Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Autorità dell’Associazione del Mandato passato

Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Polacchi in Italia

Mandato 2019 – 2021

Presidente: Urszula Stefańska Andreini

Vice Presidenti: Elżbieta Grzyb Faragli,  Renata Jachniewicz,  Bożena Wróblewska

 Tesoriere: Gemma Cervini

Segretario: Anna Barbara Pastuszka

Membri: Robert Danieluk, Barbara Stasiowska, Halina Lorenc, Joanna Heyman Salvadè, Maria Gradkowska, Elżbieta Paszkowska, Anna Grabowska, Pietro Rogacien, Stanisław Morawski, Maria Radożycka, Pietro Nolli

Commissione di Conciliazione

Pydyn Lucyna, Piechota Krystyna, Jadwiga Chabros

Commissione di Revisione :

Jola Martinelli, Joanna Waluto, Gabrielle Ravanelli

Mandato 2017 – 2019

Presidente: Urszula Stefańska-Andreini

Vicepresidenti:
Maria Gratkowska, Grzegorz Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

Segretario: Anna Barbara Pastuszka-Wolska

Tesoriere: Gemma Cervini

Commissione di Revisione
Jola Hornziel-Martinelli, Jolanta Pastucha, Renata Jachniewicz

Collegio dei Probiviri
Anna Zaporowska, Elżbieta Paszkowska-Mancini, Elbieta Głażewska

Mandato 2015 – 2017

Presidente: Urszula Stefańska-Andreini

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Federica Kujawska, Grzegorz Jerzy Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

Segretario: Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

Tesoriere: Gemma Cervini

Comitato Direttivo:
Urszula Stefańska- Andreini, Don Marian Burniak, Federica Kujawska, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero, Cervini Gemma, Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

Membri:
Maria Teresa Buhalak – Jelska Allegranza, Jadwiga Anna Chabros, Don Hieronim Fokciński, Anna Grabowska, Elżbieta Maria Grzyb-Feragli, Barbara Weronika Janowicz, Halina Lorenz-Antonangeli, Stanisław August Morawski, Teresa Sergi, Barbara Stasiowska-Rondone, Mikołaj Winnicki

Commissione di Revisione:
Robert Lyskacz, Stefano Angeletti, Agata Maria Jankowska

Collegio dei Probiviri:
Wanda Romer-Sartorio, Maria Gratkowska, Krystyna Piechota

Mandato 2013 – 2015

Presidente: Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

Segretario: Teresa K. Musiał Casali

Tesoriere: Gemma Cervini

Comitato Direttivo:
Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

Soci Onorari:

Jarosław Reszczyński: dal 1997

Ewa Prządka: dal 2002

Don Jan Piekarski: dal 2004

Mandato 2011 – 2013

Presidente : Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:
Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

Segretario: Teresa K. Musiał Casali

TesoriereGemma Cervini

Comitato Direttivo:
Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

Soci Onorari:

Jarosław Reszczyński: dal 1997

Ewa Prządka: dal 2002

Don Jan Piekarski: dal 2004

Mandato 2009 – 2011

Presidente: Joanna Heyman Salvadé

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii),

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Dagome),

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Segretario: Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Tesoriere: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Aleksander Fortini (Associazione Amici dell’Europa)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

Wanda Romer (Ognisko Polskie w Turynie)

Dorota Sylla Crucitti (Stowarzyszenie Kulturalne Polska – Kalabria)

Paweł Adam Szczukiewicz (Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Jadwiga Chabros e Anna Kluska (Związek Polaków w Mediolanie)

Kazimiera Wojnicka (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

Commissione di Concilliazione:

Maurizio Nowak (Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech)

Gaetano Pappalardo (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

Urszula Stefańska Andreini (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Mandato 2007 – 2009

Presidenti:

Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie) (2007 – 2008)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2008 – 2009)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2007-2008)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej) (2007-2008)

Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Tesoriere: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Olga Szewczyk (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Karolina Staśko (Stowarzyszenie Włosko-Polskie Arco )

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Jadwiga Chabros (Związek Polaków w Mediolanie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Commissione di Concilliazione:

Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Andrzej Morawski (Ognisko Polskie w Turynie)

Mandato 2005 – 2007

Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszeni Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

TesoriereAnna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Aleksandra Kos Castagnetti (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Commissione di Concilliazione:

Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Mandato 2003 – 2005

Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyssenie Włosko-Polskie w Genui)

Segretario: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Tesoriere: Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko –Polskie w Lombardii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Michał Jedynak (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Katarzyna Dobrowolska (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Commissione di Concilliazione:

Teresa Brzozowska (Związek Polaków w Mediolanie)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Mandato 2001 – 2003

Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Segretario: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Tesoriere: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

Comitato Direttivo:

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polskich nad Adriatykiem)

Henryka Wesołowska (Koło Włosko-Polskie w Osoppo)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Commissione di Conciliazione:

Adam Maria Gadomski i Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Grażyna Niewęgłowska (Ognisko Polskie w Turynie)

Mandato 1999 – 2001

Presidente:  Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Tesoriere: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Danuta Dostatnia (Związek Polaków w Mediolanie)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Ewa Majdak (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

Kazimiera Wojnicka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

Commissione di Conciliazione:

Anna Dańko (Wspólnota Polaków w Apulii)

Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Mandato 1997 – 1999

Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Presidente Onorario: Don Marian Burniak

Vicepresidenti:

Grzegorz Kaczyński (Katania)

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

Segretario: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Tesoriere: Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

Comitato Direttivo:

Grzegorz Arendarczyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Senigalia)

Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Grażyna Krakowska (Ognisko Polskie w Turynie)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

Commissione di Revisione:

Barbara Wojciechowska Bianco (Lecce)

Jacek Strzelecki (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Włoszech)

Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

Commissione di Conciliazione:

Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

Andrzej Hanzelewicz (Aquila)

Dorota Sylla Crucitti (Reggio Calabria)

Mandato 1996 – 1997

Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

Vicepresidenti:

Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

Maria Gratkowska Scarlini (Florencja)

Segretario Generale: Don Marian Burniak

Segretario: Teresa Dąbrowa (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

Tesoriere: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

Comitato Direttivo:

Krystyna Jabłońska Antonangelli (Związek Polaków Sawa)

Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

Justyna Stępińska (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

Danuta Trzaskowska Grimnadi (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie im. Mikołaja Kopernika (Bolonia)

Commissione di Controllo:

Jadwiga Wyrębowska Lombardo (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

Henryka Wesołowska (Udine)

Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)