ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

more»

Info

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

Autorità dell’Associazione del Mandato passato

Presidenti dell’Associazione:

Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Polacchi in Italia

Mandato 2017-2019

Presidente

Urszula Stefańska-Andreini

Vicepresidenti
Maria Gratkowska
Grzegorz Kaczyński
Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

Segretario

Anna Barbara Pastuszka-Wolska

Tesoriere
Gemma Cervini

Commissione di Revisione
Jola Hornziel-Martinelli
Jolanta Pastucha
Renata Jachniewicz

Collegio dei Probiviri
Anna Zaporowska
Elżbieta Paszkowska-Mancini
Elbieta Głażewska

 

Mandato 2015-2017

 

Presidente

Urszula Stefańska-Andreini

Presidente Onorario:
Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Federica Kujawska
Grzegorz Jerzy Kaczyński
Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

Segretario

Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

Tesoriere
Gemma Cervini

Comitato Direttivo
Urszula Stefańska- Andreini
Don Marian Burniak
Federica Kujawska
Jolanta Barbara Traczyk-Soviero
Cervini Gemma
Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

Membri
Maria Teresa Buhalak – Jelska Allegranza
Jadwiga Anna Chabros
Don Hieronim Fokciński
Anna Grabowska
Elżbieta Maria Grzyb-Feragli
Barbara Weronika Janowicz
Halina Lorenz-Antonangeli
Stanisław August Morawski
Teresa Sergi
Barbara Stasiowska-Rondone
Mikołaj Winnicki

Commissione di Revisione
Robert Lyskacz
Stefano Angeletti
Agata Maria Jankowska

Collegio dei Probiviri
Wanda Romer-Sartorio
Maria Gratkowska
Krystyna Piechota

Mandato 2013 – 2015

Presidente
Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario:
Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Maria Gratkowska Scarlini
Grzegorz Kaczyński
Urszula Stefańska Andreini

Segretario:
Teresa K. Musiał Casali

Tesoriere:
Gemma Cervini

Comitato Direttivo:
Bożena Adamczewska
Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza
Bernadeta Grochowska
Barbara Janowicz
Halina Lorenc Antonangeli
Stanisław Morawski
Maurizio Nowak
Ewa Prządka
Barbara Stasiowska Randone
Jolanta Traczyk Soviero
Mikołaj Winnicki
Kazimiera Wojnicka
Mariarosa Żurawski

Soci Onorari:

Jarosław Reszczyński: dal 1997

Ewa Prządka: dal 2002

Don Jan Piekarski: dal 2004

Mandato 2011 – 2013

Presidente :
Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario:
Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Maria Gratkowska Scarlini
Grzegorz Kaczyński
Urszula Stefańska Andreini

Segretario:
Teresa K. Musiał Casali

Tesoriere:
Gemma Cervini

Comitato Direttivo:
Bożena Adamczewska
Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza
Bernadeta Grochowska
Barbara Janowicz
Halina Lorenc Antonangeli
Stanisław Morawski
Maurizio Nowak
Ewa Prządka
Barbara Stasiowska Randone
Jolanta Traczyk Soviero
Mikołaj Winnicki
Kazimiera Wojnicka
Mariarosa Żurawski

Soci Onorari:

Jarosław Reszczyński: dal 1997

Ewa Prządka: dal 2002

Don Jan Piekarski: dal 2004

Mandato 2009-2011

Presidente:

Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii),

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Dagome),

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Segretario:

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Tesoriere:

Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Aleksander Fortini (Associazione Amici dell’Europa)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

Wanda Romer (Ognisko Polskie w Turynie)

Dorota Sylla Crucitti (Stowarzyszenie Kulturalne Polska – Kalabria)

Paweł Adam Szczukiewicz (Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Jadwiga Chabros e Anna Kluska (Związek Polaków w Mediolanie)

Kazimiera Wojnicka (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

Commissione di Concilliazione:

Maurizio Nowak (Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech)

Gaetano Pappalardo (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

Urszula Stefańska Andreini (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Mandato 2007-2009

Presidenti:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie) (2007 – 2008)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2008 – 2009)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2007-2008)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej) (2007-2008)

Segretario:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Tesoriere:

Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Olga Szewczyk (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Karolina Staśko (Stowarzyszenie Włosko-Polskie Arco )

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Jadwiga Chabros (Związek Polaków w Mediolanie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Commissione di Concilliazione:

Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Andrzej Morawski (Ognisko Polskie w Turynie)

Mandato 2005 – 2007

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Segretario:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszeni Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Tesoriere:

Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Aleksandra Kos Castagnetti (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Commissione di Concilliazione:

Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Mandato 2003-2005

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyssenie Włosko-Polskie w Genui)

Segretario:

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Tesoriere:

Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko –Polskie w Lombardii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Michał Jedynak (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Katarzyna Dobrowolska (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Commissione di Concilliazione:

Teresa Brzozowska (Związek Polaków w Mediolanie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Mandato 2001-2003

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Segretario:

Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Tesoriere:

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polskich nad Adriatykiem)

Henryka Wesołowska (Koło Włosko-Polskie w Osoppo)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Commissione di Conciliazione:

Adam Maria Gadomski i Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Grażyna Niewęgłowska (Ognisko Polskie w Turynie)

Mandato 1999 -2001

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Segretario:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Tesoriere:

Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Danuta Dostatnia (Związek Polaków w Mediolanie)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Ewa Majdak (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

Kazimiera Wojnicka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Commissione di Conciliazione:

Anna Dańko (Wspólnota Polaków w Apulii)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Mandato 1997 – 1999

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario:

Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Grzegorz Kaczyński (Katania)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

Segretario:

Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Tesoriere:

Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Grzegorz Arendarczyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Senigalia)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Grażyna Krakowska (Ognisko Polskie w Turynie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione d’Ispezione:

Barbara Wojciechowska Bianco (Lecce)

Jacek Strzelecki (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Włoszech)

Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

Commissione di Conciliazione:

Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

Andrzej Hanzelewicz (Aquila)

Dorota Sylla Crucitti (Reggio Calabria)

Mandato 1996 – 1997

Presidente:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Vicepresidenti:

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Maria Gratkowska Scarlini (Florencja)

Segretario Generale:

Don Marian Burniak

Segretario:

Teresa Dąbrowa (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

Tesoriere:

Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Comitato Direttivo:

Krystyna Jabłońska Antonangelli (Związek Polaków Sawa)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Justyna Stępińska (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

Danuta Trzaskowska Grimnadi (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie im. Mikołaja Kopernika (Bolonia)

Commissione d’Ispezione:

Jadwiga Wyrębowska Lombardo (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

Henryka Wesołowska (Udine)

Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)