Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Związek Polaków w Mediolanie

milanoZwiązek Polaków w Mediolanie, z siedzibą w Mediolanie (Viale Monza 16), powstał 14 kwietnia 1996 roku z inicjatywy małej grupy Polaków mieszkających w Lombardii, na czele z inż. Tadeuszem Słodykiem i przy wsparciu ówczesnego konsula generalnego RP w Mediolanie, Gerarda Pokruszyńskiego.

Władze Związku

milano1Członkowie

Od początku istnienia Związku, do 30 czerwca 2013 roku wydano około 600 legitymacji członkowskich, a liczba członków, którzy zapłacili składkę za rok 2012 na koniec roku wynosiła 100 osób.

Członkami Związku mogą zostać osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, bez względu na posiadane obywatelstwo i wyznanie oraz członkowie ich rodzin, a także osoby innych narodowości związane z Polską uczuciami sympatii i przyjaźni.

Związek jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, zarówno Urzędu Miasta Mediolan, jak i Prowincji Mediolan, na terenie których prowadzi swą działalność jako organizacja apolityczna, no profit, o charakterze kulturalnym i społecznym.

Cele działalności Związku Polaków w Mediolanie  

W celu realizacji powyższych zadań Związek organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz wybitne osobistości, które na trwałe zapisały się w kulturze polskiej, organizuje sympozja naukowe, spektakle i koncerty, kursy języka i literatury polskiej, a także podejmuje inicjatywy mające na celu integrację Polaków z Włochami.

Koncerty

W ciągu 17 lat swej działalności Związek Polaków w Mediolanie wielokrotnie był współorganizatorem koncertów wybitnych polskich pianistów: Rafała Belchacza (2008), Mariusza Klubczuka (2009), skrzypaczki Natalii Moszumańskiej (2007), recitali Ewy Pobłockiej (2010), Dominiki Szlezynger i Grzegorza Niemczuka (2010), pianistki Aleksandry Mozgiel i sopranu Pauliny Martini, a także występów polskich chórów i orkiestr, wśród których można wymienić: Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Hejnał Uniwersytetu Szczecińskiego, Śląską Orkiestrę Kameralną oraz Grupę Tibi Dabo z Olkusza.

Wystawy plastyczne

Związek Polaków w Mediolanie może poszczycić się obecnością w swym gronie sześciu artystek malarek i rzeźbiarek: Zyty Wysockiej, Ewy Brambilla-Czasak, Marii Rosy Zurawski, Ingrid Zanotti, Kristiny Kuncewicz i Ewy Chacianowskiej. Prace ich pokazywane były na następujących wystawach:

Pokazy filmowe

Dzięki współpracy Związku Polaków w Mediolanie z różnymi instytucjami kulturalnymi mediolańska publiczność mogła poznać polskie kino i kilku jego protagonistów podczas przeglądu filmów Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego, a także obejrzeć niektóre z najnowszych polskich filmów, które uczestniczyły w międzynarodowych pokazach, konkursach czy festiwalach (Katyń i Tatarak   – A. Wajdy, Popiełuszko. Wolność jest w nas    – Rafała Wieczyńskiego).

Spotkania z książką

Związek Polaków w Mediolanie zorganizował również wiele spotkań poświęconych poezji i literaturze oraz prezentacjom książek i reportaży o Polsce, z których warto wymienić:

prezentację książki Gottland Mariusza Szczygła,

Związek Polaków w Mediolanie aktywnie uczestniczył we wszystkich imprezach zorganizowanych z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej i objęcia przez Polskę jej przewodnictwa, a także w organizacji Dni Polskich w Mediolanie (Giornate Polacche a Milano – 2010). Najważniejszym wydarzeniem w 2012 roku były obchody roku Janusza Korczaka w Mediolanie:

Jadwiga Chabros

Adres pocztowy do korespondencji:
ZPwM
c/o Studio Legale Casale Cicu Lombardo
Viale Monza, 16
20127 Milano
Numer telefonu komórkowego: Tel. +39 366 41 30 409
Adres e-mail: info@polonia-milano.org
Strona WWW: www.polonia-milano.org

Facebook: https://www.facebook.com/associazionedeipolacchiamilano/