Mediolanie:

  • wystawa fotograficzna,
  • konferencja poświęcona działalności i myśli Starego Doktora zatytułowana Janusz Korczak. Pediatra, edukatore, sostenitore dei diritti dell’infanzia, vittimo dell’olocausto (Janusz Korczak. Pediatra, wychowawca, rzecznik praw dziecka, ofiara holocaustu). Związek Polaków w Mediolanie uczestniczył również jako współorganizator konkursu na stworzenie szkolnych gazetek w formie cyfrowej na temat praw dziecka.

  Jadwiga Chabros Adres pocztowy do korespondencji: ZPwM c/o Studio Legale Casale Cicu Lombardo Viale Monza, 16 20127 Milano Numer telefonu komórkowego: Tel. +39 366 41 30 409 Adres e-mail: info@polonia-milano.org Strona WWW: www.polonia-milano.org