ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Związek Polaków we Włoszech otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej Kwota dotacji: 55000 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r. Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni e Referendum 2023

  Il Presidente della Repubblica di Polonia ha ordinato le elezioni della Camera (Sejm) della Repubblica di Polonia e del Senato della Repubblica di Polonia per il 15 ottobre 2023. Secondo una risoluzione della Camera della Repubblica di Polonia, nella stessa data si terrà un referendum nazionale. Gli elettori residenti fuori dalla Polonia potranno […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Genui

  genovaStowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui zostało założone w 1997 roku. Jest organizacją kulturalną zrzeszającą w Ligurii około 50 członków oraz wielu sympatyków. Od 2011 roku prezesem Stowarzyszenia jest Krystyna Piechota-Traverso. Poprzedni prezesi to: Ewa Borkowska, Urszula Szumigaj, Aleksandra Kos i Sergio Lanzillo.

  Poczta elektroniczna Związku: email ass.it.pl.ge@gmail.com

  Statutowymi celami naszego Stowarzyszenia są:

  • Pogłębianie więzi, które od wieków istnieją pomiędzy narodem polskim i włoskim poprzez popularyzowanie w społeczeństwie włoskim kultury i historii Polski ;
  • propagowanie udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch;
  • kultywowania polskich tradycji (święconka, opłatek, śpiew polskich kolęd);
  • organizowanie imprez towarzyskich, które zacieśniają przyjaźń wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.

  genova1Tradycyjne spotkania z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia gromadzą liczną Polonię i rozpoczynają się Mszą św. w języku polskim i włoskim, odprawianą przez Ojca Stanisława Morawskiego, który jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia i naszym Duchowym Przewodnikiem. Z Ojcem Stanisławem Morawskim uczestniczyliśmy w spotkaniu i Mszy św. celebrowanej przez papieża Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Chiavari w 1998 roku.

  Wśród licznych wydarzeń kulturalnych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui, godne podkreślenia są następujące inicjatywy:

  • 1997 – Uroczystość odsłonięcia odrestaurowanej tablicy pamiątkowej poświęconej poetce Marii Konopnickiej na nadmorskiej promenadzie Anita Garibaldi w Genui-Nervi z udziałem m.in. burmistrza Genui Adriano Sansa;
  • 1997 – spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla w 1996 roku;
  • 1998 – wieczór ku czci wielkiego pianisty polskiego – Mieczysława Horszowskiego (1892-1993) z udziałem wdowy Bice Costa-Horszowski mieszkającej w Genui (1998);
  • 1999 – Tydzień kultury polskiej pt. Dal Mediterraneo al Mar Baltico z koncertem muzyki Chopina i spotkaniem z poetą Czesławem Miłoszem, laureatem Nagrody Nobla w 1980 roku;
  • 2002 i 2012 – uroczystości z okazji 50-lecia i 60-lecia kapłaństwa Ojca Stanisława Morawskiego;
  • 2003 – zorganizowanie koncertów i pobytu Chóru Leśne Ptaki ze Szkoły dla Niewidomych w Laskach;
  • 2009 – konferencja we współpracy z Associazione Nazionale Partigiani Italiani pt. Italia e Polonia da sempre insieme per la Libertà e la Pace;
  • 2009 – spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku;
  • 2010 – upamiętnienie 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej przed odnowioną tablicą pamiątkową w Genui-Nervi w obecności dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Pawła Bukowskiego i jego małżonki Barbary;
  • 2010 –  koncert fortepianowy z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Marka Szlezera, podczas którego upamiętniliśmy ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem;
  • 2011 – upamiętnienie polskiego partyzanta Marcela Maternowskiego oraz zorganizowanie pobytu dla jego dzieci przybyłych z Torunia, którzy po 65 latach poznali losy swojego ojca i mogli odwiedzić jego grób;
  • 2011 – uczestniczenie w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Genui-Nervi;
  • 2013 – koncert fortepianowy muzyki Witolda Lutosławskiego w wykonaniu utalentowanego młodego polskiego pianisty Andrzeja Ślązaka;
  • 2013 – upamiętnienie 70. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Franciszka Drzewieckiego, pierwszego dyrektora Instytutu Don Orione w Quarto-Castagna.

  Stowarzyszenie rozpowszechnia wśród członków i sympatyków również informacje o wydarzeniach kulturalnych związanych z Polską, które są realizowane przez inne organizacje i instytucje. Uczestniczyliśmy w wielu takich inicjatywach z udziałem polskich artystów, pisarzy, poetów i osobistości, m.in.: Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Krystian Zimerman, Krzysztof Penderecki, Mariusz Patyra – laureat Konkursu Paganini w Genui w 2001 roku, kardynał Stanisław Dziwisz – arcybiskup Krakowa.

  Działalność Stowarzyszenia dotyczy również wielu aspektów socjalnych: pomagamy naszym rodakom w różnych nieprzewidzianych wypadkach i trudnych sytuacjach (w szpitalach, na policji, w sądach). W 1997 zebraliśmy środki finansowe dla Domu Dziecka w Kłodzku, który został dotknięty powodzią.

  Cell.: +39 47 18 02 212
  E-mail: ass.it.pl.ge@gmail.com