ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Związek Polaków w Mediolanie

  milanoZwiązek Polaków w Mediolanie, z siedzibą w Mediolanie (Viale Monza 16), powstał 14 kwietnia 1996 roku z inicjatywy małej grupy Polaków mieszkających w Lombardii, na czele z inż. Tadeuszem Słodykiem i przy wsparciu ówczesnego konsula generalnego RP w Mediolanie, Gerarda Pokruszyńskiego.

  Władze Związku

  • 1996–1997 – Grzegorz Arendarczyk (prezes), Jadwiga Chabros (wiceprezes)
  • 1998 – 2012 – Joanna Heyman-Salvadé (prezes)
  • 2012 – Jadwiga Chabros (prezes), Anna Kluska (wiceprezes), Ewa Strumpf-Masini (sekretarz), Anna Maciąg (skarbnik). Członkowie Zarządu: Zyta Wysocka, Joanna Heyman Salvadé, Ewa Klimczak i Marta Boroń.

  milano1Członkowie

  Od początku istnienia Związku, do 30 czerwca 2013 roku wydano około 600 legitymacji członkowskich, a liczba członków, którzy zapłacili składkę za rok 2012 na koniec roku wynosiła 100 osób.

  Członkami Związku mogą zostać osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, bez względu na posiadane obywatelstwo i wyznanie oraz członkowie ich rodzin, a także osoby innych narodowości związane z Polską uczuciami sympatii i przyjaźni.

  Związek jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, zarówno Urzędu Miasta Mediolan, jak i Prowincji Mediolan, na terenie których prowadzi swą działalność jako organizacja apolityczna, no profit, o charakterze kulturalnym i społecznym.

  Cele działalności Związku Polaków w Mediolanie  

  • Utrzymanie silnego ducha patriotycznego oraz ścisłych i trwałych kontaktów z Polską;
  • podtrzymywanie i rozwijanie idei solidarności i braterstwa między członkami Związku;
  • rozwijanie, promowanie, wspomaganie i prowadzenie studiów i badań w dziedzinie historii, nauki i kultury polskiej;
  • pogłębianie i umacnianie więzi, które od wieków łączą narody Polski i Włoski, poprzez rozpowszechnianie w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowanie coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch.

  W celu realizacji powyższych zadań Związek organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz wybitne osobistości, które na trwałe zapisały się w kulturze polskiej, organizuje sympozja naukowe, spektakle i koncerty, kursy języka i literatury polskiej, a także podejmuje inicjatywy mające na celu integrację Polaków z Włochami.

  Koncerty

  W ciągu 17 lat swej działalności Związek Polaków w Mediolanie wielokrotnie był współorganizatorem koncertów wybitnych polskich pianistów: Rafała Belchacza (2008), Mariusza Klubczuka (2009), skrzypaczki Natalii Moszumańskiej (2007), recitali Ewy Pobłockiej (2010), Dominiki Szlezynger i Grzegorza Niemczuka (2010), pianistki Aleksandry Mozgiel i sopranu Pauliny Martini, a także występów polskich chórów i orkiestr, wśród których można wymienić: Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Hejnał Uniwersytetu Szczecińskiego, Śląską Orkiestrę Kameralną oraz Grupę Tibi Dabo z Olkusza.

  Wystawy plastyczne

  Związek Polaków w Mediolanie może poszczycić się obecnością w swym gronie sześciu artystek malarek i rzeźbiarek: Zyty Wysockiej, Ewy Brambilla-Czasak, Marii Rosy Zurawski, Ingrid Zanotti, Kristiny Kuncewicz i Ewy Chacianowskiej. Prace ich pokazywane były na następujących wystawach:

  • 2005 – zbiorowa wystawa malarstwa w Galerii Bolzoni w Mediolanie zatytułowana Artyści polscy w Mediolanie – Obrazy z serca Europy;
  • 2010 – zbiorowa wystawa artystów malarstwa i rzeźby zatytułowana Poczucie bólu (wł. Il senso del dolore), na której wystawiła swoje prace Ewa Chacianowska;
  • 2010 – wystawa malarstwa pod hasłem Miłujmy Przyrodę,
  • 2011–2012 – cykl wystaw zbiorowych malarstwa i rzeźby zatytułowany Spotkanie różnych światów poprzez sztukę – konfrontacja artystów różnych narodowości.

  Pokazy filmowe

  Dzięki współpracy Związku Polaków w Mediolanie z różnymi instytucjami kulturalnymi mediolańska publiczność mogła poznać polskie kino i kilku jego protagonistów podczas przeglądu filmów Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego, a także obejrzeć niektóre z najnowszych polskich filmów, które uczestniczyły w międzynarodowych pokazach, konkursach czy festiwalach (Katyń i Tatarak   – A. Wajdy, Popiełuszko. Wolność jest w nas    – Rafała Wieczyńskiego).

  Spotkania z książką

  Związek Polaków w Mediolanie zorganizował również wiele spotkań poświęconych poezji i literaturze oraz prezentacjom książek i reportaży o Polsce, z których warto wymienić:

  • spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta,

  prezentację książki Gottland Mariusza Szczygła,

  • prezentację tomiku poezji Filippo Senatore Noi e i ragazzi del Portnoy di Milano (My i chłopcy z Portnoy),
  • prezentację publikacji o Polsce w języku włoskim autorstwa Roberto M. Polce Polonia. Usi, costumi e tradizioni oraz Danzica e la Pomerania.

  Związek Polaków w Mediolanie aktywnie uczestniczył we wszystkich imprezach zorganizowanych z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej i objęcia przez Polskę jej przewodnictwa, a także w organizacji Dni Polskich w Mediolanie (Giornate Polacche a Milano – 2010). Najważniejszym wydarzeniem w 2012 roku były obchody roku Janusza Korczaka w Mediolanie:

  • wystawa fotograficzna,
  • konferencja poświęcona działalności i myśli Starego Doktora zatytułowana Janusz Korczak. Pediatra, edukatore, sostenitore dei diritti dell’infanzia, vittimo dell’olocausto (Janusz Korczak. Pediatra, wychowawca, rzecznik praw dziecka, ofiara holocaustu). Związek Polaków w Mediolanie uczestniczył również jako współorganizator konkursu na stworzenie szkolnych gazetek w formie cyfrowej na temat praw dziecka.

  Jadwiga Chabros

  Adres pocztowy do korespondencji:
  ZPwM
  c/o Studio Legale Casale Cicu Lombardo
  Viale Monza, 16
  20127 Milano
  Numer telefonu komórkowego: Tel. +39 366 41 30 409
  Adres e-mail: info@polonia-milano.org
  Strona WWW: www.polonia-milano.org