ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni e Referendum 2023

  Il Presidente della Repubblica di Polonia ha ordinato le elezioni della Camera (Sejm) della Repubblica di Polonia e del Senato della Repubblica di Polonia per il 15 ottobre 2023. Secondo una risoluzione della Camera della Repubblica di Polonia, nella stessa data si terrà un referendum nazionale. Gli elettori residenti fuori dalla Polonia potranno […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Polonia z Pontenure

  piacenza1Pierwsze kontakty Pontenure z Polską datują się od 1979 roku. Wtedy to grupa młodych Włochów  –  ludzi z Pontenure po raz pierwszy odbyła podróż do Krakowa i Częstochowy. W 1981 roku przy Parafii św. Piotra w Pontenure zawiązało się Stowarzyszenie Amici della Polonia (Przyjaciele Polski). Już w kilka tygodni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przyjechał do Krakowa pierwszy TIR z darami (styczeń 1982). W latach 1982–1989 Stowarzyszenie to zorganizowało przyjazd do Krakowa około 30 TIR-ów z żywnością i lekarstwami. Za tę pomoc członkowie Amici della Polonia zostali w 2010 roku uhonorowani przez Europejskie Centrum Solidarności Medalem Wdzięczności, który odebrali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.

  Aktywna działalność polonijna  w Pontenure (Pc) rozpoczęła się natomiast w latach dziewięćdziesiątych. Prowadzi ją od początku, wraz z grupą zaprzyjaźnionych sympatyków Polski., Teresa K. Musiał-Casali – członekZPwM oraz aktualny sekretarz Związku Polaków we Włoszech.

  Obecnie lokalnie współpracują  z  Polonią  z Pontenure:

  • Urząd  Gminy Pontenure,
  • Stowarzyszenie Pontenure Arte e Cultura,
  • Parafia św. Piotra w Pontenure,
  • Collegio Alberoni w Piacenzy,
  • Urząd Gminy w Borgonovo Val Tidone,
  • Centro Interculturale Piacenza,
  • Szkoły włoskie w  regionie – podstawowe i gimnazja.

  W podejmowanych inicjatywach  bierze udział również miejscowa Polonia, która dla podtrzymania ducha wspólnoty regularnie spotyka się z okazji świąt.

  Celem działalności Polonii z Pontenure  jest:

  • promowanie pozytywnego wizerunku Polski,
  • przedstawianie  jej historii i kultury,
  • zacieśnianie więzi przyjaźni między obywatelami  Polski i Włoch,
  • pomoc dzieciom polskim w procesie integracji w szkołach,  prelekcje, projekcje polskich filmów oraz organizacja meetingów  interetnicznych.

  Zrealizowane szkolne meetingi interetniczne

  • 1997  –  In principio c’era mais  (Na początku była kukurydza ),
  • 1998 –   Lingue ed alfabeti nel mondo  ( Języki i alfabety na świecie),
  • 2000 –   Ritmi & Sapori (Rytmy i smaki),
  • 2004 – Piacenza Città di culture (Piacenza miastem kultur),
  • 2007–  I giochi senza le frontiere  (Zabawy bez granic),
  • 2008  –  I valori colorano il mondo (Wartości ubarwiają  świat),
  • 2013 –  Mondo in festa (Świat świętuje).

  Partnerstwo między Olkuszem a Pontenure

  Z okazji wejścia  Polski do Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku w prestiżowej Villi  Raggio w Pontenure  została  otwarta wystawa: Polonia – Nuovo stato membro dell’Unione Europea (Polska – nowy członek Unii Europejskiej ), która  stała  się inspiracją do połączenia mostem partnerstwa miast: Pontenure  i  Olkusza, rodzinnego miasta  organizatorki.

  Pierwsze oficjalne kontakty  z myślą o partnerstwie zostały nawiązane w kwietniu 2005 roku, a do formalnego podpisania umowy przez burmistrza Pontenure –  Angeli Fagnoni i burmistrza Olkusza –  Dariusza Rzepki doszło 26 kwietnia 2008 roku w Pontenure. W spotkaniu wzięli m.in. udział: konsul Grażyna Bosak-Gagacka (Konsulat RP w Mediolanie) oraz  wiceprefekt Piacenzy –  Lorenzo de Luca.

  W ramach współpracy partnerskiej organizowane są coroczne letnie wymiany młodzieży, wystawy artystów, koncerty i  spotkania.

  Sekcja polska biblioteki w Pontenure 

  19 kwietnia 2012 roku  przy bibliotece gminnej, mieszczącej się w Villa Raggio w Pontenure, została zrealizowana pierwsza taka inicjatywa w prowincji Piacenza –  Sekcja Polska (licząca około 600 książek  w większości w języku polskim). Powstała  dzięki hojności ofiarodawców zarówno z Polski,  jak i z Włoch.

  Wystawy

  W gościnnych  salach Villa Raggio,  również dzięki współpracy z Konsulatem  Generalnym RP w Mediolanie,  zorganizowano wiele wystaw,   m .in:

  • 2009   –   Lo sguardo d’Europa (Spojrzenie Europy)
  • 2010 –  La strada per la libertà, Solidarność ad Olkusz  (Droga do wolności – Solidarność w Olkuszu),
  • 2011   Karol Wojtyła in bianco e nero (Karol Wojtyła na czarno-białej fotografii)
  • 2012  –  Enigma. Decifrare una vittoria. I polacchi al servizio dell’Europa (Enigma. Odszyfrować zwycięstwo. Polacy w służbie Europy)
  • 2013     Maria Skłodowska-Curie
  • 2013 –  Per la nostra e la vostra libertà.  I polacchi nel Risorgimento italiano  (Za naszą i waszą wolność. Polacy we włoskim Risorgimento).

  Wiele z tych  inicjatyw  zostało zrealizowanych pod honorowym  patronatem Związku Polaków we Włoszech.

  Oprócz władz lokalnych w  uroczystych inauguracjach  wielu wystaw  uczestniczyli: konsul generalny RP w Mediolanie –  Krzysztof Strzałka, konsul Bartosz Skwarczyński oraz Joanna Heyman-Salvadé,  prezes Związku Polaków we Włoszech.