ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii

  acaipStowarzyszenie powstało 25 marca 1995. Działa w Neapolu i w regionie Kampanii (Via Giuseppe Ammendola 8, 80047 San Giuseppe Vesuviano, NA)

  Prezesi A.C.A.I.P: w latach poprzednich: Jolanta Traczyk-Soviero, Paweł Szczukiewicz, obecnie Jolanta Traczyk-Soviero.

  Cele Stowarzyszenia

  • Budowanie więzi miedzy osobami polskiego pochodzenia;
  • przyczynianie się do rozwoju dorobku narodów Europy   poprzez     promocję działalności kulturalnej, ekonomicznej, handlowej, przemysłowej i rzemieślniczej, artystycznej i turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów włosko-polskich;
  • stwarzanie warunków sprzyjających dostępowi do poradnictwa prawnego i opieki medycznej obywatelom polskim przebywającym we Włoszech.

  W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie organizuje m.in.:

  • promocje, konferencje, koncerty i wystawy artystyczne;
  • prowadzi działalność na rzecz upowszechniania prasy i wydawnictw o charakterze gospodarczym i kulturalnym;
  • prowadzi bibliotekę i ośrodek dokumentacji;
  • współpracuje z organizacjami międzynarodowym;
  • wspiera badania nad aspektami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi wymiany informacji pomiędzy w/w krajami oraz prowadzi wszelkie działania, które mogą się wydać użyteczne dla osiągnięcia wskazanych celów.

  Stowarzyszenie nie ma celów zarobkowych i jest apolityczne.

  Najważniejsze osiągnięcia

  • Założenie polskiego kościoła w San Giuseppe Vesuviano (lata 90-te);
  • zajęcie III-ego miejsca w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę RP w Rzymie pod hasłem Polska – partner doskonały (2001);
  • uczestnictwo w projekcie włoskiego Ministerstwa Szkolnictwa – na rzecz integracji, reprezentowanie Polski we włoskiej telewizji RAI 3 – program Alle Falde del Kilimangiaro;
  • zorganizowanie Dni Polskich w Neapolu (Promocja Izby Handlowej w Neapolu – czerwiec 2004);
  • reprezentowanie Polski w Neapolu Festa dell’Europa, w której uczestniczył prezydent Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano;
  • reprezentowanie Polski podczas Dni Morza – Neapol 2006 (zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Marechiaro);
  • organizacja licznych wystaw promocji i koncertów;
  • współpraca z włoskimi związkami zawodowymi (CISL) oraz służenie wszelką pomocą naszym rodakom w codziennym życiu na emigracji.

  Jolanta Traczyk-Soviero

  Adres:
  Via Giuseppe Amendola, 8
  80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
  Tel.: 081 52 91 765,

  Kom.: 340 35 47 327
  E-mail: acaip@hotmail.it