Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

XIX Assemblea dell’Associazione Generale dei Polacchi in Italia – Roma 29-30 marzo 2014

XIX-zjazd-zpww-024

Pierwszy dzień XIX Zjazdu Związku Polaków we Włoszech (ZPwW) odbył się w Rzymie 29 marca, jak zwykle, od lat, w Domu Polskim Jana Pawła II na Via Cassia 1200. Na Zjazd federacji przybyli delegaci ze stowarzyszeń i instytucji zrzeszonych w Związku, zaproszeni goście oraz obserwatorzy.

Spośród licznych gości z Europy i Polski swą obecnością Zjazd zaszczycili: Helena Miziniak, prezydent EUWP i wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata, Dariusz Bogdan, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, sen. Marek Konopka reprezentujący Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, poseł Joanna Fabisiak, wiceprzewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Anita Staszkiewicz ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Teresa Kopeć, prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” i wiceprzewodnicząca EUWP.

Z terenu Włoch w Zjeździe wzięli udział: Ambasador RP w Rzymie przy Kwirynale Wojciech Ponikiewski , Ambasador RP przy Watykanie Piotr Nowina-Konopka, ks. abp Szczepan Wesoły, a ponadto przedstawiciele placówek dyplomatycznych i instytucji religijnych, naukowych i kulturalnych we Włoszech.

Zjazd otworzyła i prowadziła obrady części przedpołudniowej prezes ZPwW – Joanna Heyman-Salvadé.
Podczas otwartych obrad przed południem głos zabierali zaproszeni goście. Wskazywano na rolę Polski w Europie, przedstawiano plany dotyczące jej udziału na arenie międzynarodowej na najbliższy rok.

Ambasador RP przy Kwirynale, Wojciech Ponikiewski, w swoim wystąpieniu najwięcej miejsca poświęcił projektowi budowy Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a jako przykład bardzo dobrych relacji polsko-włoskich zarówno politycznych, jak i gospodarczych przytoczył m.in. fakt niedawnej wizyty Prezydenta Republiki Włoch Giorgio Napolitano na polskim cmentarzu.

Ambasador RP przy Watykanie, Piotr Nowina-Konopka, który od niedawna objął to stanowisko, mówił m.in. o uroczystościach związanych z kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII, życzył udanych obrad oraz dalszych sukcesów w pracy polonijnej.
W swych wystąpieniach goście podkreślali także rosnące znaczenie ZPwW nie tylko na terenie Włoch, ale i wśród środowisk polonijnych w Europie. Jako szczególnie ważne osiągnięcie Związku oceniono jego ogromny wkład w pracach przy organizowaniu zbiórki finansowej na budowę Centrum Informacyjnego i zaangażowaniu przy budowie tej placówki. O ostatnim stadium prac w tym zakresie mówił architekt Pietro Rogacien, autor projektu Centrum, któremu złożono gorące podziękowania za niestrudzoną pracę w każdym etapie projektu. Uroczyste otwarcie Centrum, mieszczącego stałą wystawę obrazującą dzieje 2. Korpusu, odbędzie się 17 kwietnia br., w przeddzień uroczystości związanych z 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino.

Centrum Informacyjne, które przybierze nazwę Muzeum Pamięci 2.Korpusu, powstało przy współpracy ZPwW z Ambasadą RP w Rzymie. Za ogromne zaangażowanie w realizację tego projektu, niesłabnący entuzjazm i wielki wkład pracy podziękowano gorącymi oklaskami całej sali Ambasadorowi Wojciechowi Ponikiewskiemu.

W wystąpieniach gości (H. Miziniak i J. Fabisiak) znalazły się też pochwały i podziękowania dla Związku za niezwykle sprawną organizację konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” w Rzymie (listopad 2013).
Ponadto o planach i problemach polskich instytucji, którymi kierują we Włoszech mówili podczas porannej sesji Zjazdu: konsul Jadwiga Pietrasik, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, konsul generalny RP z Mediolanu – Jerzy Adamczyk, Paweł Stasikowski – dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, Małgorzata Furdal – dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Danuta Stryjak – dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Rzymie oraz Luigi Marinelli z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza.
Ostatni punkt programu sesji przedpołudniowej wypełniło sprawozdanie prezesa ZPwW z rocznej działalności Związku – Joanny Heyman-Salvadé. Uzupełnieniem sprawozdania Zarządu były szczegółowe pisemne sprawozdania poszczególnych organizacji, które delegaci otrzymali w teczkach z materiałami przygotowanymi na Zjazd.

Po uroczystym obiedzie nastąpiła zamknięta część Zjazdu, w której delegaci Zjazdu udzielili absolutorium Zarządowi, zaaprobowali bilans finansowy oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. W obradach brało udział 25 delegatów z 17 stowarzyszeń i instytucji należących do ZPwW*. Omawiano też rolę i trudności finansowe organu prasowego Związku, Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” i przedyskutowano program działalności na bieżący rok. Dwa nowe stowarzyszenia złożyły wnioski o wstąpienie do federacji ZPwW.
Po obradach, jak co roku, zgodnie z tradycją, jego uczestnicy zostali zaproszeni przez amb. JE Wojciecha Ponikiewskiego na przyjęcie do Ambasady .

30 marca uczestnicy Zjazdu gościli w Instytucie Polskim w Rzymie, gdzie pod patronatem ZPwW odbyła się uroczysta projekcja odcinka specjalnego cyklu filmów dokumentalnych Polacy w Rzymie i Watykanie. Pokaz zgromadził wielu znamienitych gości, w tym bohaterów serialu oraz osoby reprezentujące instytucje współtworzące projekt, którego premiera jest jednocześnie początkiem szerszej akcji promującej Polskę i Polaków na świecie.
Odcinki trzynastoodcinkowego serialu emitowane są w Polsce w Programie 2. TVP w każdą sobotę, o godzinie 13.25. Twórcy filmów pragną, aby przyczyniły się one do kreowania pozytywnego wizerunku Polski poprzez ukazanie rodaków żyjących w Italii, patriotów, a jednocześnie interesujących ludzi, którzy dumnie reprezentują swoją ojczyznę za granicą.
————
* Związek Polaków we Włoszech skupia obecnie około 650 członów zrzeszonych w 17 stowarzyszeniach i instytucjach. Są to: Ognisko Polskie w Turynie, Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui, Związek Polaków w Mediolanie, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche, Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie (AIPRO), Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego w Ladispoli, Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii (ACAIP), Stowarzyszenie „Dagome” z Katanii, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech, Papieski Instytut Studiów Kościelnych i Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej, Associazione Culturale Amici dell’Europa, Accademia dei Rampanti, Stowarzyszenie Promocji Społecznej „Polonia ” z Ceseny, Związek Polaków Chrześcijan w Arezzo i Stowarzyszenie „Polska Ludoteka Rodzinna” w Este.

Previous Anno 2013