Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Polonia z Pontenure

piacenza1Pierwsze kontakty Pontenure z Polską datują się od 1979 roku. Wtedy to grupa młodych Włochów  –  ludzi z Pontenure po raz pierwszy odbyła podróż do Krakowa i Częstochowy. W 1981 roku przy Parafii św. Piotra w Pontenure zawiązało się Stowarzyszenie Amici della Polonia (Przyjaciele Polski). Już w kilka tygodni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przyjechał do Krakowa pierwszy TIR z darami (styczeń 1982). W latach 1982–1989 Stowarzyszenie to zorganizowało przyjazd do Krakowa około 30 TIR-ów z żywnością i lekarstwami. Za tę pomoc członkowie Amici della Polonia zostali w 2010 roku uhonorowani przez Europejskie Centrum Solidarności Medalem Wdzięczności, który odebrali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.

Aktywna działalność polonijna  w Pontenure (Pc) rozpoczęła się natomiast w latach dziewięćdziesiątych. Prowadzi ją od początku, wraz z grupą zaprzyjaźnionych sympatyków Polski., Teresa K. Musiał-Casali – członekZPwM oraz aktualny sekretarz Związku Polaków we Włoszech.

Obecnie lokalnie współpracują  z  Polonią  z Pontenure:

W podejmowanych inicjatywach  bierze udział również miejscowa Polonia, która dla podtrzymania ducha wspólnoty regularnie spotyka się z okazji świąt.

Celem działalności Polonii z Pontenure  jest:

Zrealizowane szkolne meetingi interetniczne

Partnerstwo między Olkuszem a Pontenure

Z okazji wejścia  Polski do Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku w prestiżowej Villi  Raggio w Pontenure  została  otwarta wystawa: Polonia – Nuovo stato membro dell’Unione Europea (Polska – nowy członek Unii Europejskiej ), która  stała  się inspiracją do połączenia mostem partnerstwa miast: Pontenure  i  Olkusza, rodzinnego miasta  organizatorki.

Pierwsze oficjalne kontakty  z myślą o partnerstwie zostały nawiązane w kwietniu 2005 roku, a do formalnego podpisania umowy przez burmistrza Pontenure –  Angeli Fagnoni i burmistrza Olkusza –  Dariusza Rzepki doszło 26 kwietnia 2008 roku w Pontenure. W spotkaniu wzięli m.in. udział: konsul Grażyna Bosak-Gagacka (Konsulat RP w Mediolanie) oraz  wiceprefekt Piacenzy –  Lorenzo de Luca.

W ramach współpracy partnerskiej organizowane są coroczne letnie wymiany młodzieży, wystawy artystów, koncerty i  spotkania.

Sekcja polska biblioteki w Pontenure 

19 kwietnia 2012 roku  przy bibliotece gminnej, mieszczącej się w Villa Raggio w Pontenure, została zrealizowana pierwsza taka inicjatywa w prowincji Piacenza –  Sekcja Polska (licząca około 600 książek  w większości w języku polskim). Powstała  dzięki hojności ofiarodawców zarówno z Polski,  jak i z Włoch.

Wystawy

W gościnnych  salach Villa Raggio,  również dzięki współpracy z Konsulatem  Generalnym RP w Mediolanie,  zorganizowano wiele wystaw,   m .in:

Wiele z tych  inicjatyw  zostało zrealizowanych pod honorowym  patronatem Związku Polaków we Włoszech.

Oprócz władz lokalnych w  uroczystych inauguracjach  wielu wystaw  uczestniczyli: konsul generalny RP w Mediolanie –  Krzysztof Strzałka, konsul Bartosz Skwarczyński oraz Joanna Heyman-Salvadé,  prezes Związku Polaków we Włoszech.