ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • Menu

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Autorità dell’Associazione del Mandato passato

  Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Polacchi in Italia

  Mandato 2019 – 2021

  Presidente: Urszula Stefańska Andreini

  Vice Presidenti: Elżbieta Grzyb Faragli,  Renata Jachniewicz,  Bożena Wróblewska

   Tesoriere: Gemma Cervini

  Segretario: Anna Barbara Pastuszka

  Membri: Robert Danieluk, Barbara Stasiowska, Halina Lorenc, Joanna Heyman Salvadè, Maria Gradkowska, Elżbieta Paszkowska, Anna Grabowska, Pietro Rogacien, Stanisław Morawski, Maria Radożycka, Pietro Nolli

  Commissione di Conciliazione

  Pydyn Lucyna, Piechota Krystyna, Jadwiga Chabros

  Commissione di Revisione :

  Jola Martinelli, Joanna Waluto, Gabrielle Ravanelli

  Mandato 2017 – 2019

  Presidente: Urszula Stefańska-Andreini

  Vicepresidenti:
  Maria Gratkowska, Grzegorz Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

  Segretario: Anna Barbara Pastuszka-Wolska

  Tesoriere: Gemma Cervini

  Commissione di Revisione
  Jola Hornziel-Martinelli, Jolanta Pastucha, Renata Jachniewicz

  Collegio dei Probiviri
  Anna Zaporowska, Elżbieta Paszkowska-Mancini, Elbieta Głażewska

  Mandato 2015 – 2017

  Presidente: Urszula Stefańska-Andreini

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:
  Federica Kujawska, Grzegorz Jerzy Kaczyński, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero

  Segretario: Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

  Tesoriere: Gemma Cervini

  Comitato Direttivo:
  Urszula Stefańska- Andreini, Don Marian Burniak, Federica Kujawska, Jolanta Barbara Traczyk-Soviero, Cervini Gemma, Bogumiła Bernadeta Grochowska-Zammarchi

  Membri:
  Maria Teresa Buhalak – Jelska Allegranza, Jadwiga Anna Chabros, Don Hieronim Fokciński, Anna Grabowska, Elżbieta Maria Grzyb-Feragli, Barbara Weronika Janowicz, Halina Lorenz-Antonangeli, Stanisław August Morawski, Teresa Sergi, Barbara Stasiowska-Rondone, Mikołaj Winnicki

  Commissione di Revisione:
  Robert Lyskacz, Stefano Angeletti, Agata Maria Jankowska

  Collegio dei Probiviri:
  Wanda Romer-Sartorio, Maria Gratkowska, Krystyna Piechota

  Mandato 2013 – 2015

  Presidente: Joanna Heyman Salvadé

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:
  Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

  Segretario: Teresa K. Musiał Casali

  Tesoriere: Gemma Cervini

  Comitato Direttivo:
  Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

  Soci Onorari:

  Jarosław Reszczyński: dal 1997

  Ewa Prządka: dal 2002

  Don Jan Piekarski: dal 2004

  Mandato 2011 – 2013

  Presidente : Joanna Heyman Salvadé

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:
  Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Urszula Stefańska Andreini

  Segretario: Teresa K. Musiał Casali

  TesoriereGemma Cervini

  Comitato Direttivo:
  Bożena Adamczewska, Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza, Bernadeta Grochowska, Barbara Janowicz, Halina Lorenc Antonangeli, Stanisław Morawski, Maurizio Nowak, Ewa Prządka, Barbara Stasiowska Randone, Jolanta Traczyk Soviero, Mikołaj Winnicki, Kazimiera Wojnicka, Mariarosa Żurawski

  Soci Onorari:

  Jarosław Reszczyński: dal 1997

  Ewa Prządka: dal 2002

  Don Jan Piekarski: dal 2004

  Mandato 2009 – 2011

  Presidente: Joanna Heyman Salvadé

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii),

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Dagome),

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Segretario: Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Tesoriere: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Comitato Direttivo:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Aleksander Fortini (Associazione Amici dell’Europa)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

  Wanda Romer (Ognisko Polskie w Turynie)

  Dorota Sylla Crucitti (Stowarzyszenie Kulturalne Polska – Kalabria)

  Paweł Adam Szczukiewicz (Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Jadwiga Chabros e Anna Kluska (Związek Polaków w Mediolanie)

  Kazimiera Wojnicka (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

  Commissione di Concilliazione:

  Maurizio Nowak (Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Gaetano Pappalardo (Associazione Culturale Amici dell’Europa)

  Urszula Stefańska Andreini (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Mandato 2007 – 2009

  Presidenti:

  Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie) (2007 – 2008)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2008 – 2009)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii) (2007-2008)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej) (2007-2008)

  Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Tesoriere: Anna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Comitato Direttivo:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Olga Szewczyk (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Karolina Staśko (Stowarzyszenie Włosko-Polskie Arco )

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Jadwiga Chabros (Związek Polaków w Mediolanie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Commissione di Concilliazione:

  Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Andrzej Morawski (Ognisko Polskie w Turynie)

  Mandato 2005 – 2007

  Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszeni Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  TesoriereAnna Kwiatkowska (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Comitato Direttivo:

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii)

  Katarzyna Gralińska (Związek Polaków w Kalabrii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Anna Jurasz (Redaktor Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska)

  Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

  Teresa Musiał Casali (Związek Polaków w Mediolanie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Aleksandra Kos Castagnetti (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Commissione di Concilliazione:

  Wojciech Janikowski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Renata Małecka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice), Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Mandato 2003 – 2005

  Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyssenie Włosko-Polskie w Genui)

  Segretario: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Tesoriere: Danuta Wojtaszczyk (Comunità Polacca di Roma)

  Comitato Direttivo:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Barbara Głuska Trezzani (Koło Kulturalne Włosko –Polskie w Lombardii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Michał Jedynak (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

  Robert Małecki (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Follonice)

  Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Katarzyna Dobrowolska (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech Quo Vadis)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Jolanta Tałaj Raggioli (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Commissione di Concilliazione:

  Teresa Brzozowska (Związek Polaków w Mediolanie)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Mandato 2001 – 2003

  Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Segretario: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Tesoriere: Anna Malczewska (Comunità Polacca di Roma)

  Comitato Direttivo:

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Andrzej Morawski (Związek Polaków w Mediolanie)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polskich nad Adriatykiem)

  Henryka Wesołowska (Koło Włosko-Polskie w Osoppo)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Commissione di Conciliazione:

  Adam Maria Gadomski i Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Grażyna Niewęgłowska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Mandato 1999 – 2001

  Presidente:  Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Grzegorz Kaczyński (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Segretario: Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Tesoriere: Małgorzata Sierotnik Mastrangelo (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Comitato Direttivo:

  Danuta Dostatnia (Związek Polaków w Mediolanie)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Ewa Majdak (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

  Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Urszula Szumigaj Longo (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui)

  Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

  Ijola Hornziel Martinelli (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Anna Jurasz (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

  Kazimiera Wojnicka (Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Katanii)

  Commissione di Conciliazione:

  Anna Dańko (Wspólnota Polaków w Apulii)

  Teresa Dąbrowa (Comunità Polacca di Roma)

  Adam Maria Gadomski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Ulrico Leiss de Leimburg (Ognisko Polskie w Turynie)

  Urszula Szczepańska Janowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Mandato 1997 – 1999

  Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Presidente Onorario: Don Marian Burniak

  Vicepresidenti:

  Grzegorz Kaczyński (Katania)

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej)

  Segretario: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

  Tesoriere: Andrzej Morawski (Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie)

  Comitato Direttivo:

  Grzegorz Arendarczyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Teresa Bułhak Jelska Allegranza (Senigalia)

  Don Hieronim Fokciński (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)

  Barbara Głuska Trezzani (Związek Polaków w Mediolanie)

  Maria Gratkowska Scarlini (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii)

  Joanna Heyman Salvadé (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Grażyna Krakowska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Tadeusz Słodyk (Związek Polaków w Mediolanie)

  Henryka Wesołowska (Koło Kulturalne Regionu Friuli Venezia- Giulia)

  Jan Zdzisław Zaremba (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Włoszech)

  Commissione di Revisione:

  Barbara Wojciechowska Bianco (Lecce)

  Jacek Strzelecki (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Włoszech)

  Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)

  Commissione di Conciliazione:

  Maria Pikoń (Związek Polaków w Mediolanie)

  Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

  Andrzej Hanzelewicz (Aquila)

  Dorota Sylla Crucitti (Reggio Calabria)

  Mandato 1996 – 1997

  Presidente: Mieczysław Rasiej (Ognisko Polskie w Turynie)

  Vicepresidenti:

  Stanisław Morawski (Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej)

  Maria Gratkowska Scarlini (Florencja)

  Segretario Generale: Don Marian Burniak

  Segretario: Teresa Dąbrowa (Sekcja Polska MAC w Rzymie)

  Tesoriere: Małgorzata Wąsowicz Summa (Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Włoskich w Abruzzo)

  Comitato Direttivo:

  Krystyna Jabłońska Antonangelli (Związek Polaków Sawa)

  Krystyna Jaworska (Ognisko Polskie w Turynie)

  Krzysztof Kanclerz (Komitet Uchodźców Polskich we Włoszech)

  Jolanta Piotrowska (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto)

  Justyna Stępińska (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

  Danuta Trzaskowska Grimnadi (Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie im. Mikołaja Kopernika (Bolonia)

  Commissione di Controllo:

  Jadwiga Wyrębowska Lombardo (Wspólnota Włosko-Polska im. Karola Szymanowskiego (Palermo)

  Henryka Wesołowska (Udine)

  Jolanta Traczyk Soviero (Stowarzyszenie Przyjaźni Włosko-Polskiej w San Giuseppe Vesuviano)