ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  XIX Assemblea dell’Associazione Generale dei Polacchi in Italia – Roma 29-30 marzo 2014

  XIX-zjazd-zpww-024

  Pierwszy dzień XIX Zjazdu Związku Polaków we Włoszech (ZPwW) odbył się w Rzymie 29 marca, jak zwykle, od lat, w Domu Polskim Jana Pawła II na Via Cassia 1200. Na Zjazd federacji przybyli delegaci ze stowarzyszeń i instytucji zrzeszonych w Związku, zaproszeni goście oraz obserwatorzy.

  Spośród licznych gości z Europy i Polski swą obecnością Zjazd zaszczycili: Helena Miziniak, prezydent EUWP i wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata, Dariusz Bogdan, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, sen. Marek Konopka reprezentujący Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, poseł Joanna Fabisiak, wiceprzewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Anita Staszkiewicz ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Teresa Kopeć, prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” i wiceprzewodnicząca EUWP.

  Z terenu Włoch w Zjeździe wzięli udział: Ambasador RP w Rzymie przy Kwirynale Wojciech Ponikiewski , Ambasador RP przy Watykanie Piotr Nowina-Konopka, ks. abp Szczepan Wesoły, a ponadto przedstawiciele placówek dyplomatycznych i instytucji religijnych, naukowych i kulturalnych we Włoszech.

  Zjazd otworzyła i prowadziła obrady części przedpołudniowej prezes ZPwW – Joanna Heyman-Salvadé.
  Podczas otwartych obrad przed południem głos zabierali zaproszeni goście. Wskazywano na rolę Polski w Europie, przedstawiano plany dotyczące jej udziału na arenie międzynarodowej na najbliższy rok.

  Ambasador RP przy Kwirynale, Wojciech Ponikiewski, w swoim wystąpieniu najwięcej miejsca poświęcił projektowi budowy Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a jako przykład bardzo dobrych relacji polsko-włoskich zarówno politycznych, jak i gospodarczych przytoczył m.in. fakt niedawnej wizyty Prezydenta Republiki Włoch Giorgio Napolitano na polskim cmentarzu.

  Ambasador RP przy Watykanie, Piotr Nowina-Konopka, który od niedawna objął to stanowisko, mówił m.in. o uroczystościach związanych z kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII, życzył udanych obrad oraz dalszych sukcesów w pracy polonijnej.
  W swych wystąpieniach goście podkreślali także rosnące znaczenie ZPwW nie tylko na terenie Włoch, ale i wśród środowisk polonijnych w Europie. Jako szczególnie ważne osiągnięcie Związku oceniono jego ogromny wkład w pracach przy organizowaniu zbiórki finansowej na budowę Centrum Informacyjnego i zaangażowaniu przy budowie tej placówki. O ostatnim stadium prac w tym zakresie mówił architekt Pietro Rogacien, autor projektu Centrum, któremu złożono gorące podziękowania za niestrudzoną pracę w każdym etapie projektu. Uroczyste otwarcie Centrum, mieszczącego stałą wystawę obrazującą dzieje 2. Korpusu, odbędzie się 17 kwietnia br., w przeddzień uroczystości związanych z 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino.

  Centrum Informacyjne, które przybierze nazwę Muzeum Pamięci 2.Korpusu, powstało przy współpracy ZPwW z Ambasadą RP w Rzymie. Za ogromne zaangażowanie w realizację tego projektu, niesłabnący entuzjazm i wielki wkład pracy podziękowano gorącymi oklaskami całej sali Ambasadorowi Wojciechowi Ponikiewskiemu.

  W wystąpieniach gości (H. Miziniak i J. Fabisiak) znalazły się też pochwały i podziękowania dla Związku za niezwykle sprawną organizację konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” w Rzymie (listopad 2013).
  Ponadto o planach i problemach polskich instytucji, którymi kierują we Włoszech mówili podczas porannej sesji Zjazdu: konsul Jadwiga Pietrasik, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, konsul generalny RP z Mediolanu – Jerzy Adamczyk, Paweł Stasikowski – dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, Małgorzata Furdal – dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Danuta Stryjak – dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Rzymie oraz Luigi Marinelli z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza.
  Ostatni punkt programu sesji przedpołudniowej wypełniło sprawozdanie prezesa ZPwW z rocznej działalności Związku – Joanny Heyman-Salvadé. Uzupełnieniem sprawozdania Zarządu były szczegółowe pisemne sprawozdania poszczególnych organizacji, które delegaci otrzymali w teczkach z materiałami przygotowanymi na Zjazd.

  Po uroczystym obiedzie nastąpiła zamknięta część Zjazdu, w której delegaci Zjazdu udzielili absolutorium Zarządowi, zaaprobowali bilans finansowy oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. W obradach brało udział 25 delegatów z 17 stowarzyszeń i instytucji należących do ZPwW*. Omawiano też rolę i trudności finansowe organu prasowego Związku, Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” i przedyskutowano program działalności na bieżący rok. Dwa nowe stowarzyszenia złożyły wnioski o wstąpienie do federacji ZPwW.
  Po obradach, jak co roku, zgodnie z tradycją, jego uczestnicy zostali zaproszeni przez amb. JE Wojciecha Ponikiewskiego na przyjęcie do Ambasady .

  30 marca uczestnicy Zjazdu gościli w Instytucie Polskim w Rzymie, gdzie pod patronatem ZPwW odbyła się uroczysta projekcja odcinka specjalnego cyklu filmów dokumentalnych Polacy w Rzymie i Watykanie. Pokaz zgromadził wielu znamienitych gości, w tym bohaterów serialu oraz osoby reprezentujące instytucje współtworzące projekt, którego premiera jest jednocześnie początkiem szerszej akcji promującej Polskę i Polaków na świecie.
  Odcinki trzynastoodcinkowego serialu emitowane są w Polsce w Programie 2. TVP w każdą sobotę, o godzinie 13.25. Twórcy filmów pragną, aby przyczyniły się one do kreowania pozytywnego wizerunku Polski poprzez ukazanie rodaków żyjących w Italii, patriotów, a jednocześnie interesujących ludzi, którzy dumnie reprezentują swoją ojczyznę za granicą.
  ————
  * Związek Polaków we Włoszech skupia obecnie około 650 członów zrzeszonych w 17 stowarzyszeniach i instytucjach. Są to: Ognisko Polskie w Turynie, Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Genui, Związek Polaków w Mediolanie, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii, Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche, Rzymskie Stowarzyszenie Włosko-Polskie (AIPRO), Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego w Ladispoli, Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii (ACAIP), Stowarzyszenie „Dagome” z Katanii, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech, Papieski Instytut Studiów Kościelnych i Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej, Associazione Culturale Amici dell’Europa, Accademia dei Rampanti, Stowarzyszenie Promocji Społecznej „Polonia ” z Ceseny, Związek Polaków Chrześcijan w Arezzo i Stowarzyszenie „Polska Ludoteka Rodzinna” w Este.